Manna 1067 HET BELANG VAN HET DIENEN VAN ANDEREN

MANNA 1067 Het belang van het dienen van anderen

Toen ik het plan had om mijn eigen onderneming te beginnen, vele jaren geleden, begon ik te kijken naar mogelijkheden om anderen te dienen. Ik was in het bijzonder geïnteresseerd in het vinden van een kans waar uitstekende klantenservice welkom geheten werd en beloond. Het resultaat was Mathis Photo Inc, een fotografie studio. We deden alles wat er nodig was om top service te leveren bij het product wat we leverden.

Zevenentwintig jaar later openden we een koffie café. Ik wist dat naast producten van een hoge kwaliteit, het geven van uitstekende service de sleutel zou zijn in het concurreren met nationale koffiehuizen en ketens. Het meeste van ons personeel was jong, voor velen hun eerste baan. Dit gaf ons de mogelijkheid om te laten zien hoe je goede service kon geven en hoe je elke klant met het hoogste respect kon behandelen.

Als manager beschouwde ik het als mijn taak om onze staf met alles toe te rusten wat ze nodig hadden om de beste service te bieden aan elke persoon die door de deur binnenkwam. Dit hield in dat ze alle spullen tot hun beschikking hadden, dat het up to date was en goed werkte. En daarna het goede voorbeeld geven door de afwas te doen, de vuilnis buiten te zetten en de vloer te boenen.

Het originele plan was om een muziek café te worden. Door jaren als muzikant te hebben gewerkt, wist ik wat ervoor nodig was om goed talent aan te trekken. Door de band met het grootste respect en eer te behandelen met gratis drankjes en veel aanmoediging. Als ik gespeeld had op een plek waar de manager meeliep naar de auto, ons hielp onze spullen te dragen en gratis eten en drinken gaf, dan zouden we altijd terugkomen, als muzikant en als klant.

Voor veel bedrijven is de klantenservice wat ze onderscheidt van de concurrentie. Als ze de klantenservice gaan uitbesteden of van bellers vragen dat ze door een eindeloze cirkel moeten gaan om klachten te melden of om hulp te vragen, dan creëren ze daarmee waarschijnlijk zelf dat ze onheil mogen verwachten.

Er staat een verhaal in de bijbel waar Jezus’ discipelen ruzie maakten over wie de belangrijkste was. Jezus stopte hen en gaf ze een visueel hulpmiddel in nederigheid en dienstbaarheid door de voeten van de discipelen te wassen. Het lopen op stoffige wegen zorgde voor vieze voeten, maar het wassen van voeten was over het algemeen de taak van de laagste dienaren. In sommige groepen wordt daarom tegenwoordig de voetwassing als ritueel gebruikt om het belang van nederigheid en het dienen van anderen in herinnering te brengen.

Helaas is dit niet altijd het geval. Maar zakelijke leiders en politieke leiders op alle niveaus zouden het belang van dienen en de noodzaak moeten inzien van het zorgen voor diegenen die in de voorlinie het contact met de klanten onderhouden. Jezus Christus, de Zoon van God, stond er niet boven om nederige daden van dienstbaarheid te doen voor diegenen die hij elke dag tegenkwam – van Zijn meest nabije discipelen tot en met mensen in verschillende hulpeloze situaties, tot aan het sterven aan het kruis voor onze zonden. Dit is waarom de Bijbel zegt, ‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.’ (1 Petrus 2:21).

Jezus deed een uitspraak, “zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.” (Mattheüs 20:28). In dit licht is er geen plaats in een directiekamer of een overheidsorgaan zoals de vereniging van huiseigenaren van het Witte Huis, voor arrogante mensen die niet bereid zijn om dienend leider te zijn. Zulke mensen moeten het ontberen om één van de grootste en eenvoudigste manieren van vreugde te ervaren, door te zorgen voor en te dienen iedereen die zich binnen onze cirkel van invloed bevindt.

©Copyright 2024, Jim Mathis is schrijver, fotograaf en eigenaar van een klein bedrijf in Overland Park, Kansas. Zijn laatste boek is The Cameland the Needle, A Christian Looks at Wealth and Money. Voorheen was hij eigenaar van een koffiehuis en directeur van CBMC in Kansas City, U.S.A.

GESPREKSVRAGEN

Als je de term ‘het dienen van anderen’ hoort, waar denk je dan meteen aan? Wat voor soort mensen denk je dan aan die de rol op zich nemen om anderen te dienen?

Vind je dat het vinden van zakenmensen, managers en andere leiders, die bewust anderen dienen, gebruikelijk is of zijn deze juist ongebruikelijk en zeldzaam? Leg je antwoord uit.

Wat zijn denk je de voordelen van het stellen van een voorbeeld om anderen te dienen, of het nu collega’s, klanten, ondergeschikten of superieuren betreft?

Hoe zou je jezelf beschrijven als het gaat om het zijn van een ‘dienend leider’? Hoe kunnen we vreugde vinden in het dienen van en proberen de noden van de mensen om ons heen te vervullen op een typische werkdag?

UITDAGING

We horen soms uitlatingen uit onze cultuur dat we onszelf, onze noden en onze doelen boven al het andere moeten stellen. Zelden horen we een roep dat we dienaren van anderen moeten worden. “Wie wil er nu een dienaar zijn?” zouden sommigen kunnen vragen.

Deze week, als je het nog niet gedaan hebt, doe een ‘dienaars-evaluatie’ van jezelf. Wanneer was de laatste keer dat je een dienstbare daad hebt gedaan voor iemand anders, toen je hun noden boven die van jezelf hebt gesteld? Wie zou je deze week kunnen ontmoeten om het te hebben over hoe je elkaar kunt bemoedigen om betere en meer consistente dienaren van anderen te zijn?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 11:2, 16:19, 22:4; Mattheüs 8:20, 20:27; Lukas 22:24-27; 2 Korinthe 8:9; Filippenzen 2:3-4

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 22 juni 2024