header image

Cursussen

Next Event

CCA heeft in samenwerking met Dik Veefkind, Lianne Veenstra en Wiggele Oosterhoff drie nieuwe cursussen ontwikkeld.
Vanwege te weinig aanmeldingen gaan ze nu niet door. Wellicht later een nieuwe kans.

Bedrijfsbeëindiging, GEANNULEERD vanwege te weinig aanmeldingen. Wellicht in het najaar van 2019 een nieuwe kans. 
Als boeren een manier van leven is, hoe ziet het leven na het boeren eruit?
Veel boeren en tuinders krijgen met bedrijfsbeëindiging te maken. Voor de één is het een vrijwillige keuze, de ander voelt zich ertoe gedwongen. Bedrijfsbeëindiging is een ingrijpend proces, zowel financieel als emotioneel. Om u op deze fase voor te bereiden of te ondersteunen, biedt het CCA een serie bijeenkomsten agrarisch bedrijfsbeëindiging aan. De doelgroep van deze cursus zijn agrarische ondernemers die nadenken over en bezig zijn met bedrijfsbeëindiging en die actief aan hun toekomst willen werken. Voor meer informatie vindt u hier de poster van deze cursus.

Boerinnenkracht, GEANNULEERD vanwege te weinig aanmeldingen. Wellicht in het najaar van 2019 een nieuwe kans.
Als boerin ben je vaak de spin in het web van gezin en bedrijf. Maar soms voelt het alsof je gevangen zit in je eigen web…
Een gezin, een baan, een bedrijf, een partner en ook nog ouder. Ga er als vrouw van een agrarisch ondernemer maar aan staan. Hoe verdeel jij je tijd en aandacht? Hoe houd je het vol en zorg je voor een goede balans? De doelgroep van deze cursus zijn vrouwelijke agrarische ondernemers die het moeilijk vinden om alle ballen in de lucht te houden en zich op een ontspannen manier willen ontwikkelen. Voor meer informatie vindt u hier de poster van deze cursus.

Landbouw en Pastoraat, summercourse 11 en 12 juli 2019, GEANNULEERD vanwege te weinig belangstelling. Wellicht later een nieuwe of andere poging.
Dominees, boeren en tuinders zitten in hetzelfde schuitje. Ze werken vaak alleen en iedereen heeft een mening over wat en hoe ze doen. 
Uit onderzoek blijkt dat landbouwpastoraat meer aandacht verdient. Dominees en pastores kennen de agrarische sector onvoldoende om goede pastorale hulp aan boeren en tuinders te kunnen verlenen. Tijdens de kloostertweedaagse leren jonge agrariërs en jonge dominees elkaars leef- en werkwerelden beter kennen. Door samen twee dagen in het klooster te gaan en samen het kloosterritme van gebeden te volgen, kunnen ze als gelijken praten over de beroepsdilemma’s die ze in hun werk tegenkomen. De doelgroep van deze cursus zijn jonge agrariërs en beginnende dominees die elkaars werelden beter willen leren kennen en beroepsdilemma’s met elkaar willen bespreken. Voor meer informatie vindt u hier de poster van de cursus.