header image

Sprekerslijst

Next Event

Sprekerslijst
Wilt u voor uw bijeenkomst een bepaalde spreker voor een specifiek onderwerp?
Het CCA heeft contact met meerdere sprekers die u hiervoor kunt benaderen:

Mevr. Carla Dik – Faber
Lid Tweede Kamer Christenunie
E. c.dik@tweedekamer.nl

Dhr. Prof. Dr. Ir. Henk Jochemsen
Bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie Wageningen UR
Directeur Prisma, vereniging van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking en internationaal diaconaat.
T. werk: 030-2219680
T. thuis: 0318-417528
E. hjochemsen@solcon.nl

Onderwerpen:
1. Duurzame landbouw: Wie is verantwoordelijk? Overheid of de sector zelf?
2. Hoe kan voor 9 miljard mensen voedsel geproduceerd worden?
3. Dierethiek
4. Ontwikkelingssamenwerking en armoede
5. Medisch-ethische onderwerpen

Dhr. Ds. Th. Hoekstra
Evangelie en Industrie Gelderland
T. 026-3227378
E. trinus.hoekstra@hccnet.nl

Onderwerpen:
1. Hoe God verdween uit … Gelderland/Nederland?
2. Genetische manipulatie en geloof
3. Het voorkeursrecht en de economie in allerhande besluitvorming
Waarom wegen economische argumenten vaak zwaarder dan sociale? Bijvoorbeeld bij ontwikkelingssamenwerking, maar ook bij plattelandsvernieuwing.
Welke effecten heeft dit?

Dhr. Ir. Jan Huijgen
Ondernemer en adviseur, De Eemlandhoeve
T. 033-2986911/2999200
E. eemlandhoeve@solcon.nl

Onderwerpen:
1. Plattelandsondernemer: boer van de toekomst?
2. Nieuwe contracten tussen landbouw en maatschappij
3. De betekenis van de informatiesamenleving voor de landbouw
4. Bio-ethiek, bijscholing voor elke boer
5. Natuurmandaat èn cultuurmandaat
6. Genetische manipulatie en klonen: Wat zijn de gevaren? Zijn de wetten van het leven anders dan de wetten van de dode natuur? Heeft dit consequenties?
7. Gods hand in de landbouwgebeurtenissen: Hoe te interpreteren? Hoe is God tegenwoordig? Wie is God? Hoe dit aan te kaarten?

Dhr. Pieter Knijff
Onderzoeker en adviseur Landbouwpastoraat
E. pieter.knijff@hotmail.nl
M. 06-1399168

Onderwerpen:
1. Landbouwpastoraat 3.0;
2. Ontwikkelingen in de landbouw – in historisch perspectief;

Dhr. Ir. Wiggele Oosterhoff
Onderzoeker / docent Aeres Hogeschool Dronten
Beleidsmedewerker CCA.
T. 0321-380368
M. 06-20184694
E. wiggele@oosterhoff-consult.nl

Onderwerpen:
1. Ontwikkelingen in de landbouw;
2. WaardeNvol Ondernemen;
3. Landbouw in de Bijbel;
4. Beroepsethiek

Dhr. Gert van Putten
T. 0342-460038
E. gvanputten@zonneeifarm.nl

Onderwerpen:
1. Europese ontwikkelingen: Welke sociale en maatschappelijke aspecten? Hoe te bezien als christen?
2. Schepping en herschepping
3. Dubbele winst. Is de huidige ontwikkelingsrichting in de landbouw wel juist? De trend in de landbouw is van traditionele, in feite biologische landbouw naar industriële landbouw. Moet dit veranderen?
4. Het imago van de landbouw: welke rol spelen christenen in de landbouw hierin?
5. Wie is God?

Dhr. Ir. Henny Roelofsen
Ondernemer, bestuurder (LTO Nederland / GLTO) en adviseur
T. 026-4425940
E. roelant@ncrvnet.nl

Onderwerpen:
1. Kerken en landbouw
2. Ontwikkelingssamenwerking
3. Biotechnologie
4. Liberalisering

Dhr. Wim Schipper
Adviseur en schrijver van o.a. ‘Boeren met ontzag’
E. wimschippers@filternet.nl

Onderwerpen:
1. Ontwikkelingen in de landbouw, zoals schaalvergroting en duurzaamheid;
2. Christelijk geloof en landbouw;
3. Landbouw en natuur, rentmeesterschap.

Dhr. Dr. Ir. Bert Smit
Senior onderzoek bij Wageningen Economic Research (voorheen bekend als ‘LEI’)
Pastoraal Agrarisch Coach CCA
T. 0525-690604
M. 06-30508339
E. a.b.smit@kpnmail.nl

Onderwerpen:
1. Ontwikkelingen in de landbouw, zoals schaalvergroting en duurzaamheid;
2. Christelijk geloof en landbouw;
3. Pastorale coaching in de landbouw.

Dhr. Dr. Joost Visser
Stichting Aardewerk/Intrasoil Cons.
T. 030-2899543

Onderwerpen:
1. Vermesting en andere ecologische problemen
2. De urgentie van alternatieve plaagbestrijding
3. Gangbaar landbouwbeleid als miskenning van de rijkdom van Gods schepping
4. Hoogontwikkelde, maar niet-industriële landbouw
5. Agro-concerns: garantie voor mondiale hongersnood.

Dhr. Dik Veefkind
Coach, adviseur, trainer en mediator.
Dik Veefkind is als ondernemerscoach actief betrokken bij CCA.
T. 072-5722002
M. 06-53583325
E. d.veefkind@quicknet.nl
www.agrocoach.nl