header image

Onze blog

Next Event

Binnenkort worden er vanuit CCA, in samenwerking met Dik Veefkind, Lianne Veenstra en Wiggele Oosterhoff, weer nieuwe cursussen gestart! De volgende cursussen worden aangeboden: Bedrijfsbeëindiging – Gaat niet van start wegens te weinig aanmeldingen. Wellicht in najaar 2019 een nieuwe kans.  Boerinnenkracht – Gaat niet van start wegens te weinig aanmeldingen. Wellicht in najaar 2019 een volgende kans. Landbouw […]

Op donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur is iedereen welkom bij zalencentrum De Wiekelaar in Oudleusen, voor een landbouwdebat met landbouwwoordvoerders van verschillende politieke partijen en de lijsttrekkers voor de waterschapsverkiezingen. De gehele uitnodiging vindt u hier.

Op woensdag 6 maart 2019 is er een thema bijeenkomst over het thema ‘Wijsheid, kennis en inzicht’. De avond wordt geleid door Jan Visser. De gehele uitnodiging vindt u hier. Manna 784, die behandeld zal worden, vindt u hier.

Op woensdag 19 december is er in Dronten een gezamenlijke avond gehouden met CCA, CGMV en twee christelijke studentenverenigingen, GHBOV Vis Vitalis en Ichthus Dronten. Het verslag van deze inspirerende avond vindt u hier.

Op woensdagavond 6 maart organiseert regio Gouda een ontmoetingsavond met als thema: ‘Dubbele winst’. Gert van Putten zal de spreker zijn op deze avond. Vooraf kan er samen gegeten worden. Klik hier voor de uitnodiging voor deze avond.

Op 25 februari staat de regioavond van Utrecht-West en Noord-Holland op de planning. Wiggele Oosterhoff zal dan een lezing geven over het onderwerp ‘Voedsel verbindt boeren en burgers!’. De hele uitnodiging vindt u hier.

Op woensdag 30 januari is er een thema bijeenkomst over het thema Overtroffen verwachtingen. De avond wordt geleid door Jan Visser. De gehele uitnodiging vindt u hier.

Op woensdagavond 21 november heeft CCA-regio Gouda een ondernemersavond met als thema: ‘Agrarische coach: hulp of hype?’ georganiseerd. Dik Veefkind, zelf agrarisch coach, heeft op deze avond gesproken. Klik hier voor het verslag van de avond.

In het decembernummer van Verbinding onder andere: op de koffie bij Melkveebedrijf Weidevol en aandacht voor circulaire economie en kringlooplandbouw door Dirk de Groot. Klik hier voor het decembernummer van Verbinding.

Op dinsdag 5 februari 2019 wordt in Giessenburg het jaarlijkse Agrarisch Vrouwensymposium georganiseerd met als thema ‘Klimaatverandering, ons een zorg?’ In het ochtendprogramma is er aandacht voor klimaatverandering onder leiding van weerman Reinier van den Berg. ’s Middags treden de Vlister Vrouwen op met een tragikomische komedie. De uitnodiging voor deze dag vindt u hier.