Agrarisch familiebedrijf: overdragen of stoppen?

LTO-Noord verzorgde een webinar over de zakelijke en vooral emotionele kant van overdragen of stoppen van het agrarisch familiebedrijf. Het webinar werd door honderden deelnemers gevolgd. Klik hier om het terug te kijken. Wilt u hierover doorpraten, dan kunt u ook contact opnemen met Pastorale Agrarische Coaching van het CCA (zie elders op deze website).