Het nieuwe jaar is bijna aangebroken- ben jij er klaar voor?

Manna 30 december 2023

 Het nieuwe jaar is bijna aangebroken – ben jij er klaar voor?

 Als we uitkijken naar het begin van een nieuw kalenderjaar, is het typisch voor velen van ons om terug te willen blikken en het bijna voorbije jaar te evalueren. Hoe was 2023 voor jou? Was het een tijd van drukte, succes en prestaties, een moeizaam jaar vol uitdagingen en tegenslagen, of een mengeling van beide?

Het is al jaren mijn gewoonte om na te denken over het voorbije jaar, de hoogte- en dieptepunten te noteren, de vreugdevolle momenten en de momenten van verdriet of ontmoediging. Ik vind dit een mooie gelegenheid om nog eens te glimlachen om gelukkige gebeurtenissen en prestaties. Om me fouten te herinneren, ervan te leren en om een laatste keer afstand te nemen van gemiste kansen. Zelfs deze zaken kunnen, in perspectief geplaatst, een reden worden om ‘Zich altijd te verblijden’, zoals

1 Thessalonicenzen 5:16 ons aanspoort te doen.

Terugblikken op voorbije dagen kan nuttig zijn, maar er te lang bij stilstaan kan averechts werken. Zoals de apostel Paulus schreef: ‘…maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend wat voor mij is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.’ (Filippenzen 3:13-14). Paulus leed niet aan geheugenverlies over zijn betreurenswaardige verleden, maar besloot dat de beste manier om de Heere te dienen was, om zowel in gedachten als in zijn opdracht vooruit te blijven kijken.

Terwijl we ons voorbereiden op het nieuwe jaar, in de hoop op een nieuwe start of de voortzetting van dingen die al goed gingen, biedt de Bijbel wijsheid over hoe we het beste te werk kunnen gaan:

Stippel je plannen uit met verwachting, maar niet met zorgen.

In onze planning piekeren we soms over dingen als: ‘Wat als dit gebeurt?’ of: ‘Wat als dat niet gebeurt?’ Zulke zorgen kunnen leiden tot wat sommigen de ‘verlamming van de analyse’ noemen. Jezus Christus vermaande Zijn volgelingen om te vertrouwen op Gods voorziening in plaats van verteerd te worden door zorgen. ‘Daarom zeg Ik u: wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?’ (Mattheüs 6:25-27).

Plan met de juiste prioriteiten.

Plannen maken houdt vaak in dat je bepaalt wat het belangrijkst is en dat nastreeft, met al het andere in het juiste perspectief. Omdat we op God vertrouwen dat Hij zorgt voor alles wat we nodig hebben – mensen, middelen, kansen – is het belangrijk om Hem op de eerste plaats te zetten in onze gedachten en op Hem te vertrouwen om onze stappen en beslissingen te leiden. ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’ (Mattheüs 6:33). ‘Wentel uw werken op de Heere en uw plannen zullen bevestigd worden’ (Spreuken 16:3).

Maak je plannen met het onverwachte in gedachte.

Het probleem met plannen maken is dat de omstandigheden niet altijd overeenkomen met wat we gepland hebben. Deuren, waarachter mogelijkheden, slaan dicht en andere gaan onverwacht open. Vertrouwen op de oppermachtige leiding van de Heere helpt om stress te verlichten. ‘Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken’ (Spreuken 3:5-6).

Bedenk plannen met de raad van anderen.

Als we in ons uppie plannen maken en alleen vertrouwen op onze eigen ideeën en inzichten, kunnen we problemen over onze denkwijze of mogelijke uitdagingen die we kunnen tegenkomen over het hoofd zien. Integere adviseurs kunnen ons helpen onze ideeën te verfijnen en ernstige beoordelingsfouten te voorkomen. ‘Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.’ (Spreuken 15:22).

©Copyright 2023, Robert J. Tamasy heeft Marketplace Ambassadors geschreven: CBMC’s voortdurende erfenis van evangelisatie en discipelschap; Business at Its Best: Tijdloze wijsheid uit Spreuken voor de werkplek van vandaag; Pursuing Life With a Shepherd’s Heart geschreven samen met Ken Johnson en The Heart of Mentoring, geschreven samen met David A. Stoddard. Bob’s tweewekelijkse blog is te vinden op: www.bobtamasy.blogspot.com.

GESPREKVRAGEN

Heb je de tijd genomen om na te denken over het jaar dat bijna voorbij is? Welke conclusies heb je getrokken? Wat waren voor jou de hoogtepunten en mogelijk sommige dieptepunten? Heb je de neiging om te veel tijd te besteden aan terugkijken, vooral naar dingen die je anders had willen doen?

Wanneer begin je met plannen maken voor het volgende kalenderjaar? Is je planning omvangrijk en uitgewerkt? Schrijf je specifieke doelen en doelstellingen op? Licht je antwoorden toe.

Welke rol – als die er al is – speelt je relatie met God in hoe je je toekomstplannen ontwikkelt? Geloof je dat geloof en spiritualiteit zelfs een rol zouden moeten spelen in het pragmatische proces van plannen? Waarom wel of waarom niet?

Beschouw je jezelf als een piekeraar, iemand die zich angstig voelt als hij naar de onbekende toekomst kijkt? Zo ja, hoe ga je daarmee om? Hoe zou je iemand anders adviseren die zich vaak angstig of ongerust voelt?

UITDAGING

God betrekken bij het planningsproces kan ontmoedigend lijken, vooral als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Het kan helpen om passages uit de Bijbel te lezen die te maken hebben met het maken van plannen, leiding en besluitvorming. Het is ook nuttig om één of meer personen te hebben die je vertrouwt om als klankbord te dienen en die belangrijke feedback kunnen geven over de plannen die je formuleert. Een Trusted Advisors-groep of Young Professionals die je waarden delen kan bijzonder nuttig zijn. Als er een CBMC-team bij jou in de buurt is, kan het je helpen om lid te worden van zo’n groep.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Psalm 37:3-7; Spreuken 11:14, 16:9, 19:20; Filippenzen 4:6-7; Colossenzen 3:17,23-24

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 30 december 2023