Over CCA

Doelstellingen

De ontwikkelingen in de agrarische sector en de samenleving gaan snel.

De opgaven waar we met elkaar voor staan zijn groot.

We moeten voortdurend keuzes maken. Thuis, in het bedrijf of op je werk.

Missie

CCA wil christenen die zich verbonden voelen met de agrarische sector helpen om samen rechtvaardige keuzes te maken.

Kernwaarden

CCA heeft drie kernwaarden als leidende principes:

  • Inspireren
    We laten ons inspireren door de Bijbel – het geïnspireerde Woord van onze God.
  • Verbinden
    We voelen ons verbonden met Christus, onze medemensen, de aarde en de agrarische sector.
  • Verdiepen
    We verdiepen ons in vraagstukken op het grensvlak van Bijbel en Landbouw en zoeken samen naar antwoorden.

Activiteiten

CCA organiseert landelijk én regionaal verschillende activiteiten, zoals: ontmoetingsdagen, ondernemersavonden, jongerenavonden, discussieavonden met politici, huiskamerbijeenkomsten, lezingen en excursies.

Een andere belangrijke activiteit van CCA is Pastorale Agrarische Coaching.

Landelijk bestuur

Jan Overeem

Voorzitter landelijk bestuur, contactpersoon regio Putten.

Jan den Boer

Adviserend lid landelijk bestuur, coördinator Pastorale Agrarische Coaching, contactpersoon regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden

Jouk Dunnink

Secretaris en penningmeester landelijk bestuur

Marja Bassa – Selles

Lid landelijk bestuur

Peter Slingerland

Vice-voorzitter landelijk bestuur, contactpersoon regio Gouda

Wiggele Oosterhoff

Beleidsmedewerker landelijk bestuur

Regionale contactpersonen

Jan den Boer

Adviserend lid landelijk bestuur, coördinator Pastorale Agrarische Coaching, contactpersoon regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden

Peter Slingerland

Vice-voorzitter landelijk bestuur, contactpersoon regio Gouda

Jan Visser

Contactpersoon regio Midden Veluwe

Joke ten Hove

Contactpersoon regio Noord-West Veluwe

Dik Veefkind

Contactpersoon regio Noord-Holland

Evert en Heleen Blaauwendraad

Contactpersonen regio Utrecht

Teus Spijker

Contactpersoon regio Overijssel

Verslagen

Kort verslag, thema-avond Midden Veluwe

De Hervormde Gemeente Barneveld organiseerde op 15 december 2022, samen met CCA-regio Midden Veluwe, een thema-avond over ‘standvastig vertrouwen’. De…

Verslag CCA-regioavond Noord-West Veluwe

Op 15 november 2022 organiseerde CCA-regio Noord-West Veluwe een avond, waar agrarische makelaars Havinga over hun werk in de agrarische…

Bewegen & bewogen, jubileumboekje CCA

Ter gelegenheid van het het 25-jarig jubileum van Christen Contact Agrarisch is een boekje ‘bewegen en bewogen’  uitgegeven. Klik hier…

Verslag jongerenavond CCA-regio Gouda

CCA-regio Gouda organiseerde 22 september 2022 jl. een jongerenavond op de kaasboerderij van de familie Verweij in Polsbroek. Klik hier…

Jaarverslag CCA 2021

Op de ledenvergadering van Christen Contact Agrarisch (CCA), gehouden op 7 april 2022 bij Denkavit in Stroe, is het jaarverslag…

Verslag ontmoetingsavond CCA-regio Gouda

Jan Zwart en Arie Verburg spraken op woensdag 20 april op de CCA-ontmoetingsavond in Gouda over God dienen tot aan…

ANBI en AVG

Privacy verklaring

Privacyverklaring Contact Christen Agrariërs Nederland (CCA) Inleiding Het CCA is een christelijke agrarische vereniging met een missie: het ontwikkelen van…

ANBI informatie over Christen Contact Agrarisch 2021

ANBI informatie over Christen Contact Agrarisch, met betrekking tot het jaar 2021 Naam van de vereniging: Christen Contact Agrarisch RSIN…