header image

Onze blog

Next Event

  In dit nummer van Verbinding een uniek en eerlijk gesprek tussen een boer en een bouwer over de stikstofcrisis. Het artikel ‘We moeten de pijn eerlijk verdelen’ van statenlid Vreugdenhil (Noord-Brabant) sluit daarbij aan. Verder artikelen over bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging. We gaan ‘Op de koffie’ bij de fam. Den Besten in de Alblasserwaard. Columnist Hermineke Vonk […]

  In dit nummer van Verbinding aandacht voor het corona-virus in de vorm van persoonlijke ervaringsverhalen van mensen. Verdiepende artikelen van ds. Ernst Leeftink en prof. Roel Kuiper over de gevolgen van de coronacrisis. Een korte analyse van de stikstofcrisis.  En een interview met agro-psycholoog Henk Korterink over onzekerheden bij boeren. Dit nummer heeft een verfrissend slot; […]

  In dit nummer van Verbinding uiteraard aandacht voor het corona-virus en de gevolgen daarvan. Een update over de verdergaande samenwerking tussen CCA en CGMV. Een artikel over bedrijfsopvolging en een bedrijfsrapportage over de Gebroeders Fuite Veevoeders BV uit Genemuiden. Hermieneke Vonk schrijft in haar column over volhoudbaarheid.

  In dit nummer van Verbinding veel aandacht voor de leden-enquête over stikstof. ‘Op de koffie’ bij Maatschap Mijnheer & Post, die samen een varkensbedrijf runnen. Een artikel over rentmeesterschap, de actualiteit van een Bijbels begrip. Jochem Noordermeer heeft een prikkelende column over ‘God is als stikstof …’.  

  In dit nummer van Verbinding veel aandacht voor voedsel, een belangrijk aspect in de visie van minister Carola Schouten over kringlooplandbouw. ‘Op de koffie’ bij het melkveebedrijf ‘De Bonte Parels’, artikelen over Bijbels voedsel en over Herenboeren  en een interview met mevrouw Nynke Dijkstra – over pionieren en verbinden. Hermineke Vonk maakt in dit nummer […]

  In dit nummer van Verbinding, juni2019 ‘Op de koffie’ bij de aardbeienkwekerij van de familie Kalter in IJsselmuiden. Verder artikelen over de economische positie van boeren, tuinders en vissers en over de waarde van waardering. Ook een gesprek met Klaas-Jelle Post over de impact van het verbod op pulsvissen op Urk.

  In dit maartnummer van Verbinding: ‘op de koffie’ bij pluimveebedrijf van de familie Van der Veen, artikelen over Landbouw en de Bijbel ÉN de introductie van nieuwe cursussen Bedrijfsbeëindiging, Boerinnenkracht en Landbouw&Pastoraat. Geef je snel op!  

  In het decembernummer van Verbinding onder andere: op de koffie bij Melkveebedrijf Weidevol en aandacht voor circulaire economie en kringlooplandbouw door Dirk de Groot. Klik hier voor het decembernummer van Verbinding.

  In deze Verbinding aandacht voor boeren en de samenleving, onder andere door een interview met de spreker voor de landelijke dag van CCA: Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld.  Klik hier voor het oktobernummer van Verbinding.

  In deze Verbinding aandacht voor voedsel: een interview met Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie en GroenGelovig II. Een reportage over de Geitenmeijerij in Fochteloo. Een verslag dat letterlijk over grenzen gaat: Op reis naar Pavshyno, Oekraïne. Klik hier voor het juninummer van Verbinding.