header image

Pastorale Agrarische Coaching

Next Event

Psychische hulp aan boeren en tuinders krijgt meer aandacht.

Jan den Boer is voor CCA de coördinator van Pastorale Agrarische Coaching (PAC). Vanwege de toenemende aandacht voor psychische problemen bij agrarische families, zijn de afgelopen tijd interviews met hem in meerdere landelijke kranten gepubliceerd: Nederlands Dagblad (nov. 2017), Friesch Dagblad (jan. 2018) en Reformatorisch Dagblad (jan. 2018).

– Klik hier voor het artikel in het Reformatorisch Dagblad; tekst Hanneke Goudsappel, beeld Jan Kok.
– Klik hier voor de folder over Pastoraal Agrarische Coaching.

Om een idee te krijgen hoe een PAC-traject verloopt, kunt u hier een beschrijving van twee (geanonimiseerde) cases lezen.