header image

Utrecht West

Next Event

Kort Verslag Bezinningsavond regio’s Utrecht-West en Noord-Holland.

De CCA-regio’s Utrecht-West en Noord-Holland verwonderden zich tijdens een bezinningsavond over Gods mooie schepping.

Lees hier het verslag van deze inspirerende avond.

 

 

Uitnodiging Bezinningsavond regio’s Utrecht-West en Noord-Holland

U wordt van harte uitgenodigd bij een informatie- en bezinningsavond.
Maandag 12 februari 2018, Hervormd Centrum Elim, Kamerik.
Dhr. Wiggele Oosterhoff zal spreken over ‘de landbouw ontwikkelt zich, jij ook?’
Klik hier voor de uitnodiging.

Uitnodiging A Rocha Pro, bijeenkomst ‘Landbouw en Natuur’

A Rocha Pro nodig u van harte uit voor een bijeenkomst over ‘Landbouw en Natuur’.
Vrijdagmiddag 27 oktober 2017, vanaf 13.30 uur, De Buytenhof, Rijsdijk 98, 3161 EW, Rhoon (Zuid-Holland).
(Kosten: € 15,-, studenten gratis).
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: guido.hamelink@arocha.org
Klik hier voor de gehele uitnodiging.

Informatie- en bezinningsavond
CCA regio Utrecht-West en Noord-Holland
Maandag 13 februari 2017. Aanvang om 20.00 uur

UITNODIGING

Spreker: Jan van der Zee.
Thema: ‘Communiceren kun je Leren, want gebrekkig communiceren maakt meer kapot dan je Lief is.’

De volledige uitnodiging vindt u hier.

Voor meer informatie, neem contact op met de werkgroepleden.

Een goed functionerend bodemleven als ‘schat’ voor de landbouw

God heeft veel schatten in gewas- en bodemleven gegeven; aan ons de uitdaging, om ze goed te gebruiken! In het gangbare landbouwbeleid wordt het gebruik van kunstmatige hulpmiddelen zoals kunstmest door overheid en voorlichting gestimuleerd. Daarmee worden de verborgen schatten ofwel de Rijkdom van Gods Schepping in bodem- en plantenleven onderbelicht en/of onvoldoende benut.

Deze boodschap bracht Dr. Joost Visser op 15 februari 2016 op een CCA-bijeenkomst van de regio’s Utrecht-West en Noord-Holland. Het thema was: Alternatieve landbouw’, anders gezegd ‘Hoogontwikkelde, maar niet-industriële landbouw’. Wormen, micro-organismen zoals bacteriën en andere vormen van bodemleven floreren beter bij gebruik van organische- c.q. stalmest dan van kunstmest. Voor de stikstofvoorziening kunnen boeren gebruik maken van klavers of vlinderbloemigen en van groenbemesters. Dit is erg belangrijk voor de akker- en maïsbouw maar ook zeker niet onbelangrijk voor een goed graslandgebruik. Het stimuleren van micro-organismen en andere vormen van bodemleven zorgt voor verbetering van de opnamemogelijkheden van meststoffen door gewassen uit de bodem.

In een actieve discussie kwam tot uiting dat het overheidsbeleid het gebruik van dierlijke mest steeds meer beperkt. Een gepast gebruik van kunstmest is dan wel noodzakelijk om de ruwvoervoorziening in de melkveehouderij veilig te stellen.

Meer informatie: Herman Hoogendoorn, E-mail: henlhoogendoorn@hetnet.nl

Op 26 januari 2015 sprak imker Harry Zomer uit De Meern in Elim te Kamerik over het onderwerp ‘De Honingbij, een topper in de Schepping van de Heere’. Klik op de volgende link voor het persbericht naar aanleiding van deze bijeenkomst: Persbericht regio Utrecht-West maart 2015

Contactgegevens
Herman Hoogendoorn
Spengen 7 b
3628 EV KOCKENGEN
T: 0346-241624
E: henlhoogendoorn@hetnet.nlMartien Oussoren
Portengen 91
3628 EC KOCKENGEN
T: 0346-241306
E: menhoussoren@hetnet.nlDirk Vedder
Bosdijk 2
3626 AS NIEUWER TER AA
T: 0297-261473
E: dvedder@hotmail.nlJaap Ruitenburg
Rietveld 114
3443 XE WOERDEN
T: 0348-688639
E: vof.ruitenburg@hetnet.nlEvert en Heleen Blaauwendraad
Tolakkerweg 50
3739 JP, HOLLANDSE RADING
T: 035-6312289 / 06-49596065 (Heleen)
E: e.h.blaauwendraad@hetnet.nl