Manna 1005: Enkele onprettige kanten van de comfortzone

Manna 1005 Enkele onprettige kanten van de comfortzone

Het lijkt me goed om het onderwerp ‘comfort zone’ weer eens aan de orde te stellen, omdat we er vaak mee te maken hebben in ons werk en in ons privéleven. De ‘comfort zone’ is de situatie die we prettig en comfortabel vinden, waar we ons het minst bedreigd voelen en alles voorspelbaar is. Die situatie lijkt ons comfortabel omdat we niet worden uitgedaagd meer of anders te doen dan we gewend zijn.

Onze individuele ‘comfort zone’ bestaat uit bepaalde handelingen en gedachtengangen die een soort gewoonte zijn geworden: ze geven een gevoel van risicoloze rust en harmonie, waarbij we nergens bang voor hoeven te zijn. Als we echter de hele tijd in die comfort zone blijven zitten, gaan we niet de uitdaging aan om meer voor elkaar te krijgen dan we dachten, waardoor we niet kunnen ontdekken dat we meer kunnen dan we hadden gedacht, omdat we weigeren ons uit te strekken naar zaken die buiten ons directe gezichtsveld liggen. Als we in die comfort zone blijven, komen we niet op nieuwe ideeën en stellen we geen vragen over de status quo; daarnaast verhindert angst om de comfort zone te verlaten duidelijke besluitvorming.

Aangezien we het prettig vinden als alles veilig is en onder controle, vinden we het vaak moeiijk om die status quo te veranderen. Als een bedrijf of een individu zich in zo’n comfort zone bevindt, komen we gauw op een weg die leidt naar verveling, stagnatie, ontevredenheid en jaloezie en dat geeft ons dan weer een excuus voor alles wat fout gaat.

Als we ervoor kiezen om in die comfort zone te blijven hangen, zien we ervan af om ons verder te ontwikkelen en gelegenheden aan te grijpen om verder te groeien. Je zou het kunnen zien als je werkzame leven afbreken. De jaren gaan voorbij, terwijl je geen uitdaging meer ervaart en het leven stagneert. Als je uit die comfort zone stapt, ontdek je weer nieuwe mogelijkheden en leer je meer te vertrouwen, word je creatiever en krijg je zelfs meer zin in het leven.

De Schriften geven vele voorbeelden van mensen die zich prettig en comfortabel voelden in de situatie waarin ze zich bevonden. Maar God had grotere en betere plannen voor hen. Om dat te bewerkstelligen, moest Hij hen uit hun comfort zone halen. Hier zijn een paar voorbeelden:

De uitdaging voor Abram. God daagde Abram uit: “De Heer zei tegen Abram: “Trek weg uit je land, en verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen”. (Gen. 12:1) Ondanks de geweldige belofte dat hij de vader van een groot volk zou worden, was het een aanval op Abrams comfort zone.  Voor de woorden “trek weg” staat in het Hebreeuws “lech-lecha”: twee woorden die veel op elkaar lijken. Het woord “lech”betekent “Ga” en het woord “lecha” “naar jezelf”. Die woorden geven het traumatische vertrek uit zijn vaderland weer, met de uitdaging om zijn ware identiteit te vinden.

Het enorme project van het Beloofde Land. Het volk Israel moest na vier eeuwen stagnatie Gods instructie volgen om naar het Beloofde Land te gaan, waardoor de Heer behoorlijk rammelde aan hun comfort zone. God gaf hen grote leiders die hen leidden gedurende het proces dat we als “exodus” kennen. Deze exodus is voor ons een bijzonder voorbeeld van hoe je uit die comfort zone kunt komen.

Naar de overkant varen. Jezus daagde Zijn discipelen uit “Laten we het meer oversteken”. (Marc. 4: 35b). Zij kenden dat meer goed en ze wisten hoe ze daar moesten varen. Maar op dat moment naar de overkant gaan was een grote uitdaging: het was laat, en het kon dan gevaarlijk worden. Toen ze net waren weggevaren, kwam er een geweldige storm opzetten! Hun comfort zone was weg en alleen door te vertrouwen op Jezus konden ze overleven.

Jezus roept in dit bijbelgedeelte de discipelen op om naar de overkant te gaan: dat is een goede, troostende boodschap. Weet je waarom? Omdat hij daarmee zegt dat Hij met ons mee gaat. En de wetenschap dat Hij erbij is als we ‘naar de andere kant varen’ maakt dit avontuur  heel veilig en tegelijkertijd opwindend!

GESPREKSVRAGEN

Heb jij een ‘comfort zone’? Hoe ziet die er volgens jou uit?

Hoe makkelijk vind je het om iets buiten je comfort zone te ondernemen? Waarom is dit zo, denk je, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, voor bedrijven, verenigingen en andersoortige organisaties?

Bedenk wanneer je bereidheid om buiten je comfort zone te stappen goed uitpakte. Was je daardoor vaker in staat om iets te doen waar je niet mee vertrouwd bent? Waarom wel of waarom niet?

Wat betekent het geloof als iemand in de verleiding komt om in zijn of haar comfort zone te blijven hangen? Wat betekent Jezus’ oproep om ‘naar de overkant te varen’ voor jou als je bedenkt dat Hij die oproep  combineert met de belofte dat Hij erbij is?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Gen. 6:9-7:5; Ex. 3:1-14; Ps. 37:4-5; Spr. 3:5,6; Matt. 28:19,20

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 25 maart 2023