Over CCA

Doelstellingen

De ontwikkelingen in de agrarische sector en de samenleving gaan snel.

De opgaven waar we met elkaar voor staan zijn groot.

We moeten voortdurend keuzes maken. Thuis, in het bedrijf of op je werk.

Missie

CCA wil christenen die zich verbonden voelen met de agrarische sector helpen om samen rechtvaardige keuzes te maken.

Kernwaarden

CCA heeft drie kernwaarden als leidende principes:

  • Inspireren
    We laten ons inspireren door de Bijbel – het geïnspireerde Woord van onze God.
  • Verbinden
    We voelen ons verbonden met Christus, onze medemensen, de aarde en de agrarische sector.
  • Verdiepen
    We verdiepen ons in vraagstukken op het grensvlak van Bijbel en Landbouw en zoeken samen naar antwoorden.

Activiteiten

CCA organiseert landelijk én regionaal verschillende activiteiten, zoals: ontmoetingsdagen, ondernemersavonden, jongerenavonden, discussieavonden met politici, huiskamerbijeenkomsten, lezingen en excursies.

Een andere belangrijke activiteit van CCA is Pastorale Agrarische Coaching.

Landelijk bestuur

Jan Overeem

Voorzitter landelijk bestuur, contactpersoon regio Putten.

Jan den Boer

Adviserend lid landelijk bestuur, coördinator Pastorale Agrarische Coaching, contactpersoon regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden

Jouk Dunnink

Secretaris en penningmeester landelijk bestuur

Marja Bassa – Selles

Lid landelijk bestuur

Peter Slingerland

Vice-voorzitter landelijk bestuur, contactpersoon regio Gouda

Wiggele Oosterhoff

Beleidsmedewerker landelijk bestuur

Regionale contactpersonen

Jan den Boer

Adviserend lid landelijk bestuur, coördinator Pastorale Agrarische Coaching, contactpersoon regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden

Peter Slingerland

Vice-voorzitter landelijk bestuur, contactpersoon regio Gouda

Jan Visser

Contactpersoon regio Midden Veluwe

Joke ten Hove

Contactpersoon regio Noord-West Veluwe

Dik Veefkind

Contactpersoon regio Noord-Holland

Evert en Heleen Blaauwendraad

Contactpersonen regio Utrecht

Teus Spijker

Contactpersoon regio Overijssel

Verslagen

Verslag Ontmoetingsavond CCA-regio Gouda

Ruim 100 leden en sympathisanten van Christen Contact Agrarisch – regio Gouda luisterden tijdens een ontmoetingsavond naar christen-econoom Roel Jongeneel.…

Jaarverslag CCA 2023

Op de voorjaarsledenvergadering van Christen Contact Agrarisch, gehouden op donderdag 11 april 2024 op het bedrijf Farm Field van de…

Verslag regioavond Utrecht

Hermineke Vonk (boerin en coach) gaf tijdens een regioavond in Kamerik door middel van de DISC-methode meer inzicht in gedrag…

Verslag ondernemersavond CCA-regio Gouda

Op 26 oktober 2023 sprak dierenarts Wim den Hartog op een ondernemersavond van CCA-regio Gouda. Het thema van de avond…

Verslag jongerenavond CCA-regio Gouda

Een mooie groep CCA-leden uit regio Gouda was op bezoek bij Snijbloementeler Muilwijk in Stolwijk. Hendrik Muilwijk gaf een interessante…

Verslag ontmoetingsavond Kampereiland

Op 22 juni jl., de dag nadat het landbouwakkoord mislukte, hadden Christen Contact Agrarisch en CGMV agrariërs een ontmoetingsavond op…

ANBI en AVG

Privacy verklaring

Privacyverklaring Contact Christen Agrariërs Nederland (CCA) Inleiding Het CCA is een christelijke agrarische vereniging met een missie: het ontwikkelen van…

ANBI informatie over Christen Contact Agrarisch 2023

ANBI informatie over Christen Contact Agrarisch, met betrekking tot het jaar 2023 Naam van de vereniging: Christen Contact Agrarisch RSIN…