header image

Onze blog

Next Event

MANNA 799 UIT DE PUT KOMEN

MANNA 799 UIT DE PUT KOMEN!

Laatst zat ik met een paar vrienden te ontbijten, toen een van hen vertelde over een collega bij wie altijd alles fout liep. Hij was tijdelijk op non-actief gesteld, omdat hij veel te vaak te laat was gekomen. Hij kwam zo laat omdat zijn benzine op was. En de benzine was op, omdat zijn brandstofmeter kapot was.

Waarschijnlijk had hij geen geld om de brandstofmeter te laten repareren, omdat hij op non-actief was gesteld. Kennelijk was het niet bij hem opgekomen dat hij ook gewoon zijn kilometerstand bij kon houden en om de zoveel tijd kon tanken, al had hij daar ook prima de dagteller voor kunnen gebruiken. Zijn pechverhaal werd zelfs nog veel langer, met allerlei problemen die waren ontstaan door het niet in de hand hebben van heel gewone situaties.

 

Ons gesprek kwam daarmee op keuzes maken. Belangrijke keuzes die we maken in ons leven, zijn vaak al genomen in de middelbare schooltijd, soms zelfs al in de kinderjaren. Elke keuze beïnvloedt ons leven. Soms hebben ogenschijnlijk kleine dingen enorme gevolgen voor de toekomst.

 

Dat deed me denken aan de fabel van de ezel die in een put viel. Niemand kon een manier bedenken om die ezel er weer uit te krijgen. Uiteindelijk besloten de dorpsbewoners om de ezel genadig te zijn, door hem levend te begraven. Ze begonnen modder in de put te scheppen, maar bij elke kluit die op hem viel, schudde de ezel het spul van zich af en stapte hij op de groeiende bult modder. Terwijl de modder de put begon te vullen, bleef de ezel er bovenop stappen. Uiteindelijk lag de modder zo hoog, dat de ezel uit de put kon komen, en weer veilig met alle vier zijn poten in het weiland stond.

 

Het moraal van dit verhaal is eenvoudig: de ezel had kunnen besluiten dat hij verloren was en had zijn lot kunnen aanvaarden. Ieder moment had hij kunnen opgeven en zich levend laten begraven. Maar hij bleef de modder van zich af schudden en de uitdaging aangaan, net zo lang tot hij zijn probleem had overwonnen en zijn vrijheid tegemoet kon stappen.

 

Net als die ezel bevinden wij ons in het zakelijke leven vaak in een put van problemen, met mensen die modder over ons heen scheppen om ons daarmee te bedekken. Dan staan we voor de keuze: Of we laten ons door de moeilijke omstandigheden bedelven, of we stappen er bovenop, om de uitdaging aan te gaan.

 

In de Bijbel vinden we heel veel voorbeelden van mensen en groepen mensen die besloten niet aan hun problemen toe te geven. Ze baden om wijsheid, soms zelfs om regelrechte bevrijding, en bedachten vervolgens een plan om hun moeilijke taak te volbrengen. Daarom zegt een Bijbelgedeelte als Romeinen 5:3-5: “We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is.”

 

We hoeven dus niet te bezwijken onder de druk van tegenslagen, maar we mogen vertrouwen op de kracht van God om onze moeilijkheden te doorstaan, te groeien door deze ervaringen, standvastig te worden en onze problemen te overwinnen, zodat we steeds meer tot bloei mogen komen, in ons persoonlijk en zakelijk leven. Jakobus zegt het zo in hoofdstuk 1: 3 en 4: “Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.”

 

Je zou kunnen zeggen dat we nooit volledig “uit de put” zijn, zolang we nog hier op aarde rondlopen. Zo lang we leven zullen er uitdagingen zijn, en modder om van ons af te schudden. Met de kracht en de leiding van God kunnen we die overwinnen. Ga dus niet bij de pakken neerzitten, maar blijf steeds omhoog stappen!

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Waarom denk je dat sommige mensen het ene probleem na het andere hebben, waarbij alles met elkaar samenhangt? Ben je het met Jim Mathis eens dat deze tegenslagen vaak het resultaat zijn van keuzes uit het verleden?

Kende je de fabel van de ezel? Welke les bevat die voor jou? In welke diepe put zit jij op dit moment?

Als je bekend bent met de verhalen uit de Bijbel, kun je dan iemand bedenken die moeilijke omstandigheden heeft overwonnen door op te staan en zijn probleem aan te pakken?

Hoe kun je Gods kracht, leiding en wijsheid zoeken in tijden van moeilijkheden en zorgen? Heb je zelf wel eens zo’n ervaring gehad? Leg je antwoord uit.

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Habakuk 3:16-18; Psalm 27:114; Matteüs 6:1-12; Jakobus 1:5-7,12; 1 Petrus 1:6-9

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 16 maart 2019.

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland