header image

Onze blog

Next Event

MANNA 782: Niets te vrezen. Behalve de vrees zelf?

MANNA 782: Niets te vrezen. Behalve de vrees zelf?

De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zei in zijn eerste inaugurele rede in 1933, “Wij hebben niets te vrezen dan de vrees zelf.” Als ik toen al geleefd had, had ik misschien de neiging gehad als volgt te reageren: “Oh ja? U hebt makkelijk praten!” Roosevelt had echter wel gelijk. Angst kan een krachtige, verlammende emotie zijn die ons verhindert om veelbelovende kansen te benutten of dat zelfs maar te proberen

Een vriend, David Sanford, schreef over vijf angsten, die hij had herkend, die professionals plagen. Dit zijn:

Angst voor stilte (tijd vrij nemen van je werk om na te denken, een nieuwe visie te krijgen, creatief te denken en te plannen).

Angst om te delen (eerste gedachten of zeer ruwe concepten presenteren aan anderen, zodat zij zich hier een mening over kunnen vormen of er kritiek op kunnen uiten).

Angst om te verkopen (reclame maken voor prachtige concepten, producten, plannen, voorstellen en aanbevelingen).

Angst voor afwijzing en mislukking (zorgen over wat anderen over ons zouden zeggen).

Angst voor succes (zorgen dat anderen misschien meer van ons verwachten als we slagen).

We kunnen onszelf allemaal in ieder geval herkennen in ten minste één van deze angsten, mogelijk zelfs in allemaal. Er zijn een aantal die mij bekend voorkomen. Even afstand nemen van mijn werk om na te denken, me dingen voor te stellen en te plannen past niet bij mij. “Ik moet iets doen, niet erover nadenken!” Maar als we geen pauze nemen van het alsmaar doorwerken, hoe weten we dan dat we de juiste dingen doen, of dat we ze op de juiste manier doen?

 

Verkopen is nooit een van mijn sterkste punten geweest, iets waar ik al op de middelbare school achter kwam. De gedachte mensen over te moeten halen om iets van mij te kopen voelde voor mij als proberen hun armen achter de rug vast te binden. En ik denk dat we allemaal wel van die momenten kennen dat we aarzelen om door te gaan, dat we worstelen met de gedachte “En als ik nou mijn best doe en het toch niet lukt?”

 

Zelfs op dit moment in mijn carrière merk ik dat ik nog steeds zo nu en dan worstel met deze angsten. Dan probeer ik mijzelf aan aloude waarheden te herinneren: “Als ik het niet probeer, weet ik zeker dat het niet lukt.” Of, om de gouden regel nog eens te bevestigen: “Verkoop aan anderen zoals je zou willen dat zij aan jou zouden verkopen.”

 

Maar ik heb gemerkt dat de echte oplossing om angst te overwinnen niet ligt in slimme spreuken, maar in vertrouwen in God, Zijn wijsheid en Zijn leiding. De volgende passages hebben mij geholpen:

 

Vertrouwen op Gods aanwezigheid. Als we geconfronteerd worden met moeilijke situaties en angsten, kan het ons vertrouwen en hoop geven te weten dat God ook dan bij ons is. “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” (Jesaja 41:10)

 

Geloven in Gods liefde. Wij als Gods kinderen geloven dat Hij soeverein is, dat Hij onze omstandigheden kent en alles in Zijn hand heeft. Daarom kunnen we er ook op vertrouwen dat Hij alles ten goede zal uitwerken. “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.” (1 Johannes 4:19) “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” (Romeinen 8:15)

 

Vertrouwen dat God onze belemmeringen kan wegnemen. Als problemen te groot lijken om ze te kunnen oplossen, hebben wij de verzekering dat God groter is dan onze problemen. “Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31)

 

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Welke van de vijf genoemde angsten herken jij het best? Verklaar je antwoord.

Heb je vaak te maken met andere angsten die hier niet genoemd zijn? Zo ja, welke angsten zijn dat en wanneer heb je er typisch mee te maken?

Hoe probeer jij meestal om te gaan met deze angsten?

Welk verschil maakt je geloof in God als deze angsten opkomen, als er verschillen zijn? Denk je dat God ook bezorgd is over jouw angsten en onrust als je daar in de loop van een gewone dag of werkdag last van hebt? Waarom? Of waarom niet?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Psalm 118:6; Jeremia 29:11,13; Filippenzen 4:6-7; 1 Petrus 5:7; 1 Johannes 4:4

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 17 november 2018.

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland