header image

Onze blog

Next Event

MANNA 808 HET VERSCHIL MAKEN DOOR MENTOR TE ZIJN

MANNA 808 HET VERSCHIL MAKEN DOOR MENTOR TE ZIJN

 

 

Ik wil het verschil maken!”: heb je dat wel eens gezegd? Velen van ons hebben zo’n gedachte geuit, of het nu in het openbaar was of alleen tegen onszelf. Je wilt het verschil maken, of je nu een babyboomer bent die aan het einde van zijn of haar carrière staat, of een millennial die net start met zijn of haar werkzame leven.

 

Het gaat er nu om op wat voor manier we dat verschil gaan maken, hoe we onze stempel kunnen drukken op onze omgeving, wat doorwerkt, lang nadat we zijn opgehouden met werken.  Dat kan namelijk op veel verschillende manieren, maar een daarvan zou ik zeker aanraden: een mentor zijn, iemand coachen. Misschien zeg je nu: “ik had een keer een mentor – wat een verschrikking was dat!” Ik heb het niet over dat soort mentoren, die aan ons zijn toegewezen en deze taak als een vervelende verplichting ervaren.

 

Nee, het soort coachen dat ik bedoel is een relatie die beide partners tot zegen is, twee mensen die samen op reis zijn in het leven om samen te groeien en elkaar op te bouwen. Toen David A. Stoddard en ik samen het boek schreven “The Heart of Mentoring: Ten Proven Principles for Developing People to Their Fullest Potential”, (“Het grondprincipe van coachen: tien principes die mensen helpen om hun potentieel helemaal te verwezenlijken”), konden we putten uit de ervaring die Dave had met twee geweldige mentoren die veel in hem investeerden, naar hem luisterden en hem leerden en voorleefden wat het betekent om succes te hebben in zaken – en in het leven.

 

Dave deed hetzelfde in het leven van vele anderen die hij gedurende meer dan 30 jaar coachte. Hij overleed deze maand precies vijf jaar geleden, maar zijn invloed – het stempel dat hij op het leven van velen drukte door hen te coachen – is nog steeds zichtbaar in het leven van deze mensen.

 

Hoe ziet die coaching eruit? Hieronder zie je een paar van de principes die we in ons boek noemen, met de bijbelse leefregels die deze principes onderbouwen:

 

Bij het leven hoort geven. Maar al te vaak wordt het coachingstraject gezien als iets waarvan je vooral moet profiteren: “What’s in it for me”. Een mentor is het meest effectief als hij of zij helemaal gefocust is op het belang van degeen die wordt gecoacht, die we de “coachingspartner” noemen. We willen hem of haar helpen om alles te worden wat mogelijk is: “…indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’” (Hand. 20: 35b).

 

Het coachingsproces vereist volharding. Als we tijd besteden aan iemand die onze hulp nodig heeft, kan dat bij tijden frustreren of ontmoedigen, vooral als we niet de vooruitgang zien waarop we hoopten. Daarom moeten we kunnen volhouden en ons blijven toewijden, ook als het resultaat niet aan onze verwachtingen voldoet. “Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten, wanneer de tijd daarvoor gekomen is” (Gal. 6: 9).

 

Effectieve mentoren zijn open voor hun coachingspartner.  Er is niets dat zoveel vertrouwen wekt als open, zelfs kwetsbaar zijn voor de ander. Als we open zijn voor anderen en eerlijk over onze eigen worstelingen, geeft dat vertrouwen om open te zijn voor ons. “In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u voor ons geworden.”(1 Thess. 2:8)

 

 

Vragen ter overdenking of discussie:

 

  1. Verlang je ernaar om een verschil te maken in de wereld, tenminste in de wereld om je heen, je eigen invloedssfeer? Als dat zo is, in hoeverre slaag je daarin?

 

  1. Als je de term “coaching” of “een mentor zijn” hoort, waar denk je dan aan?

 

  1. Zou je een ander idee hebben over het mentor zijn als het niet werd omschreven als een taak of een vervelende verplichting, maar als een vrijwillige, “voor beiden helpende relatie” ?

 

  1. Op wat voor manier kun je het coachingsproces zien als iets wat met geven te maken heeft, meer dan met ontvangen?

 

 

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 4 mei 2019.

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland