header image

Onze blog

Next Event

Landbouwpastoraat 3.0

Pieter Knijff heeft, in opdracht van de Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân, onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en landbouw.
Knijff heeft dit onderzoek uitgevoerd in het kader van zijn opleiding Godsdienst pastoraal werker bij Hogeschool Viaa in Zwolle.
Het onderzoek geeft antwoord op de vraag:
Hoe kan de kerk, en in het bijzonder haar ambtsdragers, nog van betekenis zijn voor mensen die in de landbouw werkzaam zijn?

Het gehele rapport van Pieter Knijff staat op de website van de Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland