KERSTMANNA: Kerstmis, het feest dat niet geannuleerd kan worden

KERSTMANNA: Kerstmis, het feest dat niet geannuleerd kán worden

Wat een jaar was dit! Er waren talloze nieuwsberichten over het coronavirus en de globale impact van de pandemie is beslist ongekend. Het is zelf zo erg geworden dat wereldleiders zelf spraken over het annuleren van Kerstmis. Alles om de verspreiding van het virus te stoppen. Verstoringen in leverketens voor het transporteren van koopwaar van de ene regio of land naar een andere hebben geleid tot een enorme bezorgdheid over producten die nodig zijn voor kerstcadeaus en dat het misschien niet mogelijk is het Kerstmis te vieren.

 

Dat doet me denken aan de klassieker van Dr. Seuss, The Grinch Who Stole Christmas (Hoe de Gniep het Kerstmis stal). De vraag is of het Kerstmis echt kan worden geannuleerd. Kan iemand het Kerstmis stelen, wat zijn motivatie of bedoelingen ook zijn? Het antwoord is volgens mij dat dit allemaal afhangt van welk Kerstmis we vieren.

 

Als dit het Kerstmis is waar winkeliers het hele jaar naar uit zien, het Kerstmis dat grotendeels bepaalt of bedrijven het kalender jaar “in het zwart” of “in het rood” eindigen, dan misschien wel. Want als de producten niet op de schappen in de winkels liggen en mogelijk ook niet bezorgd kunnen worden, dan heeft dat zeker effect op de fiscale benedengrens. Maar als we het échte Kerstmis bedoelen, het kersfeest dat in de Bijbel wordt beschreven, dan kunnen regeringsleiders of de leverketen van winkels deze speciale periode nooit verstoren of zelfs doen verdwijnen.

 

In Lucas 1:1-40 vinden we een beschrijving van de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God, waar wordt verteld hoe Zijn aardse moeder, Maria, en haar verloofde, Jozef, vanuit hun thuisstad Nazareth naar Bethlehem vertrokken, waarvan profeten al eeuwen geleden hadden gezegd dat daar de Messias geboren zou worden. Het vertelt ons hoe engelen de unieke, heilige geboorte aankondigden aan een onwaarschijnlijk publiek, herders, de eerste ooggetuigen van het Kerstkind.

 

In een ander evangelie vinden we een vergelijkbaar verhaal, vanaf Mattheüs 1:18 tot Mattheüs 2:23. Het vertelt over degene naar wie verwezen wordt als Immanuel, wat “God met ons” betekent. In deze vertelling vinden we een verzameling wijze mannen die van ver waren gekomen om de vervulling van een oude profetie te zien en een kwade koning Herodes die bang was dat dit kind hem ooit van zijn troon zou stoten.

 

Maar de meest meeslepende woorden over de geboorte van Jezus Christus zijn te vinden in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen” (Johannes 1:1-5)..

 

Deze stelling is vandaag de dag nog net zo waar als toen. Tijdens de feestdagen horen we vaak mensen – van predikers tot nieuwscommentatoren, van politici tot entertainers – “de ware betekenis van het Kerstmis” herhalen en hun mening hierover geven. Maar als we de vertellingen die ik hierboven heb geciteerd, en andere Bijbelteksten geloven, dan is de ware betekenis van Kerstmis niet slechts een kwestie van multiple choice of voorkeur. Het is eenvoudig en diepzinnig: God die mens wordt, het menselijke vlees aandoet om dat éne probleem te verhelpen waarvoor niemand een oplossing heeft, het probleem van de zonde.

 

Het staat in Johannes 1:14: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” Het resultaat was het allergrootste geschenk: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12).

GESPREKSVRAGEN

Hoe heeft de pandemie zowel jouw plannen als jouw beleving van Kerstmis dit jaar beïnvloed?

 

Wat zijn jouw gedachten of reacties wanneer je iemand hoort spreken over “Kerstmis annuleren” vanwege gezondheid en veiligheid?

 

Als iemand het jou zou vragen, hoe zou je de “ware betekenis van Kerstmis” uitleggen of definiëren? Kan het zijn dat er meer dan een betekenis is? Waarom of waarom niet?

 

Denk je dat het mogelijk is dat de beperkingen door de pandemie en de voorspelde schaarsheid van producten voor Kerstmis het geven van kerstcadeaus beperken en denk je dat dat goed is? Licht je antwoord toe.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Johannes 3:3-8,16-18; Romeinen 3:23, 5-8, 6:23; Efeziërs2:8-9; 2 Timoteüs 3:16

 

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 24 december 2021