Secretaris en penningmeester landelijk bestuur

Adres: Hooyersteeg 1, 7958 PC Koekange

Telefoon: 0522-442654
Email: joukenhannie@dunnink-spoelman.nl

‘Wij willen als CCA de verbinding leggen tussen ons geloof en agrarisch bedrijf. Het gaat niet alleen om technische en financiële zaken, maar als CCA willen we vooral de ethische kant van de landbouw bespreken, in relatie met ons geloof in God.’