header image

Onze blog

Next Event

  In deze Verbinding aandacht voor boeren en de samenleving, onder andere door een interview met de spreker voor de landelijke dag van CCA: Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld.  Klik hier voor het oktobernummer van Verbinding.

  In deze Verbinding aandacht voor voedsel: een interview met Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie en GroenGelovig II. Een reportage over de Geitenmeijerij in Fochteloo. Een verslag dat letterlijk over grenzen gaat: Op reis naar Pavshyno, Oekraïne. Klik hier voor het juninummer van Verbinding.

  In deze Verbinding speciale aandacht voor beroepsethiek en ethische dilemma’s in de agrarische sector. In dat kader ook een artikel over genetische modificatie in de landbouw. Een verslag van een discussieavond in Dronten, samen met de christelijke studentenvereniging Vis Vitalis. Klik hier voor het maartnummer van Verbinding.

  In dit nummer veel aandacht voor agrarische jongeren: een gesprek met drie jonge melkveehouders in Groningen, interviews met Lineke Pennings (voorzitter van de christelijke studentenvereniging Vis Vitalis in Dronten) en Iris Bouwers (vice-voorzitter van de Europese raad voor jonge boeren). Klik hier voor het decembernummer van Verbinding.

  Het oktobernummer van Verbinding is recent verschenen. In dit nummer kunt u weer kennis nemen van  lezenswaardige artikelen. Ook treft u in dit nummer een interview aan met de heer Elbert Dijkgraaf. De heer Dijkgraaf zal op de landelijke dag een inleiding verzorgen. Het programma voor de landelijke dag, die op 10 oktober 2017 in […]

  015_De Verbinding 02

  007_De Verbinding 0117

  026_De Verbinding 2

  Bekijk hier de laatste uitgave