header image

Onze blog

Next Event

MANNA 786 ONGEDULD IN DE WACHTKAMER

MANNA 786 ONGEDULD IN DE WACHTKAMER

Vind jij het fijn om te moeten wachten? Zo ja, dan ben je echt een uitzondering. De meeste mensen vinden wachten een grote bron van ergernis, frustratie en soms zelfs angst. We houden er niet van om te moeten wachten voor een stoplicht, of om vast te zitten in het verkeer. Als dingen vertraging oplopen, voelen we ons geïrriteerd en doen we er alles aan om het proces te versnellen. En in de wachtkamer van de dokter of de tandarts kan ons geduld flink op de proef gesteld worden.

Onlangs moest ik een ingrijpende medische behandeling ondergaan. Voor 8.30 uur was ik in het ziekenhuis, zoals me was gevraagd. Er werd me verteld dat de behandeling tegen 10.30 uur zou beginnen. Maar het werd 10.30 uur – en later – en mijn vrouw en ik zaten nog steeds te wachten. Ik probeerde niet ongeduldig te worden, maar ging uiteindelijk toch informeren. Eindelijk kwam er een verpleegkundige bij me en werd er met de procedure begonnen, maar inmiddels was het wel 12.30 uur geweest!

 

Op je werk is wachten al even onplezierig. Soms moet je eerst op iemand anders wachten, voor je verder kunt met je aandeel in een project. Je moet iets belangrijks met je baas bespreken, maar zij heeft later op de dag pas tijd voor jou. Moeten wachten op de promotie die je zo graag wilt maken, kan een ware marteling zijn.

 

Voor volgelingen van Jezus Christus echter is wachten een deel van Gods plan. Het vormt je karakter en helpt je groeien in je geloof. Soms is het enige antwoord op vurige gebeden: “Wacht!” Sommige mensen hebben zelfs ervaren dat ze bij God “in de wachtkamer” zaten.

 

In de Bijbel zien we talrijke voorbeelden van mensen die moesten wachten van God, al had Hij bijzondere plannen met hen. Abraham en zijn vrouw Sara moesten vele jaren wachten op het kind dat God hen had beloofd. De Heer had Mozes uitverkoren om de Israëlieten uit Egypte te leiden, maar Mozes moest nog vele jaren in ballingschap blijven, voor dat moment was aangebroken. Daarna moest het volk Israël nog veertig jaar in de wildernis “wachten”, voor ze het beloofde land konden binnengaan.

 

Vroeg of laat bevinden we ons allemaal in Gods wachtkamer. Wat moeten we weten over wachten, en wat moeten we doen in die onvermijdelijke perioden? De Schrift geeft ons waardevolle inzichten hierover:

 

Vertrouw op Degene in wie we moeten blijven. Als dingen in ons leven of in onze carrière tot stilstand komen, doen we al het mogelijke om de zaak weer in beweging te krijgen. Soms wil God echter dat we gewoon even wachten en erop vertrouwen dat Hij alles in Zijn hand heeft. “Staak de strijd en erken dat ik God ben.” (Psalm 46:11).

 

Doe wat je kunt, maar wacht als het moet. In Gods wachtkamer zitten betekent niet noodzakelijkerwijs dat je helemaal niets kunt doen. Het betekent wel dat je, als je alles hebt gedaan wat gedaan moest worden, op God moet wachten om de rest te volbrengen. “Vertrouw op de Heer en doe het goede… Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer… Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die Hij wijst.” (Psalm 37:3-7,34).

 

Als God in jouw leven op de “pauzeknop” drukt, put dan kracht uit je geloof. Als je gedwongen moet wachten, kun je ontmoedigd raken en je zelfs afvragen of God jou en je noden is vergeten. Je vertrouwen in Hem kan hierdoor echter juist sterker worden, want uiteindelijk doet Hij vaak meer dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. “Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.” (Spreuken 3:5-6).

 

 

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Wat is meestal jouw reactie als je moet wachten? In welke omstandigheden vind je wachten het moeilijkst?

Is er op dit moment iets waar jij op moet wachten? Hoe vind je het om in de “wachtkamer” te zitten?

Waarom denk je dat God ons soms wil laten wachten, in plaats van meteen op onze gebeden te antwoorden? Kun je je een periode herinneren, waarin moeten wachten een deel van Zijn antwoord op jouw gebeden was?

Wat zou je zeggen tegen iemand die nu in Gods wachtkamer zit, een bepaald probleem wanhopig graag opgelost zou zien, maar nog geen antwoorden krijgt?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes:

Psalm 27:14, 130:5-6; Jesaja 26:3, 41:10; Jeremia 29:11-13, 33:3; Filippenzen 4:6-7

Tekst: Robert J. Tamasy – Vertaling: Heleen Wilts – Redactie: CBMC

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 15 december 2018

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland