header image

Onze blog

Next Event

MANNA 796 PASJE JE AAN OF WORD JE VERNIEUWD?

MANNA 796 PAS JE JE AAN OF WORD JE VERNIEUWD?

 

 

Is het je wel eens opgevallen hoe makkelijk we meegaan met de manier van doen van onze cultuur, dat we wereldgelijkvormig worden oftewel worden geperst in het keurslijf van de wereld? We zien om ons heen dat haast iedereen zich aanpast aan de trends van deze tijd, dat we het gedrag, de normen en waarden aanvaarden die worden uitgedragen door de populaire boeken en TV-series, het internet en de social media.

In 1977 was er een populair liedje dat in vele landen bovenaan de hitlijst stond, en je haast overal in de wereld door mensen hoorde zingen of neuriën: “You light up my life” (= “Je geeft licht in mijn leven”). Jarenlang kon je het horen tijdens bruiloftsfeesten. Daar is toch niets mis mee, zou je zeggen. De laatste zin van het lied luidde “It can’t be wrong when it feels so right” oftewel “Het kan niet slecht zijn als het goed voelt”: dat klinkt heel onschuldig en voor velen werd het een credo, een soort geloofsverklaring, wat langzamerhand veranderde in “Als het maar goed voelt, dan is het goed”. Nu, meer dan 40 jaar later, zie je deze houding nog steeds bij velen om ons heen.

 

Dit zien we vaak in de zakenwereld: we raken in de ban van de snelle successen van anderen en volgen hun voorbeeld, waarbij we hopen dat we net zo goede resultaten bereiken. In mijn werk in de verzekeringswereld heb ik gezien hoe sommige van mijn collega’s tot oneerlijke praktijken werden verleid, waardoor ze kortstondig succes boekten maar uiteindelijk faalden. Soms leidde die manier van doen ertoe dat ze geen zaak meer konden leiden, hoge boetes moesten betalen en soms zelfs in de gevangenis terechtkwamen. Je gevoel kan je voor de gek houden.

 

Als je onze maatschappij in zijn geheel bekijkt, zie je dat ook grote bedrijven uit de gratie kunnen raken door onethische praktijken. Grote bedrijven geven miljoenen uit om marketing campagnes te houden die hun beschadigde imago moeten oppoetsen. Een paar medewerkers in de top van een bedrijf kunnen allerlei dubieuze plannen ingang doen vinden, maar in de “als-het-maar-goed-voelt”-cultuur kunnen ook gewone medewerkers verleid worden tot bedrieglijke praktijken in hun zoektocht naar persoonlijk gewin en prestige.

 

In zijn brief aan de leden van de kerk in Rome geeft de apostel Paulus de waarschuwing om zich niet aan te passen aan het denken en de praktijken van de wereld om ons heen. Hij schreef: “Broeders en zesters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.” (Rom. 12: 1,2)

 

Paulus gaf daarmee aan hoe we als Christus’ volgelingen moeten leven, terwijl we ons best doen om onze Meester te behagen. In een andere vertaling van Rom. 12:2 staat “don’t let the world squeeze you into its mold “, d.w.z. “laat je niet persen in het keurslijf van de wereld”. Dus in plaats van je aan te passen aan de leefwijze van de wereld, moet je vernieuwd worden naar het beeld van Jezus, onze Heiland en Heer,  en dat gebeurt door zijn kracht en werk in ons.

 

We kunnen onszelf misschien met succes misleiden dat het geen kwaad kan om ons aan de wereld aan te passen, dat zoiets geen consequenties heeft. Maar onze daden hebben altijd gevolgen, goede en kwade. Paulus kaartte dit bijna 2.000 jaar geleden aan, maar wat dat betreft is er nog niet veel veranderd. Het enige verschil is de mate waarin onze slechte besluiten onze omgeving beïnvloeden in deze snelle wereld: wanneer iemand een slechte beslissing  neemt in de een of andere stad kan dat duizenden, ja miljoenen mensen in andere delen van de wereld beschadigen.

 

Hoe kunnen we nu vermijden dat we wereldgelijkvormig worden, zodat we ervoor zorgen dat we door God vernieuwd kunnen worden? Hieronder twee suggesties:

 

Stel God op de eerste plaats. Er is ons beloofd dat de Heer in onze noden voorziet als we op Hem ons vertrouwen stellen, niet op onze eigen hulpmiddelen: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” (Matth. 6: 33)

 

Stel mensen op de tweede plaats. Als we de tijd nemen om het belang van anderen voor dat van onszelf te stellen, is de kans zeer groot dat we twijfelachtige, onethische besluiten kunnen vermijden en daarbij besparen we ons heel wat moelijkheden: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.” (Fil. 2: 3,4)

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Op welke verschillende manieren wordt volgens jou het zakenleven – of zelfs de organisatie waarin jij werkt – beïnvloed door de samenleving om ons heen?

Kun je je herinneren dat je een keer bewust niet meedeed met de praktijken van je collega’s omdat je het gevoel had dat ze verkeerd bezig waren? Wat was het gevolg van dit besluit om “niet te worden samengeperst in het keurslijf van de wereld”?

Waarom is het vaak problematisch om te vertrouwen op onze gevoelens, wat sommigen ons ‘onderbuikgevoel’ noemen? Ben je het ooit eens geweest met de stelling “Als het maar goed voelt, dan is het goed”? Wat heb je daarvan geleerd?

Wat betekent het volgens jou om te “veranderen door je gezindheid te vernieuwen”?  Hoe moeten we proberen dat te realiseren?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Spr. 10:9, 11:1,3,21,12:15, 14:12, 20:23, 28:2; Matth. 5: 19-24, 43-48.

 

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 23 februari 2019.

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland