header image

Pastorale Agrarische Coaching

Next Event

Hier treft u de folder over Pastoraal Agrarische Coaching (PAC) aan.

Om een idee te krijgen hoe een PAC-traject verloopt, kunt u hier een beschrijving van twee (geanonimiseerde) cases lezen.