header image

Onze blog

Next Event

MANNA 784: WIJSHEID, KENNIS en INZICHT

MANNA 784: WIJSHEID, KENNIS en INZICHT

Als u net zoals ik bent, besteedt u veel tijd aan het zoeken naar wijsheid voor de vele werkbeslissingen die u moet nemen. En ik denk dat u het met mij eens zult zijn dat kennis en begrip ook belangrijk zijn voor het beslissingsproces. Ik vond het interessant toen ik in de Bijbel veel verzen ontdekte die binnen een en dezelfde passage verwijzen naar wijsheid, kennis en begrip.

Deze drie woorden hebben verschillende betekenissen, maar de Bijbel laat ons zien dat ze voortbouwen op elkaar. Er staat dat inzicht voortkomt uit het bestuderen van het Woord van God. Kennis komt voort uit de ervaringen en vaardigheden die God ons geeft en wijsheid komt voort uit een combinatie van het begrip en de kennis die we met de tijd opdoen. Maar uiteindelijk komen ze alle drie van God. In Spreuken 2:6 staat: “De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.”

 

Om beter te kunnen begrijpen in welke verhouding ze tot elkaar staan, bekijken we elke term afzonderlijk. We beginnen met inzicht.

 

De Hebreeuwse betekenis van dit woord is gedefinieerd als “perceptief begrip met de mogelijkheid van beoordeling”. Een consultingklant vroeg mij en zijn andere adviseurs ooit hem te helpen met een probleem. Een van de adviseurs raadde een plan aan dat immoreel was. Door de tijd die ik doorbracht met het bestuderen van het Woord van God realiseerde ik mij de risico’s van deze keuze en begon ik de situatie te begrijpen, waardoor ik een betere oplossing kon aanbieden.

 

In Job 28:28 staat “Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.” Om inzicht te krijgen, moeten we zorgvuldig luisteren en observeren. Maar het vermogen om op de juiste wijze te beoordelen komt uit het begrijpen van het Woord van God.

 

Kennis komt van God door de ervaringen, vaardigheden, talenten en gaven die Hij ons geeft, waarmee we echte situaties kunnen beoordelen. Tenminste, als wij nederig genoeg zijn om te leren.

 

Toen ik als jonge kredietmedewerker bij een bank werkte, was de eerste lening voor een klein bedrijf een ramp. Bij leningen voor kleine bedrijven is veel aandacht voor details nodig en zijn er tal van formulieren die moeten worden ingevuld. Zonder eerdere ervaring maakte ik een puinhoop van de leningsaanvraag, maar nadat mijn leidinggevende kritiek had gegeven op mijn prestaties, was ik nederig genoeg om mijn falen te accepteren. Door deze foutief ingevulde aanvraag deed ik de kennis op die ik later nodig had om een expert te worden in leningen voor kleine bedrijven. In Spreuken 1:7 staat “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.”

 

De vreze des Heeren – eerbiedig ontzag – geeft ons de nederigheid die we nodig hebben om kennis te verzamelen en later uit te blinken.

 

Wijsheid komt voort uit de kennis en het inzicht die we in de loop der jaren opdoen. Als we genoeg foute hebben gemaakt, krijgen we wijsheid door de zo opgedane kennis. Je zou kunnen zeggen dat het toepassen van wijsheid strategisch is, terwijl kennis eerder tactisch is.

 

Mijn eerste bedrijf begon met een bedrijfslening tegen 21% rente. Door die lening heb ik een aantal pijnlijke lessen geleerd, en financieel overbelaste bankklanten gaven mij de wijsheid anderen te adviseren over de gevaren van schulden.

 

Als we de lessen die we in de loop der tijd geleerd hebben, toepassen, biedt dat ons een pad om wijsheid te verkrijgen, maar daar is wel nederigheid voor nodig. In Spreuken 9:10 staat het volgende: “Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heeren en de kennis van de heiligen is inzicht.”

 

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Hoe definieerde je, voordat je deze e-mail las, kennis, inzicht en wijsheid en hoe maakte je daar onderscheid tussen?

Wat vindt  je van het onderscheid dat Rick Boxx maakt tussen de drie termen? Zijn die verschillen, vanuit jouw perspectief, belangrijk? Verklaar je antwoord.

Ben je het eens met de uitspraak dat ze alle drie van God komen? Waarom? Of waarom niet?

Welke van deze drie vind jij het belangrijkst?

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Spreuken 3:13-15, 10:14-15, 14:8, 15:7,21, 16:16,21, 18:4, 19:20

 

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 1 december 2018

 

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland