header image

Bennekom

Next Event

De volgende Manna-avond is verplaatst naar DV 22 maart 2017. Op 15 maart zijn de verkiezingen.

De regio’s Barneveld, Bennekom en Utrecht-Oost hebben voor 15 februari as. een themabijeenkomst gepland naar aanleiding van Manna 680, getiteld ‘Bijbels zaken doen.’

Aan de hand van Manna 680 willen we over dit onderwerp samen nadenken en doorpraten. Er is ook ruimte voor ontmoeting.

Lees hier de volledige uitnodiging inclusief de te bespreken Manna.

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie: Karin Kok, telefoon 0318-651926.

Regio’s Barneveld, Bennekom en Utrecht-Oost: ‘Moet een onderneming altijd groeien?’

Op woensdag 18 januari as. staat een themabijeenkomst gepland. Deze themabijeenkomst gaat over Manna 678, met als titel ‘Moet een onderneming altijd groeien?’

Terwijl je in je bedrijf aan het werk bent, denk je wellicht wel eens na over de ontwikkeling van jouw onderneming. Er zijn verschillende mogelijkheden:
* Vergroten van het huidige bedrijf?
* Verbreden in een andere bedrijfstak?
* Misschien zijn er nog andere mogelijkheden?
Hoe ga jij je bedrijf ontwikkelen?

Wat leert de bijbel ons over dit onderwerp?

De Bijbel zegt: “Vertrouw uw werken aan de HEERE toe, en uw plannen zullen bevestigd worden.” (Spreuken 16:3).

Aan de hand van Manna 678 willen we over dit onderwerp samen nadenken en doorpraten. Dit nummer treft u als bijlage bij de uitnodiging aan.

De uitnodiging kunt u hier aanklikken.

Meer informatie: Karin Kok, tel. 0318-651926.

Vakmanschap: themabijeenkomst CCA-regio’s Barneveld, Bennekom en Utrecht-Oost op woensdag 26 oktober 2016

Wat is het mooi, als je opvalt door het leveren van kwalitatief goed werk. Vakmanschap wordt gewaardeerd. Wordt vakmanschap ook altijd beloond? Soms lijkt het alsof veel te veel mensen tevreden zijn met “goed genoeg”, Ze leveren een minimale prestatie. Ze houden zich precies aan de afspraken en niet meer dan dat.

Vanaf het begin van de schepping is vakmanschap een kenmerk van God. Wij hebben als Zijn beelddragers vakmanschap van Hem meegekregen. De Bijbel geeft ons praktische tips hiervoor.

U wordt uitgenodigd voor deze themabijeenkomst op basis van een Manna-uitgave. Manna verschijnt wekelijks op de website van het CCA.

Voor de volledige uitnodiging en de tekst van de betreffende Manna, klik hier.

Rentmeesterschap vraagt duurzame landbouw

De moderne landbouw levert problemen op en moet daarom duurzaam worden. Globalisering dwingt de boer tot productie tegen wereldmarktprijzen. Overproductie leidt tot dumpprijzen en voedselverspilling, milieuproblemen en verlies van biodiversiteit. Het dierenwelzijn staat ook op het spel. Als we ons zelf zien als rentmeesters die de aarde van God in bruikleen hebben gekregen, moeten wij onszelf de vraag stellen: ‘Gaan wij vanuit ethisch oogpunt op een verantwoordelijke manier met plant en dier om?’ Spreuken 12:10 in de Bijbel zegt: “De rechtvaardige kent het leven van zijn vee, maar barmhartigheid van goddelozen is meedogenloos”. Het natuurlijk gedrag van het dier moet het uitgangspunt in de landbouw worden. Het dier is een levend wezen en zorgt voor voedsel van hoge kwaliteit.

Op 16 februari 2016 organiseerde het CCA in samenwerking met en op het Groenhorstcollege in Barneveld een studiedag voor studenten en CCA-leden met als titel ‘Vindt in de huidige landbouw uitbuiting plaats van mensen en dieren?’ Prof. Dr. Ir. Henk Jochemsen gaf in de ochtend een boeiend en interactief gastcollege over dit onderwerp. Na de lunch vertelde Jan Couzijnsen op enthousiaste wijze over zijn ervaringen en de mogelijkheden van landbouw in Afrika. Hij heeft jaren in Ethiopië gewoond en gewerkt. In Ethiopië is de landbouw in ontwikkeling. Er zijn goede mogelijkheden om daar een melkvee- of pluimveehouderij op te zetten. Investeerders die open staan voor en zich aan kunnen passen aan de cultuur van de lokale bevolking hebben de grootste kans om succesvol te worden in Afrika.

Wat betreft de Nederlandse landbouw, vóór de Tweede Wereldoorlog was de sector religieus geïnspireerd. Het werk werd op een ambachtelijke wijze uitgevoerd. Na de oorlog heeft de landbouw zich ontwikkeld tot een moderne wetenschap. De moderne landbouw is technisch gedreven en industrieel georganiseerd. Landbouwbedrijven worden steeds groter en de productie per dier stijgt ook. Het dier is een productiemiddel geworden, dat goedkoop voedsel produceert. Voor iedereen moet voldoende voedsel voor een betaalbare prijs beschikbaar zijn. Een gezonde levensstijl en goede voeding is het uitgangspunt. Bezinning is nodig of we op de goede weg zijn.
Copij CC-Aandacht maart 2016 bijdrage 6a foto 1 Copij CC-Aandacht maart 2016 bijdrage 6a foto 2 Copij CC-Aandacht maart 2016 bijdrage 6a foto 3
Voor meer informatie, mail Karin Kok , E-mailadres: secretariaatbarneveld@cca-nederland.nl

Contactgegevens
Cees van Baren
Spitsenbergenweg 1
6718 PK EDE
T: 06-23587470
E: cvanbaren@gmail.comKarin Kok
Goudsbloemstraat 46
6713 HD EDE
T: 0318-651926
E: secretariaatbarneveld@cca-nederland.nl