De verbazingwekkende kracht van het doel

MANNA 1056: De verbazingwekkende kracht van het doel

Het maakt niet uit wat er aan de hand is. Of je nu koorts hebt, een gebroken arm of een ledemaat moet missen, een bezoek aan de dokter begint altijd op dezelfde manier. Na het wachten word je naar een lege kamer geleid en gevraagd om op een onderzoekstafel te gaan liggen met het meest krakende papier ter wereld lijkt het wel. Dan begint het onderzoek. Het maakt niet uit wat de symptomen zijn, de verpleegkundige kijkt altijd dezelfde basis waarden na – de temperatuur, bloeddruk en pols. Deze paar waarden, de vitale waarden, geven de dokter een onmiddellijk plaatje van je algehele gezondheid.

De vier P’s: In de zaken en professionele wereld zijn ‘de vier P’s’ te vergelijken met de vitale waarden die de dokter nakijkt, elke keer wanneer je voor een controle gaat. Deze zijn Product, Personeel, Processen, and Profit (Winst). Net als dat de temperatuur, bloeddruk en pols aan een dokter een goed algeheel plaatje geven van je gezondheid, tonen de vier P’s aan elke consultant of coach de gezondheid van jouw bedrijf. Of het nu uitdagende marketing is, of een dip in de verkopen of een aankomend faillissement, we weten dat als een waarde afwijkt, we nader onderzoek moeten doen.

Op het gebied van de gezondheid van een organisatie hebben de 4 P’s gediend als constante punten van discussie en onderscheiding, gedurende mijn hele coachingscarrière. Zonder uitzondering, elke keer als ik met een leider of bedrijf werk dat wil groeien, dan besteden we tijd aan het onderzoeken van de kracht en duurzaamheid van elke P.

De vijfde P: Kracht van het doel (Purpose): Over de jaren heen heb ik een belangrijke verandering in mijn aanpak van deze gesprekken doorgevoerd. Ik werk nog steeds met de traditionele vier, maar deze zijn nu het tweede deel van ons werk. De manier waarop wij producten en processen sturen wordt bepaald door een vijfde P: Purpose (Doel). Doel gaat over het waarom van een organisatie. Het gaat voorbij de ‘wat’ en ‘hoe’ naar iets diepers – er is iets diepers.

Het doel (Purpose) zou ons beginpunt moeten zijn en ons anker. Een andere manier om aan een doel te denken is door de vraag te stellen “Waarom bestaat jouw organisatie? Wat is je bestaansrecht?” Kun je deze vragen beantwoorden? Heb je ze overwogen? Wat je antwoord ook moge zijn, het zou meer moeten zijn dan een product, een dienst of winst maken. Het zou de essentie moeten zijn van wat jou motiveert en je drijfveer is om te werken – en om dat goed te doen.

Een Doel (Purpose) op een juiste manier gebruikt, is een krachtig instrument om een organisatie vorm te geven. Het vertelt je hoe je je producten ontwikkelt, processen inricht en mensen laat ontwikkelen. Het leidt zelfs hoe je denkt en je winsten besteedt. Anders dan de andere P’s heeft Purpose (Doel) het potentiëel om te blijven. Marktomstandigheden kunnen ons dwingen om ons aanbod aan te passen. De technologie kan onze processen doen wijzigen. Demografie kan onze aanpak van werk bepalen. Doel (Purpose) gaat niet alleen langer mee dan de andere, maar vormt ook onze reactie erop.

Als je gelooft, een volgeling van Jezus Christus bent, dan zou je het kunnen zien als een ‘verlossende grens’, beginnend met het dienen van de Heere en daarna het dienen van anderen. Kolossenzen 3:23-24 zegt, ‘En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.’ Ons doel zou moeten beginnen met het gebruiken van onze gaven en mogelijkheden voor de eer van God.

Om effectieve ambassadeurs van Christus te zijn ‘Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt.’ (2 Korinte 5:20), zouden we ernaar moeten streven om onszelf te onderscheiden van concurrenten die niet toegewijd zijn aan het volgen van Hem. Onze beslissingen en acties zouden gedaan moeten worden in de context van Jezus’ opdracht. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mattheüs 5:16).’ Welk groter doel kunnen we hebben?

©Copyright 2023, Dr. Stephen R. Graves omschrijft zichzelf als een organisatie strategist, praktisch theoloog, en sociaal kapitalist. Hij adviseert leiders en bedrijfseigenaren, als ook jonge ondernemers. Hij is de schrijver van verschillende boeken en een publieke spreker. Zijn website is www.stephenrgraves.com.

GESPREKVRAGEN

Heb je er ooit over nagedacht hoe een dokter altijd je vitale waarden – bloeddruk, temperatuur en pols – meet, als je ziek bent of je laat nakijken? Wat zou je denken als een dokter zou nalaten om deze belangrijke lichaamswaarden op te nemen?

Hoe zit het met de ‘vier P’s’? – Product, Personeel, Processen, and Profit (Winst)? Zijn dit waarden die jij en jouw bedrijf vaak bekijken om te evalueren hoe goed het gaat met de organisatie? Wat gebeurt er als je zwakke punten ontdekt in één of meerdere van deze gebieden die staan voor de algemene gezondheid van een organisatie?

Hoe vaak denk je dat organisaties de vijfde “P” – Purpose (Doel) meenemen in hun periodieke evaluaties? Hoe zou je het doel van jouw bedrijf omschrijven? Denk je dat dat duidelijk is voor iedereen in de organisatie? Leg je antwoord uit.

Voor volgelingen van Jezus Christus, in het bijzonder diegenen die op invloedrijke posities zitten, wordt er voorgesteld dat een belangrijk deel van hun doel zou moeten zijn om eer en glorie aan God te geven. En om anderen te dienen op een manier die als positieve getuigenis dient voor de Heere en het Goede Nieuws. Ben je het daarmee eens? Waarom wel of niet?

UITDAGING

Als je een volgeling van Jezus Christus bent, hoeveel invloed heeft je geloof dan op hoe je je werk aanpakt? Als je gelooft dat hier nog werk te doen is, persoonlijk of professioneel, wie zou je kunnen vragen om je te assisteren in het ontwikkelen van een doel omschrijving dat richting kan geven aan je beslissingen en acties op een manier die Hem eert? Overweeg het nemen van een specifieke tijd en plaats waar je dit kunt bespreken.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Psalm 37:3-6; Spreuken 3:5-6; Mattheüs 6:19-21,33; 1 Korinthe 10:31; Kolossenzen 3:17

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 6 april 2024.