header image

Onze blog

Next Event

MANNA 795 DANK VOOR ALLES

MANNA 795 DANK VOOR ALLES

 

In Amerika wordt Thanksgiving Day traditioneel op de vierde donderdag in november gevierd. Dit betekent dat het dit jaar op 22 november valt. Dit is de vroegste datum ooit. Dit betekent twee dingen: het zogenaamde “Kerstseizoen”, dat loopt van Thanksgiving tot 1e Kerstdag, heeft de maximale lengte; en de formele vrije dag geeft ons de tijd om na te denken waarvoor we ons dankbaar voelen.

Daarbij hebben we de neiging ons te richten op de leuke dingen die we hebben meegemaakt: een goede gezondheid, leuke gebeurtenissen zoals trouwen, een kind krijgen, een nieuwe baan vinden of een promotie ontvangen, naar een nieuw huis verhuizen, de rekeningen kunnen betalen en nog geld overhouden. Misschien kun je ook nadenken over andere positieve zaken uit het afgelopen jaar, je ‘zegeningen’. En allemaal verdienen ze onze uiting van dank.

 

Maar hoe zit het dan met die dingen die we niet als “goed” beschouwen: een terugval in zaken of je carrière, financiële moeite, gezondheidsproblemen, problemen binnen de familie of vergelijkbare zaken. Het afgelopen jaar heeft een aantal natuurrampen gezien en misschien ben jij of iemand die je kent hier wel het slachtoffer van geworden. Hoe moeten we hierop reageren, hoe kunnen we “bedanken” voor dergelijke moeilijke dingen?

 

We horen mensen vaak vragen waarom goede mensen zulke dingen meemaken. En dat is een heel relevante vraag, één waar tal van boeken en artikelen aandacht aan besteden. Simplistische antwoorden en algemeenheden zijn hier niet genoeg. En toch, als we Jezus Christus volgen, zien we geen enkele aanwijzing dat we onze dankzegging alleen moeten beperken tot aangename gebeurtenissen.

 

Terwijl we ons voorbereiden op Thanksgiving Day later deze week, of op een vergelijkbaar evenement dat wordt georganiseerd waar jij woont, moeten we misschien eens kijken naar wat de Bijbel ons vertelt over het betuigen van dank.

 

Zonder uitzonderingen Soms neigen we te denken: “Okay God, als ik met goede dingen te maken krijg, zal ik dankbaar zijn. Maar verwacht niet van me dat ik ook dankbaar ben voor de moeilijke dingen!” In de Bijbel geeft God ons deze optie niet. “Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” 1 Thessalonicenzen 5:16-18)

 

Kijk eens goed naar moeilijke tijden Waarom zou God van ons verwachten dat we onze dank naar Hem uiten, zelfs in tijden van moeite? Omdat we ons kunnen realiseren, als we er eerlijk naar kijken, dat dit altijd de tijden zijn dat we het meest groeien en ons het meest ontwikkelen, zowel persoonlijk, professioneel als geestelijk. “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.” (Jakobus 1:2-4)

 

Beproevingen scheiden het echte van het valse Een manier waarop we kunnen bewijzen dat we beschikken over bepaalde vaardigheden of mogelijkheden, is door deze in onze daden te laten zien. Op een vergelijkbare manier onthult hoe we reageren op moeilijke tijden, inclusief onze bereidheid hier dankbaar voor te zijn, de oprechtheid van ons geloof en vertrouwen in God. “Daarin verheugt u zich,  ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.” (1 Petrus 1:6-7)

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Hoe denk je over het algemeen over Thanksgiving Day of een ander vergelijkbaar evenement waar de tijd wordt genomen om te danken?

Als je terugkijkt op het afgelopen jaar, je ervaringen in je bedrijf, op je werk, en op verschillende vlakken van je persoonlijke leven, voel je je dan dankbaar, of voel je een andere emotie? Verklaar je antwoord.

Hoe druk jij je dank uit voor wat God heeft gedaan, of doet, in jouw leven?

Denk je dat het redelijk is dat van je wordt verwacht dat je dankbaar bent voor moeilijkheden die je in je leven en je werk tegenkomt? Waarom? Of waarom niet?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Psalm 34:1-9; Efeziërs 5:20; Hebreeën 12:11; 1 Petrus 4:12-13, 5:10

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 16 februari 2019

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland