header image

Onze blog

Next Event

MANNA  785 Zelfs op het werk zijn wij  gemaakt om te aanbidden.

MANNA  785 Zelfs op het werk zijn wij  gemaakt om te aanbidden.

Het lijkt of ieder mens gemaakt is om iets te vereren, zelfs op het gebied van ons werkzame leven. We lijken niet compleet te zijn zonder iets om ons enthousiasme op te richten. Sommige mensen zijn in de ban van sport of een speciale tak van sport, team of speler in het bijzonder. Ze kennen alle uitslagen, en steken ontelbaar veel uren en aanzienlijke sommen geld in het volgen van hun team. De grens tussen toegewijd fan zijn en vurig aanbidder, is een grens die gemakkelijk vervaagt.

Andere mensen vereren muziek, en geven de hoogste eer aan hun favoriete band of artiest. Sommige mensen aanbidden een politieke voorkeur of een belangrijke zaak. Anderen vereren een speciale beroepsgroep, zoals het leger, of een symbool, zoals een vlag, en betuigen het onderwerp van hun voorkeur bijzondere eer. Nationalisme, het vereren van je eigen land, waarbij dat superieur aan alle andere naties wordt geacht, heeft al vaak voor grote problemen gezorgd, waaronder ook in mijn eigen land, de Verenigde Staten.

 

Veel zakenmensen aanbidden hun werk. Ze steken buitensporig veel tijd in hun bedrijf of beroep, ten koste van hun gezin, hun vrienden, hun gezondheid en vooral ook van God.

 

Soms aanbidden we geld of het verdienen van geld, waarbij we vergeten dat geld is bedoeld als een middel en niet als een “god.” Dit is een van de redenen waarom Jezus in Matteüs 6:24 zei: “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.“ Hij bedoelde dat we niet geestelijk kunnen groeien als God met ons geld moet wedijveren om onze toewijding, tijd en energie te ontvangen.

 

Zelfs binnen het christendom kan aanbidding heel verschillende vormen aannemen. Sommige daarvan kunnen ons afleiden van onze gerichtheid op de enige ware God. Vaak houden mensen van een bepaalde stijl of vorm van aanbidding, of hechten ze nog meer waarde aan de Bijbel zelf dan aan de God van wie die Bijbel vertelt. Er zijn zelfs mensen die hun echtgenoot aanbidden, en die aanbidding verwarren met liefde en genegenheid.

 

Vanaf het begin heeft God geweten dat dit moeilijk zou worden. Hij legde in ons het verlangen om te aanbidden, maar toen Hij Mozes de tien geboden gaf, maakte Hij duidelijk dat onze aanbidding op Hem alleen gericht mocht zijn. Het allereerste gebod dat God aan zijn volk gaf, luidde: “Ik ben de Heer, uw God. Vereer naast mij geen andere goden.”

 

Een begrijpelijke vertaling van Exodus 20:3-6 zegt het met deze woorden: “Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie. Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie.”

 

Als we de Bijbelse geschiedenis lezen rondom het geven van de tien geboden, ontdekken we dat de Israëlieten, nog voor Mozes met de stenen tafels van de berg was gekomen, al een gouden kalf hadden gemaakt om te aanbidden. Het duurde niet lang, of het voorwerp van hun aanbidding had al voor grote verdeeldheid gezorgd.

 

Wij moeten iets hebben om te aanbidden. De vraag die we onszelf zouden moeten stellen, is of het voorwerp van onze aanbidding werkelijk onze liefde en toewijding waard is. Is het een “god” die ons nooit zal verlaten? Naar mijn ervaring is dat er maar Eén, de God die heeft gezegd: “Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.” (Hebreeën 3:5). Welke andere “god” kan dat zeggen?

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Hoe zou jij aanbidding omschrijven? Is het naar jouw mening alleen een godsdienstige praktijk, of omvat het ook andere aspecten van ons leven, zoals Jim Mathis stelt?

Wat voor soort dingen ben jij geneigd te aanbidden?

Als we beseffen dat onze aanbidding niet alleen de enige ware God betreft, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we onze afgoden wegdoen? Wat moeten we doen om niet in het oude patroon terug te vallen?

Welk effect zou aanbidding volgens jou moeten hebben op je houding ten opzichte van je carrière en je werk van elke dag?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Exodus 20:5, 23:24-26; 2 Koningen 17:36-39; Psalm 29:1-2; Matteüs 4:8-10; Lucas 4:5-8

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 8 december 2018.

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland