header image

Onze blog

Next Event

  In dit nummer van Verbinding veel aandacht voor de leden-enquête over stikstof. ‘Op de koffie’ bij Maatschap Mijnheer & Post, die samen een varkensbedrijf runnen. Een artikel over rentmeesterschap, de actualiteit van een Bijbels begrip. Jochem Noordermeer heeft een prikkelende column over ‘God is als stikstof …’.  

  In dit nummer van Verbinding veel aandacht voor voedsel, een belangrijk aspect in de visie van minister Carola Schouten over kringlooplandbouw. ‘Op de koffie’ bij het melkveebedrijf ‘De Bonte Parels’, artikelen over Bijbels voedsel en over Herenboeren  en een interview met mevrouw Nynke Dijkstra – over pionieren en verbinden. Hermineke Vonk maakt in dit nummer […]

  In dit nummer van Verbinding, juni2019 ‘Op de koffie’ bij de aardbeienkwekerij van de familie Kalter in IJsselmuiden. Verder artikelen over de economische positie van boeren, tuinders en vissers en over de waarde van waardering. Ook een gesprek met Klaas-Jelle Post over de impact van het verbod op pulsvissen op Urk.

  In dit maartnummer van Verbinding: ‘op de koffie’ bij pluimveebedrijf van de familie Van der Veen, artikelen over Landbouw en de Bijbel ÉN de introductie van nieuwe cursussen Bedrijfsbeëindiging, Boerinnenkracht en Landbouw&Pastoraat. Geef je snel op!  

  In het decembernummer van Verbinding onder andere: op de koffie bij Melkveebedrijf Weidevol en aandacht voor circulaire economie en kringlooplandbouw door Dirk de Groot. Klik hier voor het decembernummer van Verbinding.

  In deze Verbinding aandacht voor boeren en de samenleving, onder andere door een interview met de spreker voor de landelijke dag van CCA: Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld.  Klik hier voor het oktobernummer van Verbinding.

  In deze Verbinding aandacht voor voedsel: een interview met Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie en GroenGelovig II. Een reportage over de Geitenmeijerij in Fochteloo. Een verslag dat letterlijk over grenzen gaat: Op reis naar Pavshyno, Oekraïne. Klik hier voor het juninummer van Verbinding.

  In deze Verbinding speciale aandacht voor beroepsethiek en ethische dilemma’s in de agrarische sector. In dat kader ook een artikel over genetische modificatie in de landbouw. Een verslag van een discussieavond in Dronten, samen met de christelijke studentenvereniging Vis Vitalis. Klik hier voor het maartnummer van Verbinding.

  In dit nummer veel aandacht voor agrarische jongeren: een gesprek met drie jonge melkveehouders in Groningen, interviews met Lineke Pennings (voorzitter van de christelijke studentenvereniging Vis Vitalis in Dronten) en Iris Bouwers (vice-voorzitter van de Europese raad voor jonge boeren). Klik hier voor het decembernummer van Verbinding.

  Het oktobernummer van Verbinding is recent verschenen. In dit nummer kunt u weer kennis nemen van  lezenswaardige artikelen. Ook treft u in dit nummer een interview aan met de heer Elbert Dijkgraaf. De heer Dijkgraaf zal op de landelijke dag een inleiding verzorgen. Het programma voor de landelijke dag, die op 10 oktober 2017 in […]