header image

Onze blog

Next Event

  MANNA 797 VALKUILEN VAN HET PETER’S PRINCIPE   Jaren geleden was de zakenwereld in de ban van een boek met de titel “het Peter principe” geschreven door Dr. Laurence J. Peter. Het boek ging over een gangbare valkuil in leiderschapsontwikkeling: als we altijd de goed presterende medewerkers promotie geven, zullen we ze uiteindelijk naar een […]

  MANNA 796 PAS JE JE AAN OF WORD JE VERNIEUWD?     Is het je wel eens opgevallen hoe makkelijk we meegaan met de manier van doen van onze cultuur, dat we wereldgelijkvormig worden oftewel worden geperst in het keurslijf van de wereld? We zien om ons heen dat haast iedereen zich aanpast aan de […]

  MANNA 795 DANK VOOR ALLES   In Amerika wordt Thanksgiving Day traditioneel op de vierde donderdag in november gevierd. Dit betekent dat het dit jaar op 22 november valt. Dit is de vroegste datum ooit. Dit betekent twee dingen: het zogenaamde “Kerstseizoen”, dat loopt van Thanksgiving tot 1e Kerstdag, heeft de maximale lengte; en de […]

  MANNA 794 DE KRACHT VAN HET LUISTEREN Toen mijn vrouw en ik in 1996 onze fotozaak verkochten en in het bestuur van CBMC stapten, kwam mijn adviseur Ted Hubbard, advocaat en rechter uit Engeland, met een vijfjarenplan. Hij gaf me de wijze raad om het eerste jaar niets anders te doen dan te luisteren, zo […]

  MANNA 793 WAT SUCCESVOLLE BESTUURDERS ANDERS DOEN Leiderschapsconsultant Ron Carucci, van de Harvard Business Review video, beweert dat 50-60 procent van alle bestuurders faalt in hun eerste bestuurdersrol. Dit is waarom Carucci succesvolle bestuurders is gaan bestuderen, om erachter te komen wat deze anders deden dan diegenen die niet succesvol waren. Hij ontdekte vier sleutelfactoren. […]

  MANNA 792 TIJD VOOR VRIEND OF VIJAND? In de zakelijke en professionele wereld, evenals in andere gebieden van ons leven, is tijd een soort paradox. Wanneer we een niet flexibele deadline naderen, lijkt de tijd ongelooflijk snel te gaan en kan ons stressniveau heel hoog worden. Maar als je met smart wacht op een belangrijke […]

  MANNA 791 EEN POSITIEVE INVLOED HEBBEN Enkele jaren geleden woonde ik een CBMC conferentie bij waar de gastspreker Dr. Tim Elmore was, een bekend schrijver, spreker en voorzitter en oprichter van “Growing Leaders”, een non-profit organisatie die aankomend leiders helpt met het geloof dat iedereen geboren is met leiderschapskwaliteiten. Elmore bood negen principes aan die […]

  MANNA 790 OVERTROFFEN VERWACHTINGEN Zakenmensen hebben vaak de neiging om alleen het minimaal vereiste te doen, om wel aan de vraag te voldoen, maar niet een stapje extra te zetten in het contact met hun klant, hun leverancier of zelfs hun werknemer. Toch kan die manier van denken erg kortzichtig zijn. Je kunt ook zeggen: […]

  MANNA 787 WAT VOLGELINGEN VAN HUN LEIDERS VERWACHTEN De meeste leiders hebben bepaalde verwachtingen. Ze communiceren vaak mondeling, geschreven of beide, wat ze verwachten van degenen die aan hen rapporteren. Ze maken functiebeschrijvingen, stellen doelen en bepalen wanneer deze behaald zijn en hoe ze hun verantwoordelijkheden op het werk dienen uit te voeren. Maar hoe […]

  MANNA 786 ONGEDULD IN DE WACHTKAMER Vind jij het fijn om te moeten wachten? Zo ja, dan ben je echt een uitzondering. De meeste mensen vinden wachten een grote bron van ergernis, frustratie en soms zelfs angst. We houden er niet van om te moeten wachten voor een stoplicht, of om vast te zitten in […]