Manna 1010 Stel doelen, maak plannen en bid

MANNA 1010 Stel doelen, maak plannen en bid

Aangezien we vroeg in het jaar zijn, zijn sommigen van ons misschien nog bezig met het stellen

van doelen voor 2023. Deze kunnen vele vormen aannemen, zowel op lange als op korte termijn,

maar ik heb het altijd zinvol gevonden om duidelijke, meetbare en haalbare doelen te stellen om het

jaar mee te beginnen. Ze geven me iets om naar te streven. Iemand zei: “Als je op niets mikt, raak

je het elke keer”; Doelen dienen dus als een nuttig doelwit.

Het stellen van doelen kan helpen om de volgende vraag te beantwoorden: ”Waar ga ik heen?” te beantwoorden. De volgende vraag is echter: “Hoe kom ik daar?”. Voor sommigen zal dit betekenen dat ze overkoepelend doelen en plannen zullen moeten maken. Echter kan het helpen om binnen het overkoepelende doel, kleine subdoelen te maken zodat het overzichtelijk en behapbaar blijft. Dit realiseerde ik me toen ik aan het begin van een project stond wat zo groot was dat de moed me bijna in de schoenen zakte. Toen ik echter het project verdeelde in kleinere delen, viel er een last van mijn schouders.

Misschien verschilt jouw benadering enigszins van de mijne, maar ik heb gemerkt dat één belangrijk

element vaak wordt genegeerd, over het hoofd gezien of vergeten in het proces van het stellen en

doelen en het maken van plannen. Dat element is gebed.

Wat heeft bidden ermee te maken? Bewaren we gebed niet als een laatste redmiddel, een soort “als al

het andere faalt” optie? Ik heb geleerd dat in plaats van te wachten tot er zich een crisis voordoet, vooraf

bidden – als onderdeel van mijn voorbereidingsproces – veel effectiever is.

Als we bidden, waar moeten we dan voor bidden? Er zijn veel dingen, maar hier zijn enkele suggesties die je ook kunt terugvinden in de Bijbel:

Bid om wijsheid. Vaak heb ik bij het stellen van doelen geredeneerd: “Ik weet wat ik moet doen en hoe

ik daar moet komen”. Soms doen zich echter onverwachte uitdagingen voor. Of misschien weet ik niet

wat de beste manier is om te bereiken wat ik van plan ben te doen. En soms ontdek ik dat God betere

ideeën heeft dan ik. Dus vooraf om wijsheid bidden kan eigenlijk een kortere weg zijn. “Als het iemand

van u aan wijsheid ontbreekt, moet hij het aan God vragen, die edelmoedig aan allen geeft zonder fouten

te zoeken, en het zal hem gegeven worden”

(Jakobus 1:5).

Bid om richting en begeleiding. Bij het stellen van doelen en het maken van plannen kan het

verstandig zijn niet alleen te vragen wat we van plan zijn te doen, maar ook waarom we het willen doen.

Kloppen onze motieven? Zijn onze doelen en plannen ontworpen voor onze persoonlijke bevrediging – of

om God te eren? Daarom kunnen onze gebeden ervoor zorgen dat we de juiste weg gaan en om de

juiste redenen. “Verheug u in de Heer en hij zal u de verlangens van uw hart geven. Vertrouw uw weg toe

aan de Heer; vertrouw op hem en hij zal dit doen: hij zal uw gerechtigheid laten schijnen als de dageraad,

de gerechtigheid van uw zaak als de middagzon” (Psalm 37:4-5). “Vertrouw op de Heer met heel uw hart

en steun niet op uw eigen inzicht; ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken” (Spreuken

3:5-6).

Bid om Gods zegen. Om een gebouw binnen te gaan, is het gemakkelijker om aan de knop te draaien

en de deur te openen dan om te proberen het gebouw open te breken. Op dezelfde manier stelt gebed

ons in staat om wat we willen bereiken aan God op te dragen en Hem te vragen onze inspanningen te

zegenen als ze in overeenstemming zijn met Zijn wil. “Daarom zeg ik u, alle dingen waarvoor u bidt en

vraagt, gelooft dat u ze hebt ontvangen, en ze zullen u worden verleend” (Marcus 11:24).

Bid voor anderen. Onze gebeden zijn vaak gericht op onszelf, maar gebed kan ons meer bewust maken

van de behoeften van anderen om ons heen. Hoe beter is Christus te vertegenwoordigen dan oprechte

bezorgdheid over anderen te tonen? “Doe niets uit zelfzuchtige ambitie of ijdele verwaandheid, maar acht

anderen in nederigheid beter dan uzelf. Ieder van jullie moet niet alleen naar je eigen belangen kijken,

maar ook naar de belangen van anderen” (Filippenzen 2:3-4).

GESPREKSVRAGEN

Heb je al doelen gesteld voor dit jaar? Zo ja, licht toe hoe je dit hebt gedaan..

Wat vind je van het idee om gebed een integraal onderdeel te maken van het stellen en plannen van je doelen? Is dit een nieuw concept voor jou, of is het een praktijk die je al hebt gevolgd, althans tot op zekere hoogte? Leg je antwoord uit.

Hoe denk je dat God ons door gebed de richting en leiding kan geven die we nodig hebben om doelen te stellen en plannen te maken? Heb je dit ooit persoonlijk meegemaakt?

Het is niet ongebruikelijk om tot God te bidden om ons en onze inspanningen te zegenen, maar wat vind je van de aansporing om voor anderen te bidden – zelfs als dat betekent dat je hun belangen boven die van jezelf stelt?

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 15 april 2023.