MANNA 1015

De voordelen van tijdloze communicatie

Wetenschappers vertellen ons dat de aarde met een constante snelheid draait, maar lijkt het soms niet alsof de wereld steeds sneller draait? Vanuit de ogen van een oude rot in het vak, lijkt dit vooral te gelden op het gebied van communicatie. Eén van de grootste veranderingen is natuurlijk onze afhankelijkheid van computers. Als ik jaren geleden informatie nodig had of onderzoek moest doen voor een artikel, stapte ik in mijn auto en reed ik naar de dichtstbijzijnde bibliotheek. Nu is het binnen handbereik en zoek ik met de dichtstbijzijnde zoekmachine.

Voor schriftelijke communicatie gebruikten we ‘de post’, waarbij we brieven en documenten naar het postkantoor brachten om ze dagen later te laten bezorgen. Toen kwamen de faxapparaten. De ‘eMeal’ wordt al sinds 1998 elke week verzonden. In het begin alleen nog niet per e-mail, maar per fax! Nu vragen jongere mensen: “Wat is een fax?” Want praktisch elke communicatie kan vrijwel onmiddellijk via e-mail of andere online methoden worden verzonden.

Bedrijven die duizenden dollars uitgaven aan het ontwerpen en drukken van brochures om hun producten en diensten te promoten, gebruiken nu voornamelijk websites en digitale brochures. We doen conferenties en trainingen online en volgen zelfs een hbo-opleiding online. Hoe hebben we het ooit zonder gedaan?

Sociale media zijn een belangrijk onderdeel geweest van de communicatierevolutie. Miljoenen mensen gebruiken media als LinkedIn, Twitter en Facebook om hun boodschap over te brengen, maar ook om in contact te blijven met collega’s en vrienden. Sociale media kunnen veel van onze tijd in beslag nemen; het kan heilzaam zijn, maar geestelijk kan het ook nadelig zijn.

Onlangs hoorde ik iemand zeggen: “Iedereen zit op Facebook, maar ons gezicht moet in HET boek staan, de Bijbel!” Daar ben ik het mee eens. Sociale media kunnen onze tijd opslokken terwijl we proberen op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de meest recente informatie. Maar er is geen vervanging voor de tijdloze waarheid en principes die we in het Woord van God kunnen vinden. Hier zijn enkele van de voordelen:

Ons op de goede weg houden. Er zijn veel verleidingen die ons op een zijspoor kunnen brengen. De Bijbel helpt ons op koers te blijven. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.” (Psalm 1:1-2)

Goed van fout onderscheiden. Nu de grens tussen goed en fout steeds vager wordt, hebben we een solide basis nodig voor ons morele en ethische gedrag. “Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord”. “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” (Psalm 119:9,11)

Aanpak van belangrijke werk- en levensbehoeften en zorgen. Mijn ervaring is dat er geen gebied is waarop je het Woord van God niet kunt toepassen. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17)

Vertrouwen op bewezen principes. Er zijn altijd mensen die beweren nieuwe ideeën en programma’s te bieden, maar eeuwige waarheid veroudert nooit. “Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.” (Romeinen 15:4)

GESPREKSVRAGEN

  1. Stel je voor dat je vandaag je werk probeert te doen zonder toegang tot computers en computertechnologie. Wat heeft volgens jou de grootste impact gehad op je werk en de manier waarop je het doet?
  2. Hoeveel tijd besteed je aan het gebruik van sociale media? Welke gebruik je het vaakst? Vraag je je wel eens af of het te veel van je tijd in beslag neemt?
  3. De opmerking wordt gemaakt dat we meer tijd zouden moeten besteden aan HET boek, de Bijbel, dan aan Facebook en andere vormen van sociale media. Ben je het daarmee eens? Waarom (niet)?
  4. Op welke manieren, indien van toepassing, vind je het onderwijs en de principes van de Bijbel nuttig voor de manier waarop je je dagelijkse verantwoordelijkheden op je werk uitvoert en onvermijdelijke uitdagingen het hoofd biedt?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Jozua 1:8; Mattheüs 6:19-21, 33-34; 1 Korinthe 3:9; 2 Korinthe 5:20

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 20 mei 2023