header image

Onze blog

Next Event

MANNA 794 DE KRACHT VAN HET LUISTEREN

MANNA 794 DE KRACHT VAN HET LUISTEREN

Toen mijn vrouw en ik in 1996 onze fotozaak verkochten en in het bestuur van CBMC stapten, kwam mijn adviseur Ted Hubbard, advocaat en rechter uit Engeland, met een vijfjarenplan. Hij gaf me de wijze raad om het eerste jaar niets anders te doen dan te luisteren, zo veel mogelijk mensen te ontmoeten en te horen wat ze op hun hart hadden.

Het tweede jaar, zei Ted, moest ik voornamelijk hetzelfde doen, maar iets diepere vragen stellen. Het derde jaar, zo stelde hij voor, moest ik beginnen me een beeld te vormen van wat de mensen me hadden verteld. Het vierde jaar was de tijd rijp om een plan te gaan maken, zo adviseerde Ted, en pas het vijfde jaar moest ik dat plan in werking zetten.

 

Voor veel mensen in het zakenleven druist dit in tegen hun gevoel. Er moet iets gebeuren – en wel nu! Maar toch ontdekte ik dat er grote wijsheid school in wat Ted Hubbard me adviseerde te doen: om eerst aandachtig naar mensen te luisteren, serieus na te denken over wat ze hadden gezegd, en pas dan een actieplan te ontwikkelen als antwoord op alles wat ik had gehoord.

 

Wat ik in die eerste drie jaren het vaakst heb gehoord, was dat mensen eenzaam waren. Ze hadden een plek nodig waar ze simpelweg rond konden hangen, waar ze geen verantwoordelijkheden hadden en er niets van hen werd verwacht. Ze wilden een plek om met vrienden samen te komen, waar ze konden praten over onderwerpen als spiritualiteit, cultuur, kunst en muziek. Kortom, een ontmoetingsplaats die de spil van een gemeenschap zou worden en als een baken van licht kon dienen voor het hele omliggende gebied.

 

Dit idee heeft ons ertoe gebracht om Homer’s Coffee House te openen in 2001. Zeventien jaar later loopt het nog steeds als een trein, en veel mensen zeggen dat Homer’s een katalysator is geweest voor een omwenteling in het centrum van Overland Park. De wijk heeft een explosieve, positieve groei doorgemaakt, vaak dankzij gesprekken in het koffiehuis, waar mensen elkaar ontmoetten en met elkaar praatten over hun hoop voor de wijk.

 

In 2008, toen we de leiding van Homer’s aan een ander echtpaar overdroegen, ben ik teruggegaan naar de fotobusiness en heb ik opnieuw naar Teds advies geluisterd. Ik kwam erachter dat veel mensen gek waren op oude foto’s en iemand zochten die hun verbleekte en beschadigde foto’s kon herstellen. Nu is het restaureren van oude foto’s mijn belangrijkste taak.

 

Aan dit proces van luisteren en geduld betrachten moet ik denken als ik hoor dat bedrijven nieuwe managers, directeurs of CEO’s inhuren en onmiddellijk verandering verwachten. Als die mensen er niet in slagen om binnen zes maanden voor een ommekeer te zorgen, worden ze er meteen weer uitgebonjourd. Effectief leiderschap gaat echter ook om luisteren en geven om mensen. We zouden het zelfs “luisteraarschap” kunnen noemen.

 

Hieronder nog een paar gedachten over luisteren uit de Bijbel, die onze aandacht verdienen:

De kunst van het zwijgen. Het is moeilijk naar mensen te luisteren, als we altijd maar druk aan het praten zijn. “Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.” (Spreuken 10:19).

Spreken en luisteren in het juiste tempo. Een van de redenen waarom we moeite hebben met luisteren, is dat we ondertussen al bezig zijn met wat we zullen gaan zeggen. Als we de er de tijd voor nemen om actief te luisteren, komen we er misschien wel achter dat wat we wilden zeggen niet goed was, of dat we helemaal niets hoeven zeggen. “Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.” (Jakobus 1:19).

Twee oren om te luisteren, en maar één mond om te spreken. Misschien heeft God ons wel twee oren gegeven en maar één mond, omdat Hij wilde dat we twee keer zo lang zouden luisteren als praten. “Een oor dat hoort, een oog dat ziet, de HEER heeft beide gemaakt.” (Spreuken 20:12). “Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk.” (Spreuken 18:13).

 

Vragen ter overdenking of discussie:

In jouw bedrijf is het misschien niet mogelijk om de eerste paar jaar alleen maar naar de klanten te luisteren, maar wat vind je van het voornemen om eerst eens goed te luisteren voor je in actie komt?

Heb je het wel eens meegemaakt dat je besloot om actief te luisteren naar wat mensen zeiden en dachten, en dat je verrast werd door wat je hoorde? Zo ja, kun je die situatie beschrijven?

Ben je het eens met de stelling dat luisteren en dienen belangrijke elementen zijn van effectief leiderschap – “luisteraarschap”? Waarom wel of niet?

Waarom denk je dat veel leiders zo weinig zin lijken te hebben om tijd te investeren in luisteren naar de mensen aan wie ze leiding geven?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Spreuken 14:29, 15:7,23, 16:21,23, 17:4,27,28, 21:23, 29:20

 

 

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 1 februari 2019

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland