header image

Onze blog

Next Event

MANNA 791 EEN POSITIEVE INVLOED HEBBEN

MANNA 791 EEN POSITIEVE INVLOED HEBBEN

Enkele jaren geleden woonde ik een CBMC conferentie bij waar de gastspreker Dr. Tim Elmore was, een bekend schrijver, spreker en voorzitter en oprichter van “Growing Leaders”, een non-profit organisatie die aankomend leiders helpt met het geloof dat iedereen geboren is met leiderschapskwaliteiten. Elmore bood negen principes aan die hij als noodzakelijk beschouwt in het mentor proces. Principes die we allemaal zouden moeten nagaan, wanneer we jongere mannen en vrouwen discipelen in het geloof. Hij begon met een acroniem om dit proces uit te leggen: I-N-F-L-U-E-N-C-E (INVLOED). Ik wil graag kort elke stap doornemen zoals hij het kort uitlegde:

Allereerst moeten we een Intentionele investering doen in de levens van diegenen die God onder onze voogdij plaatst. We moeten steeds investeringen doen in hun levens, net zoals de apostel Paulus deed bij zijn protégé Timotheüs. In 2 Timotheüs 2:2, schreef Paulus:  “En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.“

 

Vervolgens moeten we Natuurlijk en authentiek zijn in onze aanpak als we degenen ontmoeten die God op onze weg plaatst. We hoeven ze niet te imponeren met Bijbelse kennis en wat we bereikt hebben in het leven. Ze moeten onze bereidheid voelen om hen te helpen, terwijl ze op hun levensweg zijn.

 

Ons Geloof (Faith) moet steeds duidelijk en echt zijn. We moeten niet alleen ons geloof in Christus laten zien, maar ook geloven in degenen van wie we de mentor zijn. We zouden het beste moeten verwachten van ieder persoon en het vertrouwen moeten hebben dat God zeker het beste in hen naar boven laat komen als we investeren in diegenen die serieus zijn in het willen groeien in Christus.

 

We moeten onze Luistervaardigheden ontwikkelen om met recht te verdienen dat ze naar ons willen luisteren. Je zou kunnen zeggen dat de jonge mannen en vrouwen “studenten” zijn die God in onze levens heeft gebracht om bij te staan op een reis gevuld met vele gevaren, zoals de hymn Amazing Grace het beschrijft.

 

Elk persoon die we mentoren is Uniek en we moeten erop uit zijn om hen te begrijpen en te begrijpen waar ze nu zijn op hun levensreis. Omdat God ons allemaal zeer verschillend heeft gemaakt, met verschillende ervaringen kan een standaard aanpak niet effectief zijn bij een ieder.

 

Ze hebben veel Aanmoediging (Encouragement) nodig om de vele obstakels te overwinnen die hen ervan kunnen weerhouden om hun volledige potentieel als volgelingen van Jezus Christus te realiseren.  Hebreeën 10:24-25 vertelt ons “en laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.”

 

We moeten hen ook Navigeren door de bochten en draaiingen op hun reis, soms zelfs door hun kompas te zijn om hen op het rechte pad te houden, om zo te voorkomen dat ze op een zijspoor komen door verkeerde invloeden.

 

Het is van groot belang om een consistente Bezorgdheid (Concern) te tonen voor hun welzijn. Ze moeten onze constante zorg voor hun groei in Christus ervaren door beschikbaar te zijn wanneer ze worstelen met de vele issues, in het bijzonder vroeg op hun levenspad. In 1 Thessalonicenzen 2:7-8, schrijft de apostel Paulus over “wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat we niet alleen het evangelie van Christus met u wilde delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was.”

 

Ze moeten ons Enthousiasme zien in alles wat we zeggen en doen. Als we niet enthousiast zijn over onze relatie met Christus, dan zijn we er waarschijnlijk niet goed op voorbereid om een mentor te zijn van een nieuwe discipel van Jezus die Christus echt intiem wil leren kennen. Het discipel proces moet zowel serieus als met enthousiasme gedaan worden.

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Wie is de persoon of zijn de personen geweest die jou het meeste hebben beïnvloed in je leven, zowel professioneel als spiritueel? Hoe hebben ze die invloed uitgeoefend?

Welke van de negen punten die beschreven staan over hoe je anderen kunt beïnvloeden lijkt jou het meest belangrijk? Leg uit waarom.

Waarom denk je dat luisteren genoemd wordt als een belangrijk aspect van het effectief beïnvloeden van anderen?

Zorg en bezorgdheid worden genoemd als kritieke elementen in het proces van het beïnvloeden van discipelen als mentor zijnde. Waarom zijn deze volgens jou belangrijk? Zijn het bezitten van kennis en expertise niet genoeg?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Mattheüs 28:18-19; Efeziërs 4:14-16; Kolossenzen 1:9-12; 2 Thessalonicenzen 1:3-4; 2 Petrus 3:17-18

Tekst: Jim Langley – Vertaling: Eva Vreeken – Redactie: CBMC

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 12 januari 2019.

 

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland