MANNA 1009: De vijf grote levensvragen

MANNA  1009: De vijf grote levensvragen

Zoek op internet naar ‘de zin van het leven’ en je zult citaten als deze vinden:

“Het leven is als een ui. Je pelt het laagje voor laagje af en soms moet je huilen.” – Carl Sandburg

“Als ik verdwaald ben, kijk ik jou gewoon in de ogen. Jij laat me de zin van het leven zien.” – zangeres Kelly Clarkson

“De enige zin van het leven is het dienen van de mensheid.” – auteur Leo Tolstoj

“Leven is voortdurend honger hebben.” – acteur en politicus Arnold Schwarzenegger

We kunnen de zin van het leven echter niet op internet vinden. Ik zal niet proberen je de zin van het leven te vertellen (hoewel ik een mening heb), maar ik ga laten zien dat je die vraag in zekere zin al hebt beantwoord. En niet alleen die. Je hebt al antwoorden op de vijf grote levensvragen:

1.Waar kom ik vandaan? 2.Wie ben ik? 3.Waarom ben ik hier? 4. Hoe moet ik leven? 5.Waar ga ik naartoe?

Vraag jezelf af: ‘Wat laat mijn leven zien bij wijze van mijn antwoorden op deze vragen?’ Kijk naar je leven: kijk in je geest en in je hart. Als je weet dat je misschien niet objectief bent, vraag dan enkele naaste familie en vrienden om hun feedback. Bekijk welke antwoorden je al hebt geformuleerd op deze vragen:

Oorsprong – Waar kom ik vandaan? We zijn gefascineerd door de oorsprongverhalen van mensen. Waar komen ze vandaan? We moeten echter nog verder teruggaan. Gaat het levensverhaal terug tot een ‘big bang’ zonder oorzaak? Als het antwoord ‘ja’ is, zou mijn trouw in de eerste plaats aan mezelf moeten zijn, aan mijn overleven en vooruitgang. Als mijn antwoord echter is dat we van een Schepper komen, is het de moeite waard om vragen te stellen als:

Identiteit – Wie ben ik? Het is goed gedocumenteerd dat mensen onder de dertig jaar worstelen met vragen over individuele betekenis en identiteit, maar de kwestie van identiteit is er een waar we allemaal mee te maken hebben. Wat geloof jij dat ons onderscheidt van elkaar? Het sluit aan bij de volgende vraag, een van betekenis.

Doel – Waarom ben ik hier? We eisen steeds vaker een doel op het werk, maar stellen vaak niet de vraag over het leven als geheel. Misschien worden we te veel afgeleid door smartphones, hightech apparaten en verantwoordelijkheden om een antwoord te zoeken. Zelfs als je zegt dat je het antwoord niet weet, laat je leven zien wat volgens jou het doel van het leven is. Is geluk je barometer? Of misschien zegt je leven iets anders: vreugde en vriendelijkheid delen met anderen; een erfenis achterlaten; win en bewijs jezelf; verheerlijk God; of laat de wereld beter achter dan je hem aantrof.

Moraal – Hoe moeten we leven? Toen hem werd gevraagd naar de balans tussen werk en privéleven, legde een prominente millennial-CEO het uit als: “Alles hebben wat je wilt zowel op kantoor als buiten kantoor.” Maar is dat het doel? Of zijn er meer objectieve regels om naar te leven? Elke religie heeft zijn ethische code, maar zelfs niet-religieuzen leven met een gevoel van moraal. C.S. Lewis schreef dat of we nu religieus zijn of niet, we allemaal geloven in concepten van goed en fout. Wat is toegestaan? Wat is het beste? Als het voor jou de moraal is die in de Bijbel wordt geschetst, dan heeft God ons moeilijke geboden gegeven: heb je naaste lief als jezelf, vergeef degene die je pijn heeft gedaan, vind anderen belangrijker dan jezelf, en vele andere.

Bestemming – Waar gaan we naartoe? Zelfs in een wereld waarin steeds minder mensen in God geloven, geloven mensen nog steeds in een hiernamaals. Zelfs in een samenleving waar vooruitgang op zoveel manieren tot pijn en lijden heeft geleid, blijft de mensheid zoeken naar meer vooruitgang. We geloven allemaal dat we ergens naartoe gaan, of dat nu individueel is of als cultuur en ‘soort’. Dus, wat is ons lot? Wat gebeurt er nadat we overlijden? Hoe jij denkt over jouw lot en dat van anderen zou van invloed moeten zijn op de manier waarop je vandaag leeft.

Het beantwoorden van deze vijf vragen kan je leven basis geven zoals een fundament de basis voor een gebouw vormt. Als er stormen komen, kunnen deze het fundament worden waaraan je je vastklampt en zegt: “Wat er ook gebeurt, dit is waar ik mijn leven op bouw.”

GESPREKSVRAGEN

Wat kan Genesis 1:1 en 26-28 ons vertellen als we kijken naar de kwestie van oorsprong – zowel voor onszelf als individu als voor de mensheid in het algemeen?

“In het begin schiep God de hemel en de aarde. […] En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar … “

Wat vertellen deze verzen ons over Gods plannen met de mensheid?

Genesis 1:27 spreekt ook over onze identiteit: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem … ” Wat zegt dit over Gods bedoelingen met ons?

Hoe zou jij het doel van je leven bepalen, de allesomvattende missie voor je leven? Sta eens stil bij wat de apostel Paulus schreef over zijn kijk op zijn levensdoel in Filippenzen 3:10. De ‘Amplified’ vertaling [Engelse vertaling met extra uitleg/toelichting bij woorden, red.] van dit vers luidt: “Want mijn vastbesloten doel is, dat ik Hem mag kennen, dat ik geleidelijk dieper en intiemer vertrouwd met Hem zal raken, waarbij ik de wonderen van Zijn Persoon sterker en duidelijker ga waarnemen en herkennen en begrijpen … ” Hoe zou jij dit gedeelte voor jezelf formuleren? Wat is jouw reactie erop?

Denk ook eens na over Efeze 2:10: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Wat betekent dit voor jou?

ls het gaat over moraal, denk dan eens na over de vermaning van de apostel Paulus voor zijn beschermeling Timotheüs in 2 Timotheüs 3:16-17: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” Wat zegt dit over hoe God wil dat Zijn volk leeft en werkt? Denk je dat dit van toepassing is op ons in het bedrijfsleven van de 21e eeuw? Moet de Bijbel nog steeds de norm zijn? Waarom of waarom niet?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Psalm 119:9-11; Prediker 5:18-19, 12:13-14; Mattheüs 28:19-20; 2 Korinthe 5:20

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 8 april 2023Manna 1009