header image

Onze blog

Next Event

Steunbetuiging pluimveesector

De pluimveesector is getroffen door de fipronil-affaire. Vele bedrijven hebben er mee te maken.
Overheden en belangenorganisaties van boeren en burgers discussiëren over schuldvraag, gevolgen en risico’s.

Als CCA vragen we ook aandacht voor de families en gezinnen op de bedrijven, die met deze affaire te maken hebben.
Vaak is er sprake van onbegrepen gevoelens en stil verdriet.
We wensen deze families en gezinnen kracht en steun toe.
We vragen voor deze ondernemers en families uw gebed en die van kerken en pastores.

Namens het bestuur van CCA,
Jan Overeem (voorzitter)
Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker)

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland