MANNA 1001 STREEF NAAR TOPKWALITEIT OP ALLE GEBIEDEN

MANNA 1001  Streef naar topkwaliteit op alle gebieden

Omdat ik van nature creatief ben, ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de vele vormen van kunst, waaronder het bezoeken van beurzen voor kunst en ambacht om de vele voorbeelden te zien van individuele creativiteit. Wat je daar aantreft is in de loop der jaren sterk veranderd.

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw ontstonden overal in de Verenigde Staten kunst- en ambachtsbeurzen. Vakmanschap liet toen vaak echter te wensen over. Zowat alles kon “volkskunst” worden genoemd. Het onderwijs in ambachten was zo goed als verdwenen, dus moesten mensen die dingen met hun handen wilden maken, zelf hun vaardigheden ontwikkelen. De mogelijkheden om dat te leren waren beperkt, evenals de kwaliteit daarvan.

Sindsdien zijn de mogelijkheden om dingen te maken van hout, glas, keramiek en vele andere dingen echter gigantisch toegenomen. We kunnen nu workshops of seminars volgen, live en online, om te leren en te maken wat we maar willen. Het resultaat is een verbazingwekkend hoog niveau op kunst- en ambachtsbeurzen. Hobby goud- en zilversmeden, pottenbakkers en houtbewerkers maken prachtige objecten die 50 jaar geleden bijna ondenkbaar waren. Hetzelfde geldt voor andere vaardigheden zoals beeldhouwen, fotograferen en schilderen.

Dit streven naar verbetering van kwaliteit is ook te zien bij de productie van goederen. Camera’s, televisies, huishoudelijke apparaten en auto’s zijn de afgelopen tien jaar op vrijwel alle punten sterk verbeterd. Ik heb in mijn leven veel auto’s gehad, en elk van de laatste drie of vier auto’s was de beste die ik tot dan toe had gehad. En mijn nieuwste auto is beter dan alle andere. Hetzelfde geldt voor mijn huidige camera.

De les voor ons in het bedrijfsleven is dat we steeds betere producten moeten maken. Kwaliteit nastreven is de beste strategie voor een bedrijf op de lange termijn. Op een speciale conferentie voor ondernemers in de koffiebranche jaren geleden, stelde een van de sprekers een belangrijke vraag: “Bent u een Nordstrom’s (een warenhuis van hoge kwaliteit in de V.S.) of een Dollar Store (een winkel die uitsluitend werkt met spotprijzen)?” Aangezien we allemaal in de koffiebusiness zaten, was de boodschap dat we het beter moesten doen. Geen zelf gemaakte tekstbordjes of versleten meubilair meer. Kwaliteit is belangrijk voor alles.

Een artikel in een recente nieuwsbrief herinnerde de lezers eraan dat “Hoe we iets doen, bepaalt ook hoe we de rest doen.” Daarom kunnen we een restaurant beoordelen op hoe schoon de vloer is en of de voordeur geschilderd moet worden. Een bekende zakenman vertelde dat toen hij een garagebedrijf had, hij voor elke auto waaraan hij werkte een schone witte overall aantrok. Hij wilde niet in vette kleren aan de auto van een klant gaan werken. Het beste doen op elk gebied van ons leven moet zowel een gewoonte als een levensstijl zijn.

Deze nadruk op kwaliteit heeft ook een geestelijke kant. Het eerste boek van de Bijbel vertelt hoe God het licht schiep, de hemel en de aarde, het water en de hemel, de sterren, alle levende wezens, inclusief dieren en planten, en uiteindelijk de mens. Aan het eind van al Zijn werk staat er: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed” (Genesis 1:31). Of zoals iemand eens zei: “God maakt geen rommel!”

Het is interessant te zien dat de Bijbel ons uitdaagt om het volgende voorbeeld te volgen. In Kolossenzen 3:17 wordt ons gezegd: “En alles wat u doet, in woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem”. En enkele verzen later, misschien om dit punt kracht bij te zetten, wordt ons vermaand: “En alles wat u ook doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen….”…. want U dient de Heere Christus” (Kolossenzen 3:23 e.v.). Als wij God, de Volmaakte, dienen en willen eren, durven wij Hem dan minder dan het allerbeste te bieden?

GESPREKSVRAGEN

Hoe denk jij over de kwaliteit van de dingen die vandaag de dag worden gemaakt – of het nu gaat om ambachtelijk gemaakte producten of om producten die machinaal worden vervaardigd – in vergelijking met de kwaliteit van soortgelijke dingen jaren geleden? Waaraan schrijf je het verschil in kwaliteit toe?

Op welk terrein denk je dat de kwaliteit van producten nog steeds niet aan de verwachtingen voldoet? Zo ja, geef een voorbeeld. Waarom denk je dat dit zo is?

Als je nadenkt over het streven naar topkwaliteit, moeten verkoop en winst dan de voornaamste redenen zijn? Waarom of waarom juist niet?

Als je stil staat bij de aansporingen in de Bijbel om “alles in de naam van de Heere te doen” en “wat je ook doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen”, hoe reageer je dan? Wat betekent dat voor jou? Wat zegt onze reactie over de diepte en de kwaliteit van ons geloof?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Spreuken 10:5, 12:24, 18:9, 21:5, 22:29; Prediker 9:10; Efeze 6:7-8

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 25 februari 2023.