header image

Onze blog

Next Event

  MANNA 741 LET OP WAT JE ZEGT Er is een oud Amerikaans gezegde: “Loose lips sink ships” (letterlijk: losse lippen doen schepen zinken) oftewel door loslippigheid zinken schepen. De Engelsen zeggen daarover “Careless talk costs lives” oftewel onbezonnen gepraat kost levens. Deze gezegden werden in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om mensen ervoor te laten waken […]

  MANNA 740 BEMOEI JIJ JE MET JE EIGEN ZAKEN? Als we de term “bemoei je met je eigen zaken” horen, wordt er meestal bedoeld dat we niet betrokken mogen raken bij of ons niet mengen in de zaken van iemand anders. Toch is juist het zakenleven vaak een behoorlijk eenzame weg. Dat geldt met name […]

  MANNA 739 ONS WERELDBEELD HERZIEN IN ZAKEN Onlangs heb ik opnieuw de klassieker van M. Scott Peck’s uit 1978 gelezen: The Road Less Traveled. Hij definieert spirituele groei als het bewegen van een microkosmisch beeld van de wereld naar een macrokosmisch beeld. Een microkosmisch wereldbeeld wordt gedefinieerd door onze ervaringen met familie, onze werkplek, nieuwe […]

  MANNA 738 ALS U WERKT, DOE DAT DAN ‘ZONDER WAS’ Een woord dat mij bezighoudt is “oprecht” (sincere). Een liedje dat jaren geleden populair was, heette “Are You Sincere?” (Bent u oprecht?). Een van de mensen die het heeft gezongen was de legendarische Elvis Presley. De echte vraag is, wat betekent het om oprecht te […]

  MANNA 737 EEN VISIE ONTWIKKELEN OP NIEUWE MOGELIJKHEDEN “De wereld zoals we die hebben vormgegeven is het resultaat van onze manier van denken. Die kan niet worden veranderd zonder onze manier van denken te veranderen”- Albert Einstein In het licht van deze uitspraak van Einstein kunnen we stellen dat er weinig zeker is in het […]

  MANNA 736 DE ONSCHATBARE WAARDE VAN DE MEDEMENSELIJKHEID Een groot ziekenhuis in Texas had voor 165 miljoen dollar een ultramodern nieuw gebouw neergezet. De staf was geschokt toen ontdekt werd dat ondanks de enorme financiële investering, de patiënttevredenheid maar een schamele één procent was! De CEO van het ziekenhuis vertelde aan de Washington Post dat […]

  Ben je een “goede” of een “slechte” investeerder? Dit kan niet beantwoord worden zonder het begrijpen van het doel van een investeerder. Als je weet dat het doel van een investeerder is om geld te beheren op zo’n manier dat het zal toenemen. Als je investeringen jaar na jaar geen groei laten zien, dan wordt […]

  MANNA 734 DEEL JE JE GELOOF IN VAKJES?? Vakjes kunnen heel handig zijn. In onze auto hebben we een “handschoenenvakje”, ook al gebruikt vrijwel niemand dat voor handschoenen. We gebruiken het voor onze zaklantaarn, kaarten, tankbonnetjes en allerlei andere dingen. Gereedschapskisten en hobbyboxen zijn ingedeeld in vakjes om dingen bij elkaar te houden. Maar is […]

  MANNA 733 BESLUITEN NEMEN VANUIT HET HOOFD – EN HET HART Diegenen onder ons die in de zakenwereld actief zijn, weten dat je in je werk voortdurend besluiten moet nemen. We doen dat op verschillende manieren, maar ik heb wel gemerkt dat de meeste besluiten zonder veel nadenken worden genomen. Helaas kunnen haastig genomen besluiten […]

  MANNA 732 NAAR EEN GEZONDE BEDRIJFSCULTUUR IN 5 STAPPEN In mijn boek Unconventional Business onderscheid ik vijf stappen in de ontwikkeling van een gezonde sociaal-ethische cultuur binnen een bedrijf of organisatie. De eerste stap is “Bepaal wat de kracht is van jouw cultuur”. Jaren geleden had ik het hierover met de eigenaar van een bedrijf. […]