MANNA 967: Gevangen in de vicieuze cirkel van negativiteit

Een wat klagerig liedje van jaren geleden luidde: “If it wasn’t for bad luck, I wouldn’t have any luck at al”. (Als er geen pech bestond, zou ik helemaal geen geluk hebben). Tegenwoordig zouden we kunnen horen dat als er geen slecht nieuws was, we helemaal geen nieuws zouden hebben. We hoeven niet herinnerd te worden aan alle negativiteit die de wereldwijde pandemie heeft voortgebracht. De massamedia lijken te zwelgen in de berichten over sterfgevallen als gevolg van COVID-19, samen met de ontelbare gevallen van mensen die met het virus in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het oude gezegde over het brengen van nieuws, “If it bleeds, it leads,” (Als het bloedt, krijgt het aandacht) is daarin leidend.

Maar dat is niet de enige oorzaak geweest van al het pessimisme in onze directe omgeving. In vele delen van de wereld heerst economische onrust. Tekorten in de bevoorrading van en met courante goederen hebben velen van ons gefrustreerd. Oorlogsdreigingen in verschillende delen van de wereld hebben tot grote ongerustheid geleid. Geweld neemt toe, evenals zelfmoorden, drugsgebruik en huiselijke geweld. De lijst is lang.

De verleiding is groot om in wanhoop te vervallen, door het constante spervuur van slecht nieuws dat ons doet geloven dat alle hoop vervlogen is. Maar deze verleiding biedt geen enkel perspectief. Dus, hoe kunnen we dat vermijden?

Management consultant Tim Kight bood onlangs een antwoord dat direct van toepassing is op deze vraag. Hij zei: “Als je blijft stilstaan bij het negatieve, voed je alleen maar je frustratie of angst, wat leidt tot foute beslissingen, waardoor je nog angstiger, bozer of banger wordt. Het is een ‘cirkel van negativisme’. Druk op pauze en doorbreek die cirkel. Verleg je focus van het negatieve naar het productieve”.

Ben jij ook verstrikt geraakt in een vicieuze cirkel van pessimisme, of zoals Kight het noemt, in de ‘cirkel van negativisme’? We hebben er allemaal tot op zekere hoogte last van, maar er zijn manieren om te voorkomen dat we ons concentreren op de eindeloze stroom van slecht nieuws. We vinden goede raad in de Bijbel:

Ontwikkel een gezonde manier van denken. We kunnen toelaten dat ons brein in beslag wordt genomen door de voortdurende stroom van slecht nieuws en informatie, of we kunnen een bewuste keuze maken om ons te richten op meer positieve, productieve dingen. “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:2).

Concentreer je op positieve zaken die je bemoedigen. Er is een gezegde dat je niet kunt voorkomen dat vogels over je hoofd vliegen, maar je kunt wel voorkomen dat ze een nestje in je haar bouwen. “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” (Filippenzen 4:8).

Weiger stil te staan bij slechte en negatieve denkbeelden. We leven in een informatietijdperk en veel van de informatie die we zien en horen kan vernietigend zijn, in plaats van nuttig en opbeurend. We kunnen ervoor kiezen om negatieve gedachten en ideeën terzijde te schuiven. “Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad” (1 Thessalonicenzen 5:21-22).

Kies voor het geloof in plaats van voor de twijfel. Zelfs wanneer de situatie er somber uitziet, kan vertrouwen op God ons leiden naar de hoop, naar een gevoel van oprechte verwachting en vaste overtuiging ten aanzien van al die bangmakerij. “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet” (Hebreeën 11:1).

GESPREKSVRAGEN

Hoe ben jij omgegaan met het voortdurende bombardement van negatief, verontrustend nieuws?

Wat vind je van dat idee dat als wij onszelf toestaan om bij al dat negatieve stil te staan ons in een “cirkel van negativisme” kan brengen, die leidt tot frustratie, angst, woede en foute beslissingen?

Op welke manier kunnen we die negatieve omgeving waarin we al zo lang leven bestrijden? Hoe kunnen we een gezonde, positieve ‘mindset’ creëren om sturing te geven aan onze activiteiten en dagelijkse besluitvorming?

Ben je het ermee eens dat een oprecht, goed gefundeerd geloof in God, in Zijn soevereiniteit en goddelijke controle over alle omstandigheden, ons in staat kan stellen de cirkel van negativisme te doornreken waar zoveel mensen last van lijken te hebben? Waarom wel of waarom niet? Welke uitdagingen om op God te vertrouwen kom je zoal tegen in tijden van ontmoediging en wanhoop?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Psalm 23:1-6, 100:1-5; Spreuken 12:25,16:24, 25:25; Romeinen 8:28; 1 Korintiërs 13:4-7

Verzonden door CCA – Nederland op zaterdag 21 mei 2022.