DE VOORDELEN VAN HET WERKEN MET GOD

MANNA 1062  De voordelen van het werken met God

In mijn carrière ben ik enkele bedrijven begonnen zonder God en enkele met God. Dat wil zeggen, in sommige gevallen bepaalde ik wat voor type bedrijf ik wilde starten en werkte ik alle details zelf uit, zonder God om raad te vragen. Voor andere nam ik de tijd om te bidden, om God’s leiding en wijsheid, evenals Zijn leiding om hoe om te gaan met de details die zo essentieel zijn voor het opzetten van een nieuw bedrijf en om dit klaar te maken voor de weg naar succes.

Het verschil, heb ik ontdekt, is te proberen om een wedstrijd te lopen met de wind en storm in je gezicht of een wedstrijd met de wind in de rug. In andere woorden, je kunt proberen om het op de zware manier te doen of de relatief gemakkelijke manier. Een nieuw bedrijf beginnen is nooit gemakkelijk, maar het tappen uit God’s oneindige wijsheid, leiding en voorzienigheid helpt zeker om onvermijdelijke obstakels te overwinnen.

Als ik nadenk over het starten van een bedrijf, dan is het essentieel dat we één belangrijk principe onthouden: God is de eigenaar van alles. Zoals 1 Kronieken 29:11 ons informeert ‘Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.’

Mediteer daar eens op. Een ander vers uit de Bijbel, Psalm 24:1, zegt, ‘De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.’ Beide van deze passages betekenen dat God de leiding heeft. Hij heeft het hele universum onder controle, groot en klein, en dus ook onze bedrijven. Om iets te bouwen dat tegen Zijn wensen in gaat of tegen Zijn plannen is een daad van stompzinnigheid.

We kunnen een voorbeeld nemen aan vele ondernemers en innovatieve bedrijfsleiders die wijselijk besloten om hun bedrijven aan God toe te wijden vanaf het begin. Eén van hen was de restaurant-keten Chick-fil-A, opgericht door Truett Cathy, die begonnen is met één enkel restaurant  en die zijn bedrijf zag groeien naar duizenden winkels in de Verenigde Staten. Hij heeft niet alleen zijn bedrijf aan de Heere toegewijd, maar maakte ook de ongebruikelijke beslissing om de restaurants gesloten te houden op zondag, geen uitzonderingen.

Vlak voor zijn overlijden zei Cathy over zijn bedrijf, “Je hoeft geen christen te zijn om te werken bij Chick-fil-A, maar we vragen je om je bedrijf te baseren op bijbelse principes, want die werken. Ik zou het spijtig vinden als aandeelhouders die de zaken niet kennen me zouden proberen te vertellen wat ik moet doen.”

Op een dag sprak Jezus tegen een grote menigte: ‘Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten. en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.’ (Lukas 14:28-30).

Uiteindelijk had Jezus het over de kosten van het zijn van zijn volgeling: ‘Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.’ (Lukas 9:23). Maar dit is een principe dat van toepassing is op het starten van een bedrijf – we moeten de juiste fundering kiezen.

Voordat we een nieuw bedrijf beginnen moeten we de tijd nemen om te bidden en God’s wilt te zoeken. Als we werken met God en volgens Zijn plan, dan zal Hij ons werk bevestigen. Als je al een bedrijf begonnen bent zonder de Heere te raadplegen, dan zou je het moeten overwegen, vroeger of later.

©Copyright 2024, Unconventional Business Network. Met toestemming overgenomen uit “UBN Integrity Moments”,Bezoek www.unconventionalbusiness.org. UBN is een geloof op het werk bediening ten dienste van de internationale kleine bedrijven gemeenschap.

GESPREKVRAGEN

Heb je ooit geprobeerd om een nieuw bedrijf op te starten? Als dat zo is, beschrijf het proces dat je doormaakte om het te starten

Mr. Boxx vergelijkt zijn ervaringen met het starten van een bedrijf zonder God en met God, Zijn wijsheid, principes en voorzienigheid. Wat is je reactie op zo’n aanpak? Lijkt het simpelweg idealistisch voor jou, of kun je de praktische voordelen inzien van het toewijden van een bedrijf aan de Heere vanaf het begin?

Wat als je werkt bij een bedrijf of organisatie en je hebt geen invloed of het wel of niet aan God is toegewijd. Hoe kun je dan kiezen om met God te werken bij het uitvoeren van je taken en verantwoordelijkheden?

Een bijbelvers zegt, ‘Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.’ (1 Korinthe 3:9). Geloof je dat? Leg uit wat je denkt dat deze passage ons vertelt.

UITDAGING

Deze komende week, probeer tijd te vinden om je perspectief op je werk opnieuw te onderzoeken. Voor wie werk je – is het jezelf of werk je uiteindelijk voor God en geloof je dat Hij je zal leiden in je beslissingen en je handelingen? Soms zijn goede intenties niet genoeg. Het hebben van mensen die je bemoedigen om Jezus Christus te volgen op je werk kan heel behulpzaam zijn. Als je onderdeel uitmaakt van een CBMC-team, dan kan je deze steun daar vinden. Als dat niet zo is, bid dan en vraag God om je te leiden naar mede gelovigen die je de nodige assistentie kunnen bieden.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 16:7; 24:27,30-34; Mattheus 6:24,33; Efeze 6:5-9; Kolossenzen 3:17, 23-24 .

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 18 mei 2024.