MANNA 1004 Het dilemma van de verkoper

MANNA 1004 Het dilemma van de verkoper

Van veel verkoper hoorde ik hetzelfde verhaal: wanneer de druk om te produceren toeneemt, beginnen ze instructies van hun bazen te krijgen: “Als je iemand aan de telefoon krijgt, vertel diegene dan wat maar nodig is om de deal te sluiten.” In wezen krijgen deze verkopers de opdracht om te liegen om klanten te winnen.

Dit schept een dilemma voor degenen die verlangen hun geloof integer en zonder compromissen uit te dragen. Ze vragen zich af: “Lieg ik, of doe ik het juiste en neem ik het risico mijn baan te verliezen?”

Dit is ongetwijfeld geen gemakkelijke situatie om je in te bevinden. Het zou gemakkelijk te rechtvaardigen zijn om te doen wat hen is opgedragen. “Ik heb deze baan tenslotte nodig om de kost te verdienen.” Maar als we ernaar streven om ons geloof te integreren in onze verantwoordelijkheden en eisen op het werk, dan moeten we overwegen om te ontdekken wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.

In het oudtestamentische boek Spreuken vinden we bijvoorbeeld veel aanmoedigingen om waarheidsgetrouw te zijn – en waarschuwingen voor de gevolgen van oneerlijkheid. Spreuken 20:17 waarschuwt: “Leugenbrood smaakt de mens zoet, maar daarna heeft hij zijn mond vol kiezelstenen.” Klinkt dat aantrekkelijk? Een ander vers vertelt ons: “Het verlangen van de mens is zijn goedertierenheid, maar een arme is beter dan een leugenachtige man.” (Spreuken 19:22)

Aan de andere kant verklaart Spreuken 10:9: “Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden.” Een leugen of zelfs een verkeerde voorstelling van wat we voor een klant kunnen doen, kan ons tijdelijk succes opleveren, maar bedrog wordt op de een of andere manier toch ontdekt.

De Bijbel staat vol met wijsheid over hoe we moeten omgaan met compromitterende en onethische situaties. Sta eens stil bij enkele van de waarheden en beloften die we vinden in de Bergrede van Jezus Christus:

Voor wie werk je echt? Als volgelingen van Christus zijn we verantwoording schuldig aan een autoriteit die hoger is dan wie onze baas ook mag zijn. “Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.” (Mattheüs 6:24) Een goede vraag die we onszelf kunnen stellen is: ‘Wie dien ik uiteindelijk?’

Gods getrouwe voorziening. Na deze strenge vermaning gaf Jezus Zijn volgelingen deze verzekering: “Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. […] Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” (Mattheüs 6:25a, 33-34)

Het is aan ons om te vragen. Wanneer we in de verleiding komen om te liegen om een ​​deal te sluiten, vertrouwen we op ons eigen initiatief in plaats van te vertrouwen op de tijdige reactie van God. Waarom zou je niet bidden en God om Zijn leiding vragen, in plaats van te liegen of de waarheid te verdraaien? Jezus zei: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.” (Mattheüs 7:7-8)

Wanneer je in de verleiding komt om te buigen wanneer je onder druk staat, is het belangrijk om te onthouden dat klanten voor de lange termijn op zoek zijn naar iemand die standvastig en eerlijk is. Het is beter om op korte termijn minder te verdienen of een potentiële verkoop te verliezen dan bekend te staan ​​als een leugenaar. Blijf, ongeacht de kosten, standvastig in de waarheid!

GESPREKSVRAGEN

Ben je ooit in een situatie geweest waarin je baas – de persoon aan wie je verantwoording schuldig was – je aanmoedigde of zelfs onder druk zette om “diegene te vertellen wat maar nodig is om de deal te sluiten”? Zo ja, hoe reageerde je? Met welke factoren heb je rekening gehouden?

Wat zegt liegen of bedriegen van een klant over de mate van ons geloof in God en ons vertrouwen in Zijn beloften? Welke invloed heeft dit op ons getuigenis als ambassadeurs van Christus op de werkvloer?

Kun je een moment bedenken waarop je dacht: ‘Nou, ik weet dat dit is wat de Bijbel leert, maar dit is de echte wereld. Het is hier eten of gegeten worden en we moeten doen wat nodig is om te slagen’? Wat vind je nu van dit soort gedachtegangen?

Wat zou een verschil kunnen maken in hoe we elke werkdag benaderen als we onszelf er aan het begin van de dag aan zouden herinneren dat God Degene is die we moeten eren, dat Hij belooft in al onze behoeften te voorzien en dat wanneer we Hem om leiding bidden, Hij ons die graag wil geven?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Spreuken 12:19,22; 13:6; 14:5; 16:11; 19:5; 20:25; 24:26; Kolossenzen 3:17,23-24

Verzonden op zaterdag 18 maart 2023 door CCA -Nederland