Manna 995 Het beste wapen: Weinig woorden

MANNA 995 Het beste wapen: wijze woorden

Wijlen de Britse premier Winston Churchill was een gecompliceerde man met een kleurrijke geschiedenis. Hij had veel politieke ervaring en leverde opmerkelijke prestaties, maar zijn vroegere periode omvatte ook enkele kolossale mislukkingen. Gelukkig voor hem wordt Churchill vandaag herinnerd vanwege zijn prestaties op latere leeftijd. Zijn moedige leiderschap spoorde Groot-Brittannië en zijn bondgenoten aan om Duitsland in de Tweede Wereldoorlog te verslaan op het moment dat een overwinning zeer onwaarschijnlijk leek.

Hoewel strategie een belangrijk onderdeel was van Churchills succes, was zijn grootste talent het vernuftig gebruik van wijze woorden. In feite werd zijn vaardigheid in verbale communicatie het beste wapen van Groot-Brittannië. Door zijn zorgvuldige woordkeuze wist Churchill mensen te inspireren en te verenigen rond impopulaire ideeën.

Hier volgt een greep uit de meest opmerkelijke en soms humoristische citaten van de beroemde staatsman:

“Succes is niet definitief; falen is niet fataal: het is de moed om door te gaan die telt.”

“Mensen struikelen zo nu en dan over de waarheid, maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door alsof er niets is gebeurd”

“Van huis uit ben ik een optimist – het lijkt niet veel zin te hebben om iets anders te zijn.”

“Succes is struikelen van mislukking naar mislukking zonder verlies van enthousiasme.”

“Het is niet genoeg dat we ons best doen; soms moeten we doen wat nodig is.”

En misschien wel Churchills bekendste uitspraak, gedaan in 1941 midden in de Tweede Wereldoorlog: “Geef nooit op. Geef nooit toe. Nooit, nooit, nooit, nooit – in niets, groot of klein, veel of weinig – geef nooit toe, behalve aan overtuigingen van eer en gezond verstand. Zwicht nooit voor geweld. Zwicht nooit voor de schijnbaar overweldigende kracht van de vijand.”

Elk van deze uitspraken geeft veel stof tot nadenken. De Britse leider begreep stellig de kracht van woorden. Maar hij was niet de eerste die dat inzag. Duizenden jaren eerder gaf koning Salomo van het oude Israël daar al blijk van: “De woorden uit de mond van een man zijn diepe wateren; de bron van wijsheid is een overvloeiende beek” (Spreuken 18:4). Enkele verzen later brengt koning Salomo te berde: “Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten” (Spreuken 18:21).

Een paar hoofdstukken verder vinden we dit oordeel over de waarde van het gesproken woord: “Goud is er en een veelheid aan robijnen, maar lippen van kennis zijn een kostbaar kleinood” (Spreuken 20:15).

We kunnen allemaal wel momenten bedenken waarop we mensen hebben horen zeggen dat ze niet zo’n hoge pet op hadden van het gesproken woord. Misschien ben je zelf wel het slachtoffer geworden van iemand die woorden gebruikte als een wapen om te kwetsen, in plaats van zich te richten op het geluk of welzijn van allen die luisterden. Misschien vinden we daarom ook deze waarschuwing in Spreuken: “Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden” (Spreuken 21:23).

De toepassing van deze waarheden ligt voor de hand: als we anderen de weg willen wijzen of beïnvloeden, hen misschien willen motiveren om een nieuwe richting in te slaan, moeten we onthouden dat onze woorden een groot verschil kunnen maken. Het stellen van doelen en ambities is belangrijk, evenals het meten van wat er gerealiseerd is en het bijhouden van winst en verlies. Maar onze woorden – of we ze nu gebruiken om een visie over te brengen of om te inspireren en aan te moedigen – behoren tot de beste “wapens” waarover we beschikken als we ons door de uitdagingen van elke dag heen worstelen.

GESPREKSVRAGEN

 Welk van de aangehaalde citaten van Winston Churchill heeft de meeste indruk op jou gemaakt? Ligt je antwoord toe.

Denk aan een moment waarop iemand woorden als wapen gebruikte, maar niet op een manier die de toehoorders aanzette tot meer enthousiasme en prestaties? Wat was het effect op jou op dat moment – had wat je hoorde een nadelig, zelfs verstorend effect?

Een Engels gezegde luidt: “Sicks and stones may break my bones, but words will never hurt me” (Stokken en stenen kunnen mijn botten breken, maar woorden zullen mij nooit pijn doen) Denk je dat dit waar is? Waarom of waarom niet?

Een van de aangehaalde teksten luidt: “lippen van kennis zijn een kostbaar kleinood”, wat suggereert dat ze waardevoller zijn dan kostbare edelstenen. Bent je het daarmee eens – en zo ja, in welk opzicht?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 4:24, 10:19-21,32, 12:14,18, 13:3, 15:4, 16:21, 17:27, 18:20.

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 14 januari 2023