Manna 1066: Bemoediging vinden in ontmoedigende tijden

MANNA 1066: Bemoediging vinden in ontmoedigende tijden

Omdat ik van nature een optimist ben, moeten de problemen zich wel heel hoog opstapelen voordat ik me ontmoedigd begin te voelen. Meestal kan ik in elke donkere periode wel een zonnige kant vinden. Onlangs had ik echter een van die weken waarin mijn optimisme niet op kon tegen de enorme uitdagingen waar ik voor stond.

Ons aanstaande evenement werd geteisterd door het ene na het andere probleem. We hadden wat problemen met de online communicatie en registratie, en ik hoorde over een aantal problemen met klanten die snel opgelost moesten worden om de conferentie tot een succes te maken.

Terwijl mijn ontmoediging steeds groter werd, wist ik niet wat de oplossingen waren voor de problemen waar we mee te maken hadden. Maar ik wist wel één ding: ik had afzondering nodig. Ik besloot om er even tussenuit te gaan door me terug te trekken in mijn auto.

Terwijl ik in mijn auto zat, bad ik en vroeg God vurig om richting en wijsheid. Ik was wanhopig op zoek naar antwoorden en ondanks mijn ontmoediging had ik er vertrouwen in dat de Heer ons de antwoorden zou geven die we nodig hadden. Deze momenten van persoonlijke reflectie deden me denken aan een passage in het Nieuwe Testament van de Bijbel die zegt: ‘Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.’ (Jakobus 1:2-3).

Vreugde was niet de emotie die ik had gevoeld, maar even stilstaan bij die belofte en haar omarmen hadden een dramatische invloed op mijn houding en op de aanpak die ik zou kiezen om die schijnbaar onoverkomelijke problemen aan te pakken. Mijn ontmoediging werd minder toen ik besefte dat God een doel had met al deze uitdagingen. Met een nieuw gevoel van vrede konden ik en degenen die met mij werkten met een frisse blik kijken naar de problemen waar we mee te maken hadden en bevredigende oplossingen vinden. Gods Woord bemoedigde mij in die tijd van grote ontmoediging. Het kan hetzelfde voor jou doen.

De Bijbel heeft veel te zeggen over onze tijden van tegenspoed en ontmoediging. Hier zijn slechts enkele van de eenvoudige maar duidelijke geruststellingen die we in de Schrift kunnen vinden:

Vertrouw erop dat God weet wat Hij doet. Tijdens grote problemen kunnen we er moeite mee hebben om te geloven dat God weet waar we mee te maken hebben. Maar de Bijbel verzekert ons ervan dat Hij het wel weet en begrijpt. ‘‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester”, spreekt de HEERE. “Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven”. (Jeremia 29:11).

Vertrouw op Gods leiding. Een van de prachtige dingen van een geloofswandel is de zekerheid dat wanneer we verkeerde beslissingen hebben genomen of uit de koers zijn geraakt, God in staat is om ons opnieuw te leiden. ‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.’ (Spreuken 3:5-6).

Vertrouw op Gods wijsheid. Als we God en Zijn wijsheid zoeken, kan en zal Hij op vele manieren voorzien. De sleutel is niet alleen om te vragen, maar ook om erop te vertrouwen dat Hij ons zal geven wat we nodig hebben en wanneer we het nodig hebben. ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.’ (Jakobus 1:5-6).

©Copyright 2024, Unconventional Business Network. Met toestemming overgenomen uit “UBN Integrity Moments”, een commentaar op geloof op het werk. Bezoek www.unconventionalbusiness.org. UBN is een geloof-op-het-werk-bediening die de internationale gemeenschap van kleine bedrijven bedient.

GESPREKVRAGEN

Mensen verschillen, maar hoe groot is de kans dat jij tijden van ontmoediging meemaakt? Wat is jouw typische reactie op zulke momenten – waar ga je heen voor bemoediging?

Beschrijf een moment waarop je je bijzonder ontmoedigd voelde. Wat waren de omstandigheden en hoe werden de problemen waarmee je geconfronteerd werd opgelost?

Hoe zou je reageren op iemand die zegt: “Ik raak nooit ontmoedigd. Ik heb nooit te maken met depressieve gevoelens”?

Als je leest dat we ons tot de Bijbel en zijn beloften moeten wenden voor hulp en geruststelling in ontmoedigende tijden, welke gedachten komen er dan in je op?

UITDAGING

Heb je iemand, of een kleine groep mensen, bij wie je terechtkunt in moeilijke, ontmoedigende tijden? Als je die hebt, maak er dan werk van om ze deze week te bellen of te ontmoeten, ook als je niet te maken hebt met overweldigende problemen. Het is belangrijk om zulke relaties te blijven opbouwen, in plaats van te wachten tot er een noodsituatie ontstaat. Misschien zit je momenteel in een lokaal CBMC-team, waar je dit kunt vinden. Zo niet, bid dan over het starten van of deel uitmaken van een lokaal team waar je samen kunt sparren en bidden met gelijkgestemde mensen die toegewijd zijn aan het dienen van Christus op hun werk.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Psalm 37:1-7,25-34, 46:10; Spreuken 2:6, 3:13-15, 10:14-15; Matteüs 6:25-34.

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 15 juni 2024