MANNA 1068: WAT IS HET HART VAN JOUW MISSIE?

MANNA 1068: Wat is het hart van jouw missie?

In de loop der jaren heb ik met verschillende bedrijven en organisaties gewerkt in verschillende functies. De meeste van die bedrijven hadden duidelijk geformuleerde missies. Sommige hebben hun missie zelfs afgedrukt en opgehangen op strategische plekken in hun bedrijf, zodat ze voortdurend herinnerd worden aan het antwoord op vragen als: ‘Waarom zijn we hier?’ en ‘Waarom doen we het?’. ‘Wat doen we?’ en ‘Waarom doen we dat?’.

Een missieverklaring kan dienen als een soort bedrijfs-GPS (Global Positioning System) om het plannen van besluitvorming op dezelfde manier aan te pakken als het plannen van een rit. Waar zijn we? Waar willen we heen gaan? Hoe gaan we daar komen?

Dit zou je op persoonlijk niveau ook moeten doen. Veel mensen stellen nooit vragen als: ‘Wat is mijn missie?’, ‘Wat hoop ik te bereiken met mijn leven, en waarom?’ Een persoonlijke missieverklaring kan je helpen antwoorden te vinden op deze belangrijke vragen. Deze kunnen leiden naar een aantal antwoorden, variërend van gewoon in je levensonderhoud kunnen voorzien, voldoen aan basisbehoeften en rekeningen kunnen betalen tot de bedrijfsladder beklimmen en zo veel mogelijk te bereiken. Als we onze talenten, mogelijkheden en interesses kennen, willen we deze misschien wel zo succesvol mogelijk gebruiken. En daar erkenning voor krijgen.

Er is misschien nog wel een dwingender element om te bepalen wat onze missie zou moeten zijn. Vooral voor gelovige mensen op de markt, zij die belijden volgelingen van Jezus Christus te zijn. Een van de meest memorabele liedjes die ik ooit heb gehoord is ‘The Mission’, jaren geleden opgenomen door Steve Green. Het refrein dat hij in het lied herhaalt is: ‘De Heer, onze God, liefhebben is de hartslag van onze missie, de bron waaruit onze dienst voortvloeit.’ Ik heb mezelf vaak afgevraagd: Is dit de hartslag van mijn missie?

Meer dan 100 jaar geleden schreef zendeling Oswald Chambers vergelijkbare woorden in zijn boek My Utmost for His Highest (Mijn verlangen naar het hoogste). Hij schreef ‘De roep van God is een uitdrukking van Zijn natuur; de dienst die in mijn leven resulteert is geschikt voor mij en is een uitdrukking van mijn natuur…. Daarom, als ik Zijn natuur ontvang en Zijn roep hoor, weerklinkt Zijn goddelijke stem door Zijn natuur en de mijne en worden de twee één in dienstbaarheid.’

Wat dit in praktische, alledaagse zin betekent, zal uiteraard voor ieder van ons anders zijn. Maar hier zijn enkele principes uit de Bijbel om te overwegen:

We zijn medewerkers van God. We hebben het voorrecht om met God samen te werken om Zijn eeuwige doelen te bereiken. ‘Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.’ (1 Korintiërs 3:9).

Wij zijn Gods vertegenwoordigers – waar we ook heen gaan. Net zoals buitenlandse ambassadeurs de landen vertegenwoordigen die hen sturen, zijn wij geroepen om Gods familie en Zijn koninkrijk te vertegenwoordigen. ‘Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn.’ (2 Korintiërs 5:20).

Wij zijn Gods rentmeesters, beheerders van wat Hij ons heeft toevertrouwd. We hebben de neiging om onze tijd, talenten en materiële middelen als van onszelf te beschouwen en ze alleen aan anderen ter beschikking te stellen als we ons daartoe geroepen voelen. De Bijbel leert ons echter dat alles wat we hebben ons door God gegeven is om te gebruiken en te beheren voor Zijn eer en glorie. ‘Ieder van u moet elke gave die u hebt ontvangen, gebruiken om anderen te dienen, als trouwe rentmeesters van Gods genade in haar verschillende vormen.’ (1 Petrus 4:10).

©Copyright 2024, Robert J. Tamasy heeft Marketplace Ambassadors geschreven: CBMC’s voortdurende erfenis van evangelisatie en discipelschap; Business at Its Best: Tijdloze wijsheid uit Spreuken voor de werkplek van vandaag; Pursuing Life With a Shepherd’s Heart geschreven samen met Ken Johnson en The Heart of Mentoring, geschreven samen met David A. Stoddard. Bob’s tweewekelijkse blog is te vinden op: www.bobtamasy.blogspot.com.

GESPREKSVRAGEN

Heeft jouw organisatie een missieverklaring, een missie die is opgeschreven en goed gedefinieerd is? Of gaat de organisatie ervan uit dat de mensen weten waarom ze er zijn en welke algemene doelen ze geacht worden te bereiken?

Wat kunnen volgens jou de voordelen zijn van een duidelijk geformuleerde missieverklaring die zowel de huidige personeelsleden als de toekomstige medewerkers kunnen lezen en begrijpen?

Heb je ooit overwogen om een persoonlijke missieverklaring te formuleren, zowel voor je professionele leven als voor je persoonlijke leven? Als je zo’n missieverklaring hebt, wat is die dan?

Wat vind je van de gedachte: ‘De Heer, onze God, liefhebben is de hartslag van onze missie, de bron waaruit onze dienst voortvloeit?’ Ben je het ermee eens, vooral voor je professionele leven? Waarom wel of niet?

UITDAGING

Als je nog nooit hebt overwogen om een persoonlijke missie op te stellen, overweeg dan om daar deze week mee te beginnen. Je zou er niet alleen je doelen en ambities in kunnen opnemen, maar ook de waarden die je het meest dierbaar zijn. Als je er al een hebt, hoe zou je die dan evalueren in termen van wat je in deze editie van eMeal hebt gelezen? Misschien kun je dit met een vriend(in) bespreken en jullie perspectieven vergelijken.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 17:3, 27:17; 2 Korintiërs 6:1, 8:23; Kolossenzen 3:17, 23-24; Filippenzen 2:25

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 28 juni 2024.