header image

Onze blog

Next Event

MANNA 804 DE SPANNING TUSSEN WERKEN EN WACHTEN

 MANNA 804 De spanning tussen werken en wachten.

 

Toen ik opgroeide zei mijn moeder vaak: “Als je lang genoeg wacht, word je uiteindelijk beloond, maar terwijl je wacht, moet je wel keihard  blijven werken.”Toen ik opgroeide zei mijn moeder vaak: “Als je lang genoeg wacht, word je uiteindelijk beloond, maar terwijl je wacht, moet je wel keihard  blijven werken.”

 

Ja, mijn vader en moeder waren beide gedreven, hard werkende mensen. Zij hadden de Grote Depressie, de grote economische crisis in de dertiger jaren van de vorige eeuw, overleefd  en wilden niet dat iemand in hun gezin dat ook zou moeten meemaken. Daarom hebben wij stevig meegekregen dat je hard moet werken, ook als dat ten koste gaat van andere dingen,

 

Ik herinner mij dat ik als jongen dacht: “Als ik groot ben, zorg ik ervoor dat ik NIET zoals mijn vader word.” Maar ik werd precies zoals hij, niet alleen wat betreft zijn harde werken, maar ook wat betreft zijn gedrevenheid, helemaal gericht op mijn taak, waar ik ook de vruchten van plukte. Volgens het spreekwoord “De appel valt niet ver van de boom” leefde ik een zelfde soort leven als mijn vader, zodat ik vaak mensen hoorde zeggen: “Je lijkt precies op je ouwe.”

 

Begrijp me goed: ik heb veel goede dingen van mijn ouders geleerd en allerlei positieve eigenschappen van hen geërfd en ik waardeer dat. Alleen hoe ouder ik word, hoe meer ik leer om minder op eigen kracht te vertrouwen en in plaats daarvan te erkennen dat mijn echte identiteit, doel en manier van leven van de Heer komen.

 

Denk aan de woorden van Hannah Whitall Smith (Amerikaanse evangeliste, schrijfster en strijdster voor vrouwenrechten, 1832-1911) uit haar boek Streams in the Desert (= Stromen in de Woestijn):

“Een stille geest is van onschatbare waarde als we iets tot stand willen brengen. Ons succes in alles hangt eigenlijk af van onze verborgen geestelijke kracht en niets hindert de werking daarvan zo erg als een geest van onrust en angst”

“Er ligt een geweldige kracht in stilte. Een heilige zei eens: ‘Al het goede komt naar hem die weet hoe hij kan vertrouwen en stil zijn.’ Dit zijn zeer betekenisvolle woorden. Als we dat zouden toepassen, zouden we onze manier van werken omgooien: we zouden niet rusteloos in eigen kracht strijden voor onze zaak, maar innerlijk ‘neerzitten bij de Heer’, en we zouden de Goddelijke strijdkrachten van zijn Geest in stilte de zaken laten bewerkstelligen waar we naar streven.”

 

Zo’n zienswijze gaat natuurlijk in tegen de hedendaagse denkwijze die ons dagelijkse werk domineert: alles wat we tegenkomen lijkt wel urgent en moet hier en nu worden afgehandeld. Ik heb echter uit ervaring geleerd dat je er veel aan kunt hebben als je ondanks de chaos om je heen een stille geest koestert en in de stilte gaat. Hieronder zijn een paar principes die ik uit de Bijbel heb gehaald:

 

Wees ertoe bereid om tot rust te komen en op God te wachten, in plaats van de dingen op eigen kracht te doen. In onze snelle, gestresste wereld is het moeilijk om uit de tredmolen te stappen en erop te vertrouwen dat God ons leidt en de moeilijkheden en uitdagingen die we tegenkomen tot een goed einde kan brengen. Het vereist geloof, maar ik heb geleerd in de Heer te vertrouwen, die me nooit verlaten heeft. Hij zegt in zijn Woord: “Staak de strijd en weet dat ik God ben, verheven boven de wolken, verheven boven de aarde” (Ps. 46: 11, in het Engels Psalm 46:10, be still and know that I am God)

 

Terwijl we tot rust komen, moeten we ook onze zorgen bij God brengen. Gevoelens van angst en bezorgdheid begeleiden ons vaak op de werkplek, maar zulke gevoelens werken tegen ons. Hoe meer we ons zorgen maken, hoe minder we voor elkaar krijgen. Door gebed kunnen we echter veel meer bewerkstelligen dan we ons voor kunnen stellen. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.” (Fil. 4: 6)

 

In de Bijbel worden we aangespoord om te werken – en gedegen werk af te leveren. Maar er staat in de Bijbel ook dat het soms beter is om te wachten: we moeten dan  de strijd staken, stil worden en afwachten wat God gaat doen.

 

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Ben je het eens met de uitspraak “Als je lang genoeg wacht, word je uiteindelijk beloond, maar terwijl je wacht, moet je wel hard blijven werken.”? Licht je antwoord toe.

Waarom is het zo moeilijk voor ons om de strijd te staken, stil te zijn  en te wachten, vooral als we een project moeten afronden, een deadline hebben of een dringend probleem op ons werk moeten oplossen?

In het citaat van Hannah Whitall Smith staat “Er ligt een geweldige kracht in stilte.” Ben je het daarmee eens? Waarom wel en waarom niet? Als je het ermee eens bent, wat houdt die kracht dan in?

Kun je je herinneren dat je in het verleden wel eens besloot om “stil te zijn” en te wachten, ook al was dat tegen je zin, terwijl alles in je schreeuwde om door te gaan met zwoegen? Als je inderdaad stil werd, wat was toen de uitkomst?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Ps. 37: 4-7; Spr. 3:5-6, 16:3,9, 19:21,30; Matth. 5:25-34, 7:7-12

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 6 april

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland