header image

Sprekerslijst

Next Event

Sprekerslijst – Wilt u voor uw bijeenkomst een bepaalde spreker voor een specifiek onderwerp?

Het CCA heeft contact met meerdere sprekers die u hiervoor kunt benaderen:

Dhr. Jan van der Zee

Coach/trainer/mediator en spreker voor werk en kerk
Koningin Wilhelminalaan 8
7051 AS Varsseveld
Tel: 0315 – 231231
Mobiel: 06-10106421
Email: j.zee@live.nl
Twitter: https://twitter.com/sea4every1

1. Workshop; Groeien in Bijbels ondernemerschap
Een workshop die over één of twee avonden kan worden verdeeld. Tijdens de workshop staat de vraag centraal: “wie bent u als ondernemer en welke plaats heeft uw geloof in uw ondernemerschap?”

2. Thema avond; De ‘softe’ kant van bedrijfsopvolging
Bij bedrijfsopvolging wordt vaak veel aandacht besteed aan de financiële en fiscale gevolgen van de overdracht. Zelden is er aandacht voor de sociale en emotionele gevolgen. Met name de ’softe’ kant kan harde gevolgen hebben als dit niet goed besproken is.

3. Workshop: Time management
Mensen die geen tijd over hebben doen er goed aan deze wokshop te volgen. In dit geval kan een 2 uur durende workshop je zeeën van tijd opleveren.

4. Thema avond: Communicatie
Een groot gedeelte van de manier waarop je leeft wordt beïnvloed door de manier waarop je communiceert. Vandaar belangrijk om hierover met elkaar over de communiceren.

5. Maatwerk
Altijd bereid om te kijken of er maatwerk te leveren is zodat het beter aansluit op uw doelgroep.

Dhr. Egbert Kanis

Docent leerstoelgroep Fokkerij en Genetica van de Universiteit Wageningen
Louis Davidsstraat 26
6708 NN Wageningen
Tel: 0317-417617 Fax (werk): 0317-483929
Email: egbertkanis@wur.nl

Onderwerp: “Kan genetische manipulatie tot iets goeds leiden?”

Dhr. Prof. Dr. Ir. H. Jochemsen

Bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie WUR
Directeur Prisma, vereniging van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking en internationaal diaconaat.
Tel. werk: 030-2219680
Tel. thuis: 0318-417528
E-mailadres: hjochemsen@solcon.nl

Onderwerpen:
1. Duurzame landbouw: Wie is verantwoordelijk? Overheid of de sector zelf?
2. Hoe kan voor 9 miljard mensen voedsel geproduceerd worden?
3. Dierethiek
4. Ontwikkelingssamenwerking en armoede
5. Medisch-ethische onderwerpen

Dhr. Ir. J. Huijgen

De Eemlandhoeve/CAH Dronten
Kerkstraat 2
3751 AR Spakenburg
Tel: 033-2986911/2999200
Fax: 033-2999676
Email: eemlandhoeve@solcon.nl

Onderwerpen:
1. Plattelandsondernemer: boer van de toekomst?
2. Nieuwe contracten tussen landbouw en maatschappij
3. De betekenis van de informatiesamenleving voor de landbouw
4. Bio-ethiek, bijscholing voor elke boer
5. Natuurmandaat èn cultuurmandaat
6. Genetische manipulatie en klonen: Wat zijn de gevaren? Zijn de wetten van het leven anders dan de wetten van de dode natuur? Heeft dit consequenties?
7. Gods hand in de landbouwgebeurtenissen: Hoe te interpreteren?
Hoe is God tegenwoordig? Wie is God? Hoe dit aan te kaarten?

Dhr. Ds. Th. Hoekstra

Evangelie en Industrie Gelderland
Margrietstraat 25
6833 AH Arnhem
Tel: 026-3227378
Fax: 026-4433007
Email: trinus.hoekstra@hccnet.nl

Onderwerpen:
1. Hoe God verdween uit … Gelderland/Nederland?
2. Genetische manipulatie en geloof
3. Het voorkeursrecht en de economie in allerhande besluitvorming
(Waarom wegen economische argumenten vaak zwaarder dan sociale?
Dit bv. bij ontwikkelingssamenwerking, maar ook bij plattelandsvernieuwing.
Welke effecten heeft dit? Jorwerd-effecten?)

Dhr. Ir. H.K.C. Roelofsen

Organisatie: LTO Nederland/GLTO
Koningsweg 17b
6816 TC Arnhem
Tel: 026-4425940
Fax: 026-4423942
Email: roelant@ncrvnet.nl

Onderwerpen:
1. Kerken en landbouw
2. Ontwikkelingssamenwerking
3. Biotechnologie
4. Liberalisering

Dhr. Dr. J. Visser

Stichting Aardewerk/Intrasoil Cons.
Aziëlaan 2
3526 SB Utrecht
Tel: 030-2899543
Fax: 030-2899543

Onderwerpen:
1. Vermesting en andere ecologische problemen
2. De urgentie van alternatieve plaagbestrijding
3. Gangbaar landbouwbeleid als miskenning van de rijkdom van Gods schepping
4. Hoogontwikkelde, maar niet-industriële landbouw
5. Agro-concerns: garantie voor mondiale hongersnood.

Dhr. G. van Putten

Eendrachtstraat 29
3784 KA Terschuur
Tel: 0342-460038
Fax: 0342-461734
Email: gvanputten@zonneeifarm.nl

Onderwerpen:
1. Europese ontwikkelingen: Welke sociale en maatschappelijke aspecten?
Hoe te bezien als christen?
2. Schepping en herschepping
3. Dubbele winst: Is de huidige ontwikkelingsrichting in de landbouw
wel juist? De trend in de landbouw is van traditionele, in feite biologische
landbouw naar industriële landbouw. Moet dit veranderen?
4. Het imago van de landbouw: Welke rol spelen christenen in de landbouw hierin?
5. Wie is God?

Dik Veefkind

Geb. 1968
Else van de Banlaan 17
1705 NG, Heerhugowaard
Tel: 072-5722002
Mobiel: 06-53583325
E-mail: d.veefkind@quicknet.nl.

Dik is ruim 12 jaar betrokken bij de (financiële) agrarische advisering. Daarnaast is hij trainer, coach en mediator. In zijn kerkelijke gemeente is Dik eindverantwoordelijk voor het pastoraat. Sinds 2005 is hij betrokken bij het CCA als ondernemerscoach en trainer.