header image

Onze blog

Next Event

MANNA 806 HET BELANG VAN EEN PERFECTE TIMING

MANNA 806: HET BELANG VAN EEN PERFECTE TIMING

 

 

Er zijn veel dingen voor nodig om succes in zaken te hebben: Vakbekwaamheid en dienstbaarheid. Het uitvoeren van een nieuw idee. Effectief leiderschap en koers bepalen. Deze factoren kunnen we voor het overgrote deel “managen”. Er is echter één factor die vaak vergeten wordt. Dat is “timing”. In het bijzonder de perfecte timing.

 

In zijn boek “When: The Scientific Secrets of Perfect Timing”, benoemt Daniel Pink het belang van timing, omdat het onze productiviteit beïnvloed en uiteindelijk ons succes. Een Wall Street Journal artikel vat zijn bevindingen samen en wijst op de manieren die Pink suggereert om onze tijd beter te besteden gedurende de dag.

 

In zijn onderzoek heeft hij ontdekt dat we slimmer, sneller en creatiever zijn op sommige delen van de dag dan op andere delen. Deze conclusies bevestigend, beweert Russel Foster, een neurowetenschapper, “Het verschil in het dagelijkse hoogte- en dieptepunt is gelijk aan het effect van het drinken van de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol.” Dat lijkt een verrassende vergelijking, maar het is waarschijnlijk zeer accuraat als het gaat om wanneer we het beste ons werk kunnen doen.

 

Persoonlijk heb ik geleerd dat mijn beste tijd om te schrijven vroeg in de ochtend is. Mijn brein is fris na een goede nachtrust en ideeën komen gemakkelijker en vloeiender. Niet iedereen is een ochtendpersoon natuurlijk. Sommige mensen doen hun beste werk in de late ochtend, de middag of zelfs ’s avonds heel laat. De sleutel is om je te realiseren wanneer je het meest productief bent en ervoor te zorgen dat deze tijd vrij is van onnodige afleidingen.

 

Bij het Bijbellezen vond ik het interessant te bemerken dat er een grote nadruk wordt gevestigd op ons effectief gebruik van tijd en timing. Bijvoorbeeld, er wordt ons verteld, “Voor alles is er een vastgestelde tijd…” (Prediker 3:1). We kunnen dit principe op verschillende manieren toepassen, maar één daarvan is dat er een beste tijd is om ons werk te doen, wat betekent dat we ernaar moeten streven om andere belangrijke, maar niet werkgerelateerde activiteiten op een andere tijd van de dag, week of maand in te plannen.

 

Een andere passage, Efeze 5:16, legt de nadruk op de urgentie “buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn”  Dit betekent niet dat de tijd op zich slecht is, maar het gaat snel voorbij. Het niet kapitaliseren van de tijd die we hebben kan leiden tot het falen om het gewenste doel te bereiken. Op zijn minst hebben we de kans gemist om aan deze projecten te werken toen onze productiviteit en effectiviteit op een hoogtepunt waren.

 

Kijkend naar het voorbeeld van Jezus Christus ontdekken we dat Hij ook een specifieke tijd nam om bepaalde dingen te doen, waaronder gebed en tijd alleen met God de Vader. Er werd veel naar Jezus gevraagd en op alle momenten van de dag drongen er mensen om hem heen, hetzij als toeschouwers of om Zijn specifieke aandacht te vragen voor één van hun noden. Om deze reden nam Hij vele vroege ochtenden tijd voor zich alleen, zelfs weg bij Zijn discipelen.

 

Markus 1:35 vertelt ons, “En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar.” Veel mensen realiseren zich hoe belangrijk het voor hen is om de dag te beginnen met het focussen op hun relatie met God, wetende dat ze Zijn leiding, wijsheid en kracht nodig hebben om het werk te kunnen doen en de uitdagingen die zij later tegenkomen.

 

Zoals de adage ons eraan herinnert, timing is alles. Er is een tijd om te werken, een tijd om te rusten en een tijd om te spelen. En ook een tijd om ervoor te zorgen dat we een sterke groeiende relatie met de Heer behouden.

 

 

 

Vragen ter overdenking of discussie:

Wanneer je denkt aan het belang van timing – perfecte timing – in relatie tot je werk, wat komt er dan in je op?

De meeste mensen hebben bepaalde delen van de dag dat ze het meest productief en creatief voelen. Heb jij dat ook zelf zo ervaren? Zo ja, welk deel van de dag is dat – en wat doe je om deze tijd optimaal te benutten?

 

Evalueer je ooit aan het einde van de dag of je het meeste uit je tijd hebt gehaald die dag? Hoe voel je je als je tot de conclusie komt dat de tijd beter besteed had kunnen worden en dat je er niet in geslaagd bent om “perfecte timing” toe te passen?

 

Als zelfs Jezus tijd apart zette voor gebed en spirituele vernieuwing –  wat veel mensen “stille tijd” noemen – wat zegt dat dan over ons?

 

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes: Prediker 3:1-8; Johannes 7:1-9; 2 Korinthe 6:1-2; Kolossenzen 4:5-6; 1 Petrus 3:15

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdagavond 20 april 2019.MANNA

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland