header image

Onze blog

Next Event

Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker van CCA) is op de christelijke TV-zender Family7 geïnterviewd over het realisatieplan kringlooplandbouw van minister Carola Schouten. Hij is positief over de voorstellen, die volgens hem gaan over het herstel van verbindingen; tussen boer en bodem, tussen landbouw en natuur en tussen boeren en burgers. Fair trade voor boeren dichtbij moet volgens […]

Op donderdagavond 20 juni organiseren CGMV en CCA een uitje naar het landbouwmuseum in Dedemsvaart. Voor meer informatie en de mogelijkheid tot opgeven, klik hier. Van harte welkom!

Op donderdagavond 11 april 2019 is de voorjaarsledenvergadering gehouden. We zijn te gast geweest op de boerderij ’t Paradijs van de familie Snoeij, in het buitengebied van Barneveld. IJsbrand Snoeij heeft ons over zijn bedrijf verteld en ons rondgeleid (www.boerderijparadijs.nl). Klik hier voor het verslag van de voorjaarsledenvergadering.

Op dinsdagavond 16 april wordt er door regio Gouda een jongerenavond georganiseerd met als thema: Strijden voor rechtvaardigheid. IJsbrand Snoeij van zorgboerderij ’t Paradijs in Barneveld zal spreken. Klik hier voor de uitnodiging van deze avond.

Op donderdagavond 11 april 2019, 19.30 uur, wordt de voorjaarsledenvergadering gehouden. We zijn te gast op de boerderij ’t Paradijs van de familie Snoeij, in het buitengebied van Barneveld. IJsbrand Snoeij zal over zijn bedrijf vertellen en ons rondleiden (www.boerderijparadijs.nl). Alle leden krijgen in maart de uitnodiging en stukken toegestuurd. Reserveer alvast deze datum en […]

Van woensdag 26 juni tot en met vrijdag 28 juni 2019 wordt in Bathmen (bij Deventer) de Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland gehouden. CCA staat met een stand op deze beurs, met als doel om CCA meer bekendheid te geven. De ervaring leert dat er op zo’n beurs veel ontmoetingen en mooie gesprekken plaatsvinden. De beurs […]

Binnenkort worden er vanuit CCA, in samenwerking met Dik Veefkind, Lianne Veenstra en Wiggele Oosterhoff, weer nieuwe cursussen gestart! De volgende cursussen worden aangeboden: Bedrijfsbeëindiging – Gaat niet van start wegens te weinig aanmeldingen. Wellicht in najaar 2019 een nieuwe kans.  Boerinnenkracht – Gaat niet van start wegens te weinig aanmeldingen. Wellicht in najaar 2019 een volgende kans. Landbouw […]

Op donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur is iedereen welkom bij zalencentrum De Wiekelaar in Oudleusen, voor een landbouwdebat met landbouwwoordvoerders van verschillende politieke partijen en de lijsttrekkers voor de waterschapsverkiezingen. De gehele uitnodiging vindt u hier.

Op woensdag 6 maart 2019 is er een thema bijeenkomst over het thema ‘Wijsheid, kennis en inzicht’. De avond wordt geleid door Jan Visser. De gehele uitnodiging vindt u hier. Manna 784, die behandeld zal worden, vindt u hier.

Op woensdag 19 december is er in Dronten een gezamenlijke avond gehouden met CCA, CGMV en twee christelijke studentenverenigingen, GHBOV Vis Vitalis en Ichthus Dronten. Het verslag van deze inspirerende avond vindt u hier.