header image

Onze blog

Next Event

Verbinding december 2018

In het decembernummer van Verbinding onder andere: op de koffie bij Melkveebedrijf Weidevol en aandacht voor circulaire economie en kringlooplandbouw door Dirk de Groot. Klik hier voor het decembernummer van Verbinding.

Share this:
Over de auteur
CCA Nederland