header image

Onze blog

Next Event

Op woensdagavond 6 maart organiseert regio Gouda een ontmoetingsavond met als thema: ‘Dubbele winst’. Gert van Putten zal de spreker zijn op deze avond. Vooraf kan er samen gegeten worden. Klik hier voor de uitnodiging voor deze avond.

Op 25 februari staat de regioavond van Utrecht-West en Noord-Holland op de planning. Wiggele Oosterhoff zal dan een lezing geven over het onderwerp ‘Voedsel verbindt boeren en burgers!’. De hele uitnodiging vindt u hier.

Op woensdag 30 januari is er een thema bijeenkomst over het thema Overtroffen verwachtingen. De avond wordt geleid door Jan Visser. De gehele uitnodiging vindt u hier.

Op woensdagavond 21 november heeft CCA-regio Gouda een ondernemersavond met als thema: ‘Agrarische coach: hulp of hype?’ georganiseerd. Dik Veefkind, zelf agrarisch coach, heeft op deze avond gesproken. Klik hier voor het verslag van de avond.

In het decembernummer van Verbinding onder andere: op de koffie bij Melkveebedrijf Weidevol en aandacht voor circulaire economie en kringlooplandbouw door Dirk de Groot. Klik hier voor het decembernummer van Verbinding.

Op dinsdag 5 februari 2019 wordt in Giessenburg het jaarlijkse Agrarisch Vrouwensymposium georganiseerd met als thema ‘Klimaatverandering, ons een zorg?’ In het ochtendprogramma is er aandacht voor klimaatverandering onder leiding van weerman Reinier van den Berg. ’s Middags treden de Vlister Vrouwen op met een tragikomische komedie. De uitnodiging voor deze dag vindt u hier.

Op 12 december organiseren CCA, CGMV Agrariërs, CSV-Ichthus en Vis Vitalis (de laatste twee zijn Christelijke studentenverenigingen in Dronten) gezamenlijk een thema-avond. Het thema zal zijn: ‘Landbouw en de Bijbel’. Wat kunnen we leren uit de Bijbel en hoe passen we dat vandaag toe? Als sprekers zullen Wiggele Oosterhoff (docent/onderzoeker Aeres Hogeschool en beleidsadviseur CCA) […]

Op woensdag 28 november 2018 organiseren de regio’s Barneveld, Bennekom en Utrecht-Oost een themabijeenkomst over het thema ‘Vertrouwen’. Jacob Haalstra van Advisie-Agro komt spreken. De hele uitnodiging vindt u hier.

Op dinsdagavond 20 november organiseren CGMV en CCA samen een avond over bodemleven. Christaan Bondt van Agro Brondt komt op deze avond spreken. De hele uitnodiging vind je hier.

Uitnodiging ondernemersavond 21 november 2018 Op woensdagavond 21 november organiseert CCA-regio Gouda een ondernemersavond met als thema: ‘Agrarische coach: hulp of hype?’. Dik Veefkind, zelf agrarisch coach, zal op deze avond spreken. Klik hier voor de uitnodiging van de avond.