MANNA 1002 DE DAG DAT DANKBAARHEID ONTBRAK

MANNA 1002 De dag dat dankbaarheid ontbrak

Denk eens aan één van de grootste geschenken die je hebt ontvangen. Ik heb het niet over iets dat je onder de kerstboom vond tijdens de kerstdagen. Denk groter, meer wonderbaarlijk. Misschien was er een tijd dat je geen werk had en er een baan op je pad kwam waar je niet eens op gesolliciteerd had. Of toen je ziek was en je werd veel sneller beter dan de dokters hadden gedacht. Of toen je er een groot probleem was en door een reeks aan omstandigheden, die je nog steeds niet begrijpt, ineens was opgelost. Wat was je reactie? Was je niet ongelooflijk dankbaar?

Waar zijn de andere negen? Onze voorganger herinnerde ons aan een van de meest ontzagwekkende daden van genezing in de Bijbel. Die werd gevolgd door een even ongelooflijke reactie van diegenen die genezen waren. Maar wat hun reactie zo ongelooflijk maakte, was dat het was wat niemand zou verwachten:

“En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij dwars door Samaria en Galilea heen trok.

En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons.

En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf  aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.” (Lukas 17:11-19).

Geen dankbaarheid, behalve van één.  Toen Jezus gelijkeniss gebruikte om zijn punt helder te maken, begrepen mensen niet altijd wat Hij bedoelde. Maar er was geen misverstand over Zijn vraag naar de andere negen mannen. Waar zijn ze? Er is geen aanwijzing dat Hij boos was of schreeuwde. Toch raakt deze simpele vraag de kern van wat een verheven stem of een opgeheven vuist nooit zou kunnen doen. Deze mensen waren genezen. Niet van een verlamming, maar van lepra. Niet van de griep, maar van een ziekte die hen mismaakt had, verafschuwd en beschaamd. Negen van de tien gaf geen blijk van dankbaarheid. Het was een dag dat dankbaarheid ontbrak.

Dingen staan in de weg. Ik weet niet wat er gaande was in de harten van deze negen mannen. Maar ik heb een vermoeden, gebaseerd op wat er gebeurt als dankbaarheid uit mijn eigen leven verdwijnt. Soms is het duidelijk, zoals de keren dat ik in ons busje op de weg rijd en ik zie een auto waarin ik veel liever zou rijden. Het kan ook subtieler zijn, de ontevredenheid van het leven tussen anderen die meer hebben. Op andere momenten ontbreekt de dankbaarheid door te druk te zijn of een gebrek aan prioriteit.  Ik denk aan dankbaarheidsbriefjes die ik van plan was om te schrijven – voor maanden.  Waar wacht ik op? Is een update van mijn sociale media pagina belangrijker?

Een simpel woord kan zoveel betekenen. Wie zou jij moeten bedanken? Met het Amerikaanse feest “Thanksgiving” in het vooruitzicht is het een goede tijd om deze vraag te stellen. Is er een leraar die een verschil heeft gemaakt in je leven? Mijn beide ouders waren leraren, dus ik weet hoeveel een “dankjewel” vanuit het hart van een oud student zou betekenen. Wie nog meer? Wie heeft je geholpen om te komen waar je bent – misschien jaren geleden? Wie maakt jouw leven beter simpelweg door er te zijn? Heb je deze mensen bedankt? Heb je God gedankt voor de wonderlijke geschenken die ze voor jou zijn?

De dag van “Thanksgiving” is een speciale dag om te herinneren waarvoor we dankbaar zijn. Maar waarom zouden we onze dankzegging beperken tot één dag? In Zijn Woord vertelt God ons, “Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u” (1 Thessalonicenzen 5:18). Deze “houding van dankbaarheid” zouden we elke dag moeten hebben.

GESPREKSVRAGEN

Matt Bell vraagt naar de speciale of zelfs wonderbaarlijke gaven die we in ons leven hebben ontvangen. Aan welke gaven moet jij denken?

Het verhaal over Jezus die tien melaatsen geneest, maar slechts één komt terug om te bedanken, is bijzonder verhaal. Wat vind jij van dit verhaal? Hoe denk je dat jij zou hebben gereageerd?

Kun je denken aan mensen – in het verleden of heden – die je dankbaarheid verdienen, maar die je om welke reden dan ook, nog niet hebt bedankt voor wat ze voor jou hebben gedaan? Zo ja, wie zijn het en hoe kun je de “ontbrekende dankbaarheid” als nog uiten?

Thanksgiving is een dag dat we stil staan om dankbaar te zijn wat God voor ons heeft gedaan. Voor welke dingen in je leven kan je God dankbaar zijn?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Psalm 69:30-33, 95:1-2, 100:4-5, 105:19-22; Filippenzen 4:6-7; 1 Timotheus 4:4-5

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 4 maart 2023