De echte betekenis van Kerst ontdekken

De echte betekenis van kerst ontdekken

Of je er nu wel of niet klaar voor bent: het kalenderjaar loopt ten einde. Dit betekent dat de twee feestdagen die velen van ons betekenisvol vinden: Kerst en Oud en nieuw, weer gevierd gaan worden. Deze week focussen we op de jaarlijkse kerstviering, volgende week zullen we kijken naar wat het begin van een nieuw jaar kan betekenen.

Voor veel bedrijven is wat opvalt aan kerst niet dat het een religieuze feestdag is. Het is vaak een bepalende factor of je het fiscale jaar kunt beschouwen als goed of niet. De verkoop in de detailhandel neemt meestal een hoge vlucht, niet alleen door de aankoop van kerstcadeaus, maar ook door alle koopwaar die op de een of andere manier met de feestdagen te maken heeft. De winstgevendheid van het kerstseizoen speelt een belangrijke rol bij het bepalen of een bedrijf het wel of niet goed heeft gedaan, of er ruimte is om eindejaarsbonussen te betalen en of het bedrijf naar verwachting te maken zal krijgen met groei of inkrimping.

Voor velen van ons staat kerst ook voor allerlei dingen op het persoonlijke vlak: welke cadeaus we moeten kopen (en voor wie), feestjes en andere speciale gebeurtenissen om te bezoeken. Het samenkomen met familie en vrienden voor feestelijke maaltijden en welke liefdadigheidsinstellingen een gift van ons krijgen tijdens “het seizoen om te schenken”, om er maar een paar te noemen.

Dit zijn allemaal terechte zorgen. Maar voor volgelingen van Jezus Christus is er niets belangrijker dan de tijd nemen om ‘de echte reden voor de feestdagen’ te erkennen en te vieren – de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Of zoals Matt. 1:23 ons vertelt: ‘… en u zult Hem de naam Immanuel geven’; vertaald betekent dat: ‘God met ons.’ Zonder Jezus Christus zou kerst niet nodig zijn. De Bijbel laat dat duidelijk zien:

God nam een menselijke vorm aan

In de persoon van Jezus Christus zien we dat de Schepper van de wereld actief deelneemt aan de wereld die Hij schiep. ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.’ (Johannes 1:1-3).

Jezus kwam om de duisternis te verdrijven

Onze wereld lijkt steeds duisterder te worden en het kwaad manifesteert zich in vele vormen. De markt van de 21e eeuw is daarop geen uitzondering. Een van de redenen waarom Jezus naar de aarde kwam, was om de duisternis te verwerpen, om mensen de weg te wijzen van duisternis en wanhoop naar licht en hoop. ‘… en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.’ (Joh 1:4-5). ‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben’.  (Joh. 8:12).

Jezus kwam om een prijs te betalen die wij niet konden betalen

De Bijbel leert ons dat de straf voor onze zondigheid, onze bewuste rebellie tegen God, een grotere prijs is dan alles wat wij ooit zouden kunnen betalen. Daarom ging Jezus in Zijn barmhartigheid en genade naar het kruis om die prijs namens ons te betalen. ‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren’ (Romeinen 5:8). ‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ (2 Korintiërs 5:21).

Jezus kwam om ons nieuw leven aan te bieden

We rechtvaardigen onze menselijke tekortkomingen door te zeggen: “Ik ben ook maar een mens.” Jezus, die niet alleen stierf maar ook werd opgewekt uit de dood, biedt ons een nieuw geestelijk leven en bevrijdt ons van wat de Bijbel slavernij aan de zonde noemt. ‘Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere’ (Romeinen 6:10-11).

©Copyright 2023, Robert J. Tamasy heeft o.a.geschreven: ‘Marketplace Ambassadors: de voortdurende erfenis van CBMC-ers t.a.v. evangelisatie en discipelschap; ‘Business at Its Best’: Tijdloze wijsheid voor de werkplek van vandaag vanuit Spreuken belicht; ‘Pursuing Lifewith a Shepherd’s heart’ geschreven samen met Ken Johnson; en ‘The Heart of Mentoring’ geschreven samen met David A. Stoddard.

Bob’s tweewekelijkse blog is te vinden op: www.bobtamasy.blogspot.com.

GESPREKVRAGEN

Wat betekent kerst voor jou? Wat betekent het voor jouw bedrijf of organisatie?

Heb jij rondom de kerst bepaalde tradities die jij en je familie volgen? Zo ja, wat zijn die tradities en waarom zijn ze belangrijk voor jou?

Velen beweren dat de ware betekenis van kerst is verwaterd, of zelfs helemaal is verdwenen. Ben je het daarmee eens? Waarom wel of niet?

Als je kerst beschouwt in de context van Jezus Christus, niet alleen Zijn geboorte maar ook Zijn leven, welke gedachten komen dan in je op?

UITDAGING

Het is gemakkelijk om op te gaan in de vakantiesfeer van kerst en de vele activiteiten van dit seizoen. Maar het is belangrijk om de tijd te nemen om na te denken over de ware betekenis ervan – Jezus Christus en Zijn levensveranderende, wereldveranderende leven en missie. Plan de komende dagen wat tijd in om hierover na te denken met familieleden of een goede vriend. Denk na: Hoe zou de wereld er anders uitzien als Christus nooit was gekomen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Lucas 1:26-38, 2:1-20; Romeinen 3:23, 6:1-4,23; 2 Korintiërs 5:17; Galaten 2:20

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 23 december 2023.