header image

Onze blog

Next Event

MANNA 805 HOE ROUTINEMATIG WERK VERANDERT IN EEN FEESTJE

MANNA 805 HOE ROUTINEMATIG WERK VERANDERT IN EEN FEESTJE

 

 

Door verschillende studies is aangetoond dat de meerderheid van de mensen, zich door de werkdag worstelt zonder al te veel enthousiasme.  Voor hen zijn de woorden ‘werk’ en ‘noodzakelijk kwaad’ synoniemen. Maar is dit nu de manier?

 

Onlangs las ik een artikel over een man, Fred, een kassamedewerker in de supermarkt. Afrekenen aan de kassa bij Fred is een unieke ervaring. Veel klanten staan graag in de rij voor Fred, want als je bij hem iets koopt is het per definitie ‘showtime’!

 

Adam Holz’s artikel in Our Daily Bread vertelt: ‘Fred is verbazend snel, lacht altijd, danst en zingt er soms zelfs bij als hij met acrobatische toeren de onbreekbare boodschappen in de tassen manoevreert. Wat opvalt is de ijver waarmee hij zijn werk doet. We kennen allemaal de kassamedewerkers die nauwelijks een geeuw van verveling kunnen verhullen als zij de boodschappen scannen, maar Fred’s besmettelijke joy verandert het saaie boodschappen doen in een leuk avontuur.’

 

Ik heb vaker gehoord over uitzonderlijke werknemers die vastbesloten zijn om hun gewone werk te maken tot een dagelijks feestje. Ik moet denken aan de verpleegkundige in het lokale ziekenhuis. Ze groet de kankerpatienten welgemeend wanneer zij de kliniek binnenkomen, eenvoudig om ze een hart onder de riem te steken als deze mensen komen voor een uitslag of weer een chemo behandeling. Met een hartelijke lach en een warme groet probeert zij de stemming van de patient enigszins om te buigen naar optimisme en verwachting.

 

Helaas vallen deze werknemers op omdat ze zo zeldzaam zijn. Zij nemen hun verantwoordelijkheid zonder klagen. En ze zijn erin geslaagd hun werk om te buigen naar een fijne ervaring, wat niet alleen invloed heeft op hun eigen gemoedstoestand, maar ook op iedereen die zij ontmoeten. Voor diegene die Jezus volgen, dit zou ook ons doel moeten zijn op ons werk, zoals de volgende verzen aangeven:

 

Wie dien je? Houd in je achterhoofd dat we uiteindelijk geen menselijke baas of klant tevreden moeten houden, maar ‘alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.’

(Koll 3:23 en 24)

 

Wie vertegenwoordig je?

Onze daden  – als ook onze houding –  dienen als een reflectie van wie God is, Wiens verlangen het is om in ons en door ons heen te werken. Als mensen door ons tot Hem worden aangetrokken, zullen ze ongetwijfeld iets aantrekkelijks in ons hebben gezien.

Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. (2 Kor 5:20)

 

Waarom werk je?

De wijze koning Salomo gebruikte zijn rijkdom en macht als een voorbeeld om alles te beproeven wat het leven te bieden heeft. En dit was zijn conclusie: Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien: het komt uit de hand van God.

(Pred 2:24)

 

Zou het niet geweldig zijn als mensen met hetzelfde enthousiasme naar hun werk gaan als dat ze in de rij van Fred’s kassa aansluiten?

 

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Heb je ooit iemand gezien die zoveel vreugde uitstraalde in zijn/haar werk dat het een feest was om naar te kijken? Vertel er eens over …

Waarom denk je dat zoveel mensen hun werk beschouwen als een noodzakelijk kwaad of gezwoeg? Kijk je ook zo naar je eigen werk? Waarom wel of waarom niet?

Hoe zouden mensen hun houding ten opzichte van hun werk kunnen veranderen? Zou het helpend zijn als ze het meer benaderen als een vreugde en een voorrecht in plaats van een dagelijks gezwoeg?

Welke van de geciteerde Bijbelgedeelten over werk spreekt het meest tot je? En waarom is dit gedeelte belangrijk of uitdagend voor je?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Ps. 37: 4-7; Spr. 3:5-6, 16:3,9, 19:21,30; Matth. 5:25-34, 7:7-12

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 13 april 2019.

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland