header image

Onze blog

Next Event

MANNA 783 BEN JE BEREID OM UIT DE BEKER TE DRINKEN OF NIET??

 

MANNA 783 BEN JE BEREID OM UIT DE BEKER TE DRINKEN OF NIET??

Zowel privé als op je werk maak je mee dat niets goed lijkt te gaan: wat je ook doet, het loopt verkeerd af. We hebben het gevoel dat het einde nabij is, of het nu gaat om onze carrière, het streven een of andere belangrijke doelstelling te halen of het redden van een relatie waar we belang aan hechten. We worden overvallen door negatieve gedachten. Vrienden en familieleden lijken ver weg, zodat we ons eenzaam voelen. De verwachte schipbreuk lijkt een kwestie van tijd.

Het enige wat telt, denken we dan, is succes, of het nu om de zakenwereld gaat, onze persoonlijke doelstellingen of zelfs ons geestelijk leven. Als wij geen succes boeken, dan falen we. Helaas heeft niemand belangstelling in ons “falen”.

 

Henri Nouwen, die vorige eeuw veel heeft geschreven over het leven in de Geest, herinnert ons in zijn boek Hier en Nu eraan, dat er verschillende periodes in ons leven zijn, die op een natuurlijke manier als eb en vloed elkaar afwisselen: vreugde en verdriet, succes en falen, gezondheid en ziekte, net zoals we gedurende het jaar verschillende seizoenen hebben. De Bijbel vertelt ons veel over deze seizoenen; in het Oude Testament staat: “Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd (“seizoen”) voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven … een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen..” (Pred. 3: 1 – 8).

 

Toen Jezus op aarde was, zag hij periodes van pijn en falen als een integraal deel van zijn leven. Hij vermaande Petrus, een van zijn meest nabije volgelingen, die overigens ook het meest impulsief was, in de nacht dat hij verraden werd met de woorden: “Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?” (Joh. 18:11). Hij begreep dat dit een beproeving was waar hij niet omheen kon.

 

Petrus echter vond dat onacceptabel en weigerde iets te aanvaarden wat hij als een mislukking, een falen zag. Hij gaf er de voorkeur aan om zijn, goed gecamoufleerde,  zwaard te trekken en met de aanvallers van Jezus te gaan vechten: hij viel de aanvallers aan en sloeg een van hen het oor af. Hij was bereid om alles voor Jezus te doen, behalve “de beker drinken”.

 

Wij willen allen een “zwaard” hebben om de moeilijkheden in het leven af te wenden. Zulke wapens, die ons lijken te beschermen, zijn bijv. een dikke bankrekening, een creditcard, een groot bedrag op onze spaarrekening, een rijke vriend die we kunnen bellen als we in de problemen zijn, of spullen die we niet echt nodig hebben en in moeilijke tijden makkelijk kunnen verkopen. Maar is dit alles echt effectief, of zijn het meer een soort wandelstokken, die het onvermijdelijke “drinken van de beker” alleen maar uitstellen?

 

Het vergt geestelijk onderscheidingsvermogen om te kunnen onderscheiden wanneer je het gevecht moet aangaan en wanneer je de “beker moet drinken”. Toen Jezus werd omringd door boze, gewapende, gewelddadige soldaten, keek hij verder dan het onmiddellijke gevaar. Hij begreep dat het geen tijd was om te vechten, maar om Gods wil in deze situatie te aanvaarden, zelfs als dat bitter lijden, pijn en de dood betekende. Op dat moment was het nodig dat Hij de beker zou drinken: zijn doel was verzoening te brengen voor de zonden van de wereld.

 

Dit is niet alleen een illustratie van geestelijke zaken. De “beker” is soms onvermijdelijk voor een ieder van ons die hard moet werken als professional en in het zakenleven. Misschien zit je nu in zo’n situatie: er wordt van je gevraagd om de “beker te drinken”, maar je hebt er helemaal geen zin in. Wie wil er nou liever bittere pijn dan succes?

 

Onder zulke omstandigheden hebben we wijsheid nodig om te kunnen begrijpen wat er aan de hand is. En je krijgt er vroeg of laat mee te maken. Maar de Schrift geeft ons troost, zoals in Psalm 30: 6 van David: “Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang” en daarna, in vers 12 van dezelfde psalm:  “U hebt mijn klacht veranderd in een reidans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.”  David vertrouwde erop dat God zelfs de moeilijkste tijden ten goede kon keren.

 

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Wanneer gebeurde het jou voor het laatst dat het leek alsof niets goed ging, dat alles wat je probeerde verkeerd afliep? Hoe reageerde je daarop?

Ben je het eens met de schrijver dat er onvermijdelijk “seizoenen” in het leven zijn, tijden waarin je success hebt en tijden waarin je faalt, tijden waarin je vooruit gaat en tijden waarin je stilstaat, of zelfs je terug moet trekken? Licht je antwoord toe.

Wat bedoelde denk je Jezus Christus met zijn uitspraak dat Hij de “drinkbeker moest drinken” die God hem had gegeven?

Hoe helpt je geloof om tijden te doorstaan waarin alles fout lijkt te gaan, en er geen duidelijke aanwijzing is dat dit snel zal veranderen?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Romeinen 12:9-13; Galaten 5:22-26; Efeziërs 5:15-16,21; Kolossenzen 3:12; 1 Petrus 3:8

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 24 november 2018.

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland