header image

Onze blog

Next Event

MANNA 803 WAT WEET JE NOG STEEDS OVER 20 JAAR?

MANNA 803 WAT WEET JE NOG STEEDS OVER 20 JAAR?

 

 

 

In de advertentie van Lufthansa Airlines stond: “Welke momenten herinner jij je over twintig jaar nog steeds?” Toen ik hem aan mijn vrouw liet zien, waren we het er samen over eens dat we ons de dingen die we eerder dat jaar hadden gedaan, over twintig jaar nog heel goed zouden herinneren. Het ging onder andere om een week in Parijs, gevolgd door een fotografiebeurs in Duitsland.

Vervolgens vroegen we ons af wat we twintig jaar geleden hadden gedaan, wat nog vers in ons geheugen stond. Allebei moesten we onmiddellijk denken aan onze reis naar Zweden en Noorwegen in 1998. We waren met mijn Zweedse moeder en haar nieuwe man naar Stockholm gevlogen. Na een paar dagen in die stad namen we de trein dwars door Zweden naar Oslo in Noorwegen. Zo nu en dan maakten we een stop en gingen we op zoek naar sporen uit het familieverleden. Vanuit Oslo maakten we een spectaculaire treinreis naar Bergen.

 

We genoten van die schitterende stad en gingen met een speedboot de kust langs om fjorden en vissersdorpjes te zien, voor we met de trein terug naar Bergen reisden.

 

Toch zijn er ook wel periodes in je leven dat er eigenlijk niets opvallends gebeurt. De tachtiger jaren bijvoorbeeld zijn voor mij een soort van mist: ik zou de foto’s erbij moeten pakken om mijn geheugen op te frissen. Dat is een van de grote voordelen van foto-albums, vooral als er data en onderschriften bij staan: herinneringen aan goede tijden met vrienden en familie komen dan makkelijker terug.

 

Als fotograaf en ondernemer in de fotobranche zeg ik altijd tegen mensen dat ik hoop dat ze hun leven, zowel de goede als de kwade dagen, vastleggen met foto’s die ze jaren later nog eens kunnen bekijken. Maar de beelden die in onze herinnering staan kunnen net zo goed waardevol zijn, zeker als ze fijne contacten met mensen betreffen. De Bijbel heeft daar ook het een en ander over te zeggen:

 

Het draait uiteindelijk om mensen. Veel mensen jagen doelen na of willen graag succes behalen, of het nu gaat om carrière maken of het vergaren van materiële zaken. Maar dat is allemaal van voorbijgaande aard. De spullen die je bezit, kun je makkelijk weer verliezen, en zelfs de meest prestigieuze baan is maar voor tijdelijk. Op een dag moet je weer vertrekken en word je door een ander vervangen. Maar mensen – en de relaties die je met hen opbouwt – zijn er voor langere tijd. “Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.” (Jesaja 43:4).

 

Investeren in mensen betaalt zich eeuwig uit. Successen worden weer vergeten en bezittingen verouderen en slijten, maar een positieve bijdrage aan andermans leven blijft altijd zijn waarde houden. “Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.” (3 Johannes 4).

 

Je invloed op andere mensen zegt alles over de impact van je leven. Nadat hij zijn jonge leerling Timoteüs heeft gegroet, zegt de apostel Paulus tegen hem: “Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.” (2 Timoteüs 2:2). Later verklaart hij: “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.” (2 Timoteüs 4:7). Het werk waartoe hij geroepen was, had hij volbracht.

 

Tot zijn laatste ademtocht bleef de apostel Paulus gericht op gehoorzaamheid aan zijn God en het dienen van de mensen die God op zijn levenspad bracht. Die beelden stonden hem voor ogen, toen hij zijn leven aan het einde ervan overzag en overdacht.

 

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Als je aan het afgelopen jaar denkt, wat waren dan de dingen waarvan je vermoedt dat je ze over twintig jaar nog steeds weet? Wat waren de meest gedenkwaardige momenten?

En als je denkt aan twintig jaar geleden, wat zijn dan de herinneringen die je nog steeds koestert? Waarom zijn die dingen onvergetelijk voor jou?

Ben je het ermee eens dat relaties met mensen een belangrijke rol spelen in onze mooiste herinneringen? Waarom wel of niet?

Of je nu ijverig foto’s hebt gemaakt van alle sleutelmomenten in je leven, of de beelden alleen in je geheugen hebt staan, wat zijn de hoogtepunten uit het foto-album van jouw leven? Hoeveel van die plaatjes, denk je, zullen jou overleven – misschien zelfs voor de eeuwigheid? Licht je antwoord toe.

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Spreuken 27:17; Prediker 4:9-12; Filippenzen 4:8-9; Timoteüs 3:10-11,14.

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 30 maart 2019.

 

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland